Słowo o naszej wyprawie do Wilna w dniach 31 stycznia (piątek) - 2 lutego (niedziela) 2020 roku.

Słowo o naszej wyprawie do Wilna w dniach 31 stycznia (piątek) - 2 lutego (niedziela) 2020 roku.
Władze główne Związku Szlachty Polskiej zorganizowały wyjazd do Wilna - którego głównym celem było złożenie hołdu powstańcom styczniowym.
Ta cenna inicjatywa wywołała duże zainteresowanie wśród członków i sympatyków Związku oraz organizacji zaprzyjaźnionych (Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, Korporacja Akademicka Sarmatia).
Łącznie w wyprawie uczestniczyło 65 osób. W autokarze głównym warszawskim - 54 osoby, w dodatkowym busie ostrołęckim 11 osób.
Grupa warszawska zatrzymała się na nocleg piątkowy w Sejnach (w dwóch obiektach).
Następnego dnia o godzinie 6 rano - część grupy warszawskiej skorzystała z możliwości zwiedzenia bazyliki w Sejnach - perły baroku wileńskiego, a zarazem sanktuarium maryjnego. Bazylika ta wraz z obronnym klasztorem podominikańskim stanowi przedsionek Wielkiego Księstwa Litewskiego - daje prawdziwy ogląd jak kiedyś wyglądała ta część składowa Rzeczypospolitej.
O godzinie 12 w sobotę obie grupy dotarły na cmentarz na Rossie w Wilnie - gdzie wpierw złożyły wieńce na grobie Marii z Bilewiczów Piłsudskiej i serca jej syna Józefa.
Następnym punktem programu - było złożenie wieńców w Kaplicy Raduszkiewiczów, gdzie od 22 listopada 2019 r. znajduje się 21 trumien z kośćmi 20 powstańców styczniowych (trumna księdza Iszory pozostaje pusta), odnalezionych na stokach Góry Zamkowej w 2017 r.
Adam A. Pszczółkowski przedstawił okoliczności śmierci powstańców 1863/64, ukrycia ich zwłok, odnalezienia i pochówku. Ewa Gieysztor odczytała fragmenty wspomnień Ludwiki z Jamonttów Rodziewiczowej, weteranki powstania.
Następnie Adam A. Pszczółkowski przestawił bardzo krótko sylwetki pochowanych powstańców z podaniem jaką formę wyroku wykonały na nich rosyjskie władze zaborcze i za co byli obwinieni.
Michał Korsak wygłosił mowę upamiętniającą czyn powstańczy, po czym złożono wieńce i odmówiono modlitwę za duszę skazańców.
Odbyło się to wszystko przy godnej asyście członków Bractwa Kurkowego "Pospolite Ruszenie" z Łomży oraz Stowarzyszenia "5 Pułku Ułanów Zasławskich" z Ostrołęki w mundurach z okresu międzywojennego.
Po obiedzie - grupa wyruszyła na zwiedzanie Wilna. Program wycieczki został przygotowany w oparciu o wcześniejsze ustalenia pomiędzy Adamem A. Pszczółkowskim a licencjonowanym przewodnikiem wileńskim Waldemarem Szełkowskim.
Zwiedzanie zostało zakończone - na Placu Łukiskim, gdzie pod krzyżem, w miejscu gdzie skazywano na śmierć powstańców - zapalono znicze.
W niedzielę rano część grupy pod przewodnictwem Adama A. Pszczółkowskiego udała się na Wileńskie Hale Targowe. Wszyscy zaś spotkali się o godzinie 10.30. w kościele Św. Ducha, gdzie była odprawiana Msza Św. "Za Ojczyznę, Powstańców Styczniowych i Polską Szlachtę". Ponownie całość odbywała się przy asyście grup z Łomży i Ostrołęki, co wywołało wśród licznie zgromadzonych wiernych duże zaciekawienie i wzruszenie ,a po Mszy Św. zostało nagrodzone oklaskami.
O godzinie 12 większość grupy udała się na drugą część zwiedzania miasta, co trwało do godziny 15.30.
Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną, z krótkim postojem w Olicie.
Wartym podkreślenia jest, iż całe to przedsięwzięcie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa polskiego, litewskiego i unijnego.
Stosowne zgody (w tym prawo do klucza do Kaplicy na Rossie) udało się załatwić, dzięki wstawiennictwu Zenon Ilcewicz i Anna Ilcewicz - za co w tym miejscu wyrażamy podziękowania.
Za wspaniałą organizację i dopięcie różnych innych formalności należą się szczególne wyrazy wdzięczności Beata Kazimierska-Korsak i Ewa Gieysztor.
Za asystę, za mikrofon i inne liczne dobrodziejstwa - nasze wyrazy szacunku dla Mirosława Szczepankowskiego.
Jeśli ktoś się dopatrzy na zdjęciach z wyjazdu jakichkolwiek nieprawidłowości - to znaczy, że nie rozumie celu naszej wyprawy, nie rozumie też emocji i wrażeń jakie dane było nam tam przeżyć na miejscu.
Wszystkich zaś współorganizatorów i uczestników wyprawy przepraszamy, iż program zawierał wiele niespodzianek, przygotowanych przez Adama Pszczółkowskiego  i utrzymanych w tajemnicy do końca.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Wycieczka Związku Szlachty Polskiej na Białoruś (Polesie Prypeckie) – relacja z wyjazdu

