6. Manifesty i kontrmanifesty. 29 października – 7 listopada 1764.

0940409 nnmsslf

 

Ilustracja: Zamek w Ciechanowie wedlug Napoleona Odry. Źródło: proxy.europeana.eu

Wypisy i tłumaczenie z łaciny: Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI 2020.

 

6. Manifesty i kontrmanifesty. 29 października – 7 listopada 1764.

 

Żródło: AGAD, ciechanowskie grodzkie relacje i oblaty, sygn. 27.

[k. 349]

f. 2, in crastino festo S.S. Simonis et Judae Ap. 1764

Manifest Józefa Niskiego o unieważnienie sejmiku przedkoronacyjnego pod laską marszałka Zygmunta Grabowskiego, podsędka ziemi ciechanowskiej, gdyż aktualnym marszałkiem konfederackim jest Franciszek Podoski, starosta rypiński.

 

[k. 350-352]

f. 3, post festum S.S. Simonis et Judae Ap. 1764

Manifest złożony przez Antoniego Nosarzewskiego, sędziego ziemskiego i posła z Ziemi Ciechanowskiej na Sejm w imieniu swym i innych uczestników sejmiku przedkoronacyjnego, na Franciszka Podoskiego, starostę rypińskiego, który przegrawszy wybory na posła, zaniósł do akt grodzkich ciechanowskich nielegalne laudum, z którego wynika, że to Podoski wygrał te wybory.

Manifest z dnia 30 października 1764 roku. Podpisy:

 1. Stanisław Narzymski, podkomorzy Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 2. Antoni Nosarzewski, sędzia ziemski i wybrany poseł ciechanowski, mp.

 3. Józef Nosarzewski, stolnik Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 4. Zygmunt Grabowski, podsędek ziemski i marszałek sejmiku Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 5. Jan Łopacki, skarbnik ciechanowski.

 6. Wojciech Pęczkowski, sędzia grodzki ciechanowski, mp.

 7. Antoni Zieliński, podstoli Ziemi Zawkrzeńskiej.

 8. Antoni Pęczkowski, mp.

 9. Jan Kazimierz Szydłowski, mp.

 10. Antoni Ciemniewski.

 11. Michał A. Kicki, stolnik bracławski, sędzia kapturowy Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 12. Jan Ciemniewski.

 13. Jakub Zembrzuski, wójt ciechanowski.

 14. Józef Ślubowski.

 15. Antoni Wielechowski, mp.

 16. Franciszek Ciemniewski.

 17. Maciej Nosarzewski, mp.

 18. Wojciech Kozicki, burgrabia grodzki i sędzia kapturowy Ziemi Ciechanowskiej.

 19. Walenty Cichowski, mp.

 20. Walenty Żaboklicki, mp.

 21. Jan Gościmiński.

 22. Jan Rapacki, mp.

 23. Wojciech Garliński, RT.

 24. Józef Borowy, RT.

 25. Stanisław Kralkowski (?), RT.

 26. Bonifacy Zembrzuski, RT.

 27. Grzegorz Czaplicki, mp.

 28. Franciszek Majewski.

 29. Grzegorz Majewski, RT.

 30. Piotr Ostrowski, mp.

 31. Wojciech Wasiłowski, RT.

 32. Franciszek Kołakowski, RT.

 33. Antoni Kołakowski, RT.

 34. Wojciech Zakrzewski, RT.

 35. Jakub Kołakowski, mp.

 36. Paweł Zembrzuski, komornik ziemski ciechanowski, mp.

 37. Franciszek Ujazdowski, komornik i sędzia kapturowy ziemi ciechanowskiej, mp.

 38. Paweł Ożumieski, burgrabia grodzki ciechanowski, mp.

 39. Stanisław Roman, mp.

 40. Tomasz Rembieliński, sędzia kapturowy, mp.

 41. Martinus Zakrzewski, burgrabia grodzki ciechanowski, mp.

 42. Antonius Zembrzuski, mp.

 43. Karol Olszewski, mp.

 44. Tomasz Łaguna, burgrabia grodzki ciechanowski, mp.

 45. Walenty Grabowski.

 46. Walenty Olszewski, mp.

 47. Adam Grabowski, burgrabia grodzki ciechanowski, mp.

 48. Felicjan Czaplicki, mp.

 49. Kazimierz Zembrzuski, mp.

 50. Walenty Ostrowski.

 51. Balcer Gadomski, RT.

 52. Maciej Łempicki, mp.

 53. Jan Pszczółkowski, RT.

 54. Tomasz Kotowski (?).

 55. Tomasz Borkowski, RT.

 56. Mikołaj Smoleński, burgrabia grodzki ciechanowski, mp.

 57. Antoni Roman, mp.

 58. Ludwik Kozicki, burgrabia grodzki ciechanowski, mp.

 59. Franciszek Łojewski, mp.

 60. Seweryn Czaplicki, RT.

 61. Stanisław Leśniewski, RT.

 62. Mateusz Kownacki, RT.

 63. Jakub Żbikowski, RT.

 64. Andrzej Kołakowski, RT.

 65. Antoni Wawrowski, RT.

 66. Michał Czaplicki, RT.

 67. Mikołaj Czaplicki, RT.

 68. Bartłomiej Czaplicki, RT.

 69. Walenty Czaplicki, RT.

 70. Wojciech Czaplicki, RT.

 71. Antoni Ropelewski, sędzia kapturowy, mp.

 72. Modest Modzelewski, mp.

 73. Walenty Ostrzykowski.

 74. Jan Sarbiewski, RT.

 75. Felicjan Sarbiewski, RT.

 76. Wojciech Wiśniewski, RT.

 77. Paweł Gadomski, mp.

 78. Karol Gadomski.

 79. Balcer Krępski.

 80. Franciszek Zembrzuski, RT.

 81. Bartłomiej Chmieliński, RT.

 82. Józef Ślubowski, RT.

 83. Franciszek Krajewski, RT.

 84. Jakub Krajewski, RT.

 85. Norbert Czaplicki, RT.

 86. Mikołaj Demby, RT.

 87. Wojciech Wiśniewski.

 88. Alexander Długołęcki.

 89. Józef Modzelewski, mp.

 90. Jakub Rudziński, mp.

 91. Wojciech Gogolewski, RT.

 92. Adam Wawrowski, RT.

 93. Maciej Łączyński, RT.

 94. Piotr Zalewski, RT.

 95. Szymon Zalewski, RT.

 96. Walerian Majewski, mp.

 97. Jan Prusiński, RT.

 98. Balcer Obidziński, RT.

 99. Tomasz Pszczółkowski, RT.

 100. Felicjan Nosarzewski, RT.

 101. Paweł Obidziński, RT.

 102. Konstanty Nosarzewski, RT.

 103. Szymon Morawski, RT.

 104. Michał Pszczółkowski, RT.

 105. Grzegorz Majewski, RT.

 106. Tomasz Żebrowski, RT.

 107. Paweł Załoga, mp.

 108. Karol Grzebski, RT.

 109. Jan Łojewski, RT.

 110. Kazimierz Łempicki.

 111. Antoni Brