Związek Szlachty Polskiej

List otwarty ZSzP do Prezydent Litwy

Jej Ekscelencja
Pani Dalia Grybauskaite
Prezydent Republiki Litewskiej

za pośrednictwem

Ambasady Republiki Litewskiej
w Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Warszawa

LIST OTWARTY

ATVIRAS LAIŠKAS (PDF) - list otwarty w języku litewskim

Wielce Szanowna Pani Prezydent,

Pozwalamy sobie napisać do Pani niniejszy list w trosce o stan stosunków polsko-litewskich. Nasze stowarzyszenie skupia w swoich szeregach potomków szlachty polskiej i litewskiej, która współtworzyła Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Stąd też relacje pomiędzy Polską a Litwą leżą nam szczególnie na sercu.

Ważnym probierzem stanu stosunków pomiędzy naszymi oboma krajami jest sposób podejścia władz litewskich do mniejszości polskiej na Litwie. Z dochodzących do nas informacji wynika, że ostatnio w kwestii tej nie dzieje się niestety najlepiej. Głośno dyskutowane są zmiany w litewskim prawie oświatowym skutkujące w istocie zmniejszeniem liczby polskich szkół, czy też osłabieniem znaczenia języka polskiego w szkołach należących do polskiej mniejszości narodowej, które w wyniku reformy nie zostaną zamknięte. Cały czas nierozwiązana pozostaje też kwestia pisowni polskich nazwisk na Litwie.


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Więcej…
 
Więcej artykułów…