W dniach 25-30 lipca 2013 roku odbyła się wycieczka Związku Szlachty Polskiej na Białoruś. Program wyjazdu przewidywał odwiedzenie szeregu miejscowości położonych na białoruskim Polesiu Prypeckim, które zapisały się w historii Polski, a także były związane z polskimi rodami zamieszkującymi niegdyś te tereny.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Więcej…
 

Życzenia od redakcji Naszego Dziennika


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Więcej…
 

XIV FESTIWAL POLONIJNY „LOSY POLAKÓW 2019”

Związek Szlachty Polskiej jest współorganizatorem Festiwalu
 

XIV FESTIWAL POLONIJNY „LOSY POLAKÓW 2019”
- to przegląd profesjonalnych i amatorskich dzieł multimedialnych z c a ł e g o ś w i a t a z zakresu: filmu, telewizji, radia, Internetu,
którego tematem przewodnim w latach 2016 - 2022 roku jest 100 r o c z n i c a Odzyskania p r z e z Po l s k ę Niepodległości.
Celem Festiwalu jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców krajowych, a także wśród środowisk polonijnych
w świecie, ich związków z Macierzą, losów Polaków mieszkających za granicą. Celami Festiwalu są również- nawiązanie lub
zacieśnienie kontaktów Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną, wyszukiwanie i wspieranie wśród Polonii talentów
z różnych dziedzin sztuki - promocja laureatów Festiwalu w Polsce i zagranicą - wyszukiwanie wśród Polonii osób, które odniosły
sukces w dziedzinie kultury, nauki, biznesu i ich promocja w kraju i zagranicą - wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży, poprzez multimedialne prezentacje wzorów patriotyzmu i właściwych autorytetów.
Uroczyste Zakończenie i Projekcje Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2019” odbędą się
w sobotę 9 listopada 20 19 r . od godz. 11.oo w Centrum Prasowym SDP ul. Foksal 3/5 w Warszawie.
Uroczyste Rozdanie Nagród o go d z. . 1 6. oo Szczegóły: www.warszawa.mazowsze.pl/festpol
Jury XIV Festiwalu Polonijnego "Losy Polaków 2019" pod przewodnictwem Pawła Woldana– reżysera filmowego i telewizyjnego,
oceni ponad 90 nadesłanych prac festiwalowych - filmów i programów telewizyjnych, programów radiowych, programów multimedialnych oraz portali internetowych ukazujących życie Polaków w ponad 12 krajach świata m.in. w Australii, Belgii,
Białorusi, Indii, Łotwy, Nowej Zelandii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Polski
HISTORIA FESTIWALU POLONIJNEGO “LOSY POLAKOW“ OD ROKU 2004
Pierwsze Polonijne Przeglądy Multimedialne (Audiowizualne) odbywały się od roku 2004 w Warszawie przy wsparciu Fundacji
Polska – Europa – Polonia w ramach Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalanów”
(obecnie „KSF Niepokalana”), organizowanego od roku 1986 przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe KSF w Klasztorze
Niepokalanów. Stowarzyszenia Wspólnota Polska (prezesi Andrzej Stelmachowski i Maciej Płażyński) i Telewizji Polonia. Współinicjatorem i współorganizatorem organizatorem obu festiwali był wieloletni dyrektor Festiwalu Niepokalanów i prezes KSF
– m g r i n ż.. Zygmunt Gutowski, dziennikarz radiowo-telewizyjny i realizator filmowy, odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności za działalność w NSZZ „Solidarności P ol s k i e g o Radia i Telewizji”, internowany
