Spotkanie autorskie z Alfredem Znamierowskim

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie ze znakomitym heraldykiem i weksylologiem - autorem szeregu prac z zakresu ww. dziedzin - a także dziennikarzem Alfredem Znamierowskim oraz redaktorem Januszem L. Kaczmarkiem - autorami książki pt. „HERALDYKA I WEKSYLOLOGIA", wydanej w 2017 roku przez Wydawnictwo ARKADY, połączone z jej promocją, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2017 roku (sobota) o godz. 12:00 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, sala nr 35 na III piętrze (szczegóły w załącznikach). Spotkanie poprowadzi dr Marek Wójcik z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Z poważaniem,
Adam Biliński
Prezes Oddziału


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Msza św. w intencji Ojczyzny i Polskiej Szlachty

Szanowni Państwo,
 
w dniu 11 listopada b.r., w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę zapraszamy na mszę św. o godz. 13:00 w kościele pod wezwaniem Św. Krzyża w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście celebrowaną w intencji Ojczyzny, Polskiej Szlachty oraz za dusze wszystkich zmarłych z naszych rodzin.
 
Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie
 
Z poważaniem
Zarząd Główny
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Słowo o naszej wyprawie do Wilna w dniach 31 stycznia (piątek) - 2 lutego (niedziela) 2020 roku.

Słowo o naszej wyprawie do Wilna w dniach 31 stycznia (piątek) - 2 lutego (niedziela) 2020 roku.
Władze główne Związku Szlachty Polskiej zorganizowały wyjazd do Wilna - którego głównym celem było złożenie hołdu powstańcom styczniowym.
Ta cenna inicjatywa wywołała duże zainteresowanie wśród członków i sympatyków Związku oraz organizacji zaprzyjaźnionych (Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, Korporacja Akademicka Sarmatia).
Łącznie w wyprawie uczestniczyło 65 osób. W autokarze głównym warszawskim - 54 osoby, w dodatkowym busie ostrołęckim 11 osób.
Grupa warszawska zatrzymała się na nocleg piątkowy w Sejnach (w dwóch obiektach).
Następnego dnia o godzinie 6 rano - część grupy warszawskiej skorzystała z możliwości zwiedzenia bazyliki w Sejnach - perły baroku wileńskiego, a zarazem sanktuarium maryjnego. Bazylika ta wraz z obronnym klasztorem podominikańskim stanowi przedsionek Wielkiego Księstwa Litewskiego - daje prawdziwy ogląd jak kiedyś wyglądała ta część składowa Rzeczypospolitej.
O godzinie 12 w sobotę obie grupy dotarły na cmentarz na Rossie w Wilnie - gdzie wpierw złożyły wieńce na grobie Marii z Bilewiczów Piłsudskiej i serca jej syna Józefa.
Następnym punktem programu - było złożenie wieńców w Kaplicy Raduszkiewiczów, gdzie od 22 listopada 2019 r. znajduje się 21 trumien z kośćmi 20 powstańców styczniowych (trumna księdza Iszory pozostaje pusta), odnalezionych na stokach Góry Zamkowej w 2017 r.
Adam A. Pszczółkowski przedstawił okoliczności śmierci powstańców 1863/64, ukrycia ich zwłok, odnalezienia i pochówku. Ewa Gieysztor odczytała fragmenty wspomnień Ludwiki z Jamonttów Rodziewiczowej, weteranki powstania.
Następnie Adam A. Pszczółkowski przestawił bardzo krótko sylwetki pochowanych powstańców z podaniem jaką formę wyroku wykonały na nich rosyjskie władze zaborcze i za co byli obwinieni.
Michał Korsak wygłosił mowę upamiętniającą czyn powstańczy, po czym złożono wieńce i odmówiono modlitwę za duszę skazańców.
Odbyło się to wszystko przy godnej asyście członków Bractwa Kurkowego "Pospolite Ruszenie" z Łomży oraz Stowarzyszenia "5 Pułku Ułanów Zasławskich" z Ostrołęki w mundurach z okresu międzywojennego.
Po obiedzie - grupa wyruszyła na zwiedzanie Wilna. Program wycieczki został przygotowany w oparciu o wcześniejsze ustalenia pomiędzy Adamem A. Pszczółkowskim a licencjonowanym przewodnikiem wileńskim Waldemarem Szełkowskim.
Zwiedzanie zostało zakończone - na Placu Łukiskim, gdzie pod krzyżem, w miejscu gdzie skazywano na śmierć powstańców - zapalono znicze.
W niedzielę rano część grupy pod przewodnictwem Adama A. Pszczółkowskiego udała się na Wileńskie Hale Targowe. Wszyscy zaś spotkali się o godzinie 10.30. w kościele Św. Ducha, gdzie była odprawiana Msza Św. "Za Ojczyznę, Powstańców Styczniowych i Polską Szlachtę". Ponownie całość odbywała się przy asyście grup z Łomży i Ostrołęki, co wywołało wśród licznie zgromadzonych wiernych duże zaciekawienie i wzruszenie ,a po Mszy Św. zostało nagrodzone oklaskami.
O godzinie 12 większość grupy udała się na drugą część zwiedzania miasta, co trwało do godziny 15.30.
Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną, z krótkim postojem w Olicie.
Wartym podkreślenia jest, iż całe to przedsięwzięcie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa polskiego, litewskiego i unijnego.
Stosowne zgody (w tym prawo do klucza do Kaplicy na Rossie) udało się załatwić, dzięki wstawiennictwu Zenon Ilcewicz i Anna Ilcewicz - za co w tym miejscu wyrażamy podziękowania.
Za wspaniałą organizację i dopięcie różnych innych formalności należą się szczególne wyrazy wdzięczności Beata Kazimierska-Korsak i Ewa Gieysztor.
Za asystę, za mikrofon i inne liczne dobrodziejstwa - nasze wyrazy szacunku dla Mirosława Szczepankowskiego.
Jeśli ktoś się dopatrzy na zdjęciach z wyjazdu jakichkolwiek nieprawidłowości - to znaczy, że nie rozumie celu naszej wyprawy, nie rozumie też emocji i wrażeń jakie dane było nam tam przeżyć na miejscu.
Wszystkich zaś współorganizatorów i uczestników wyprawy przepraszamy, iż program zawierał wiele niespodzianek, przygotowanych przez Adama Pszczółkowskiego  i utrzymanych w tajemnicy do końca.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

22.11.2014 Oddział Gdański ZSzP: spotkanie z przedstawicielami Związku Szlachty Tatarskiej

W sobotę 22 listopada 2014 r. o godzinie 11.00 w kawiarence przy oliwskiej katedrze miało miejsce spotkanie członków Gdańskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej z Prezydentem Związku Szlachty Tatarskiej Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Jerzym Szahuniewiczem.

Zanim rozpoczęła się zasadnicza część zebrania, Prezes Oddziału ZSzP w Gdańsku, pan Andrzej Teleżyński dokonał wzajemnej prezentacji zebranych, gościa oraz nowego gospodarza katedry, księdza proboszcza Waldemara Waluka.

Przedmiotem prelekcji pana Jerzego Szahuniewicza, a także dyskusji, która nastąpiła po niej, była przede wszystkim historia tradycyjnej więzi między Rzecząpospolitą a litewsko-polskimi Tatarami oraz specyfika kultury Tatarów związanych z Wielkim Księstwem Litewskim od ponad sześciuset lat, a z ziemiami Korony niewiele krócej. Ważną częścią spotkania była też prezentacja działalności, mającego siedzibę w Gdańsku, Związku Szlachty Tatarskiej Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz jego Prezydenta, gościa ZSzP.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Więcej…
 
Więcej artykułów…
Strona 9 z 50