w latach 1981-82 w Białołęce i Jaworzu. Dzięki jego zaproszeniu w festiwalach uczestniczyli filmowcy i dziennikarze radia i telewizji,
a także Studia Video Gdańsk i Studia Wyborczego „Solidarność” z roku 1989.. Już od roku 1986 zgłaszali oni filmy realizowane również
poza cenzurą np. o Katyniu, Monte Cassino, Wołyniu, Wykusie, o bohaterach Armii Krajowej, żołnierzach Wyklętych i Ruchu Solidarność.
W roku 2004 Nagrodę Główną dla filmu z Australii ufundował śp. Lech Kaczyński jako Prezydent m.st. Warszawy. Festiwal trzykrotnie zmieniał swoją nazwę i miejsce. Pierwszy w latach 2004- 2005 nosił nazwę Polonijny Przegląd Audiowizualny, W latach 2006 - 2015
festiwal pod nazwą Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny” organizowany był w Częstochowie przez Fundację Polska - Europa – Polonia we współpracy z Akademią Polonijną w Częstochowie. Patronat Osobisty nad Festiwalem do roku 2010 sprawował
śp. Ryszard Kaczorowski – prezydent RP na Uchodźstwie, a także Jego małżonka – Karolina Kaczorowska. Od roku 2016 Festiwal organizowany jest w Warszawie pod osobistym Patronatem Marszalka Senatu RP pod obecna nazwą Festiwal Polonijny „Losy Polaków”.
PROGRAM NA LATA 2016 – 2022 ( w ramach Programu „Niepodległa”)
W związku z rocznicami wielkich w historii Polski wydarzeń w latach 2016 – 2022 wiodącym tematem Festiwalu jest 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości i przewidziane są Nagrody Specjalne w tej kategorii. Festiwal został włączony do Programu „Niepodległa” Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/
Ponadto każdego roku wyznaczane są dodatkowe ważne tematy: 2016 – 1050-lecie Chrztu Polski,
2017 – rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego oraz rocznice związane z gen. Józefem Hallerem,
2018 – Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
2019 – Osiemdziesiąta rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz 75-ta piąta rocznica Powstania Warszawskiego,
2020 – 100-lecie Bitwy Warszawskiej, beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 40-lecie „Solidarności”.
2021 - Rola Polski i Polaków we współczesnym świecie.
2022 – Podsumowanie multimedialne obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
PLANOWANE DZIAŁANIA w latach 2019-2022
Pokazy krajowe nadesłanych prac we współpracy z samorządami lokalnymi, domy kultury, szkoły, parafie
Pokazy zagraniczne nagrodzonych prac z udziałem twórców– USA, Kanada, Australia, Białoruś, Litwa, Ukraina
Dyskusje i konkursy: wpływ Polaków na losy świata, jakie filmy powinny promować Polskę.
Program edukacyjny: Historia Polski i poezja – od Piasta do współczesności –Andrzej Siedlecki (Australia)
Realizację z TV Polonia cyklu „Losy Polaków” - filmów i nagrań prezentujących sylwetki zasłużonych Polaków
Wsparcie Muzeum Multimedialne Pszczelarstwa w Urlach – międzynarodowe konferencje, warsztaty
Tworzenie Leksykonu Multimedialnego Polonii i wsparcie Wielkiej Encyklopedii Dziedzictwa Polonii Świata
OSOBISTY PATRONAT HONOROWY XIV Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2019”
- dr Stanisław Karczewski - Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
PATRONAT HONOROWY XIV Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2019”
- prof. Piotr Gliński - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
KOMITET HONOROWY XIV Polonijnego Festiwalu „Losy Polaków 2019”
Michał Dworczyk - sekretarz stanu, szef Kancelarii Premiera RP
Jan Szarek - prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Jan Kasprzyk - szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jacek Kurski - prezes Telewizji Polskiej SA
bp Wiesław Lechowicz - delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji
ks. Infułat Ireneusz Skubiś – inicjator Ruchu Europa Christi
Jarosław Sellin – pełnomocnik Rządu ds. Programu Niepodległa,
Dominik Tarczyński - poseł na Sejm RP
Jan Maria Jackowski - senator RP,
Jan Żaryn – senator RP,
Jadwiga Wiśniewska – poseł do Europarlamentu
Anna Maria Anders – ambasador RP we Włoszech
Dariusz Bonisławski - prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Krzysztof Skowroński - prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Teresa Berezowska (Kanada) - przewodnicząca Rady Polonii Świata
Wiesław Walter Gołębiewski ( USA) – prezes Światowej Rady Badania nad Polonią
Piotr Łukasz Andrzejewski– adwokat, b. senator RP
Wiesław Jan Wysocki- profesor Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego
ks. Waldemar Gliński – Światowa Rada Badań nad Polonią, UKSW
ks. Stanisław Świerczyński ( W. Brytania) – naczelny kapelan ZHP poza granicami Polski
ks. prof Bernard Kołodziej, TCh, Towarzystwo Chrystusowe
ks. Jerzy Wójcik – TCh, Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego
Jerzy Czartoryski (Kanada) – prezes Stowarzyszenie Jedności Narodu
Jan Cytowski (Kanada)- b. przewodniczący Rady Polonii Świata
Andrzej Jaworski– b. poseł na Sejm RP
(na dzień 20 października 2019r – oczekujemy na przyjęcie naszych dalszych zaproszeń )
KOMITET ORGANIZACYJNY XIV FESTIWALU ” LOSY POLAKOW 2019”:
Zygmunt Gutowski - prezes Fundacji PEP, dyrektor programowy Festiwalu tel. +48 602126206
Ryszard Łączyński - dyrektor Festiwalu tel. +48 502496182
Magdalena Kozerska - dyrektor organizacyjny Festiwalu +48 502496181
Paweł Woldan – reżyser filmowy i telewizyjny, przewodniczący Jury Festiwalu
WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY FESTIWALU
Fundacja POLSKA - EUROPA - POLONIA – organizator główny, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Fundacja Solidarności Dziennikarskiej
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Związek Szlachty Polskiej - prezes Michał Korsak
Fundacja Ziemi Dobrzyńskiej
Stowarzyszenie Polska Jedności Narodowa Ottawa (Kanada) - prezes Jerzy Czartoryski
Stowarzyszenie Miast Siostrzanych San Diego–Mazowsze (USA) - prezes prof. Janusz Supernak
Polski Salon Artystyczny San Diego (USA) – prezes dr Jerzy Barankiewicz
Kościuszko Heritage Inc, Sydney (Australia) - prezes Ernestyna Skurjat - Kozek Ottoway Theatre , Polska Parafia , Adelajda (Australia) – ks. Marian Szablewski Signis Białoruś , Festiwal Magnificat (Bialoruś) – prezes Jurij Goruliow
============================================================================
Fundacja Polska-Europa-Polonia, ul. Witolińska 6/44; 04-185 Warszawa, POLSKA
internet: www.warszawa.mazowsze.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Konto: Bank Pekao S.A. nr. 46 1240 1053 1111 0010 0567 7112
============================================================================
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Więcej artykułów…
Strona 7 z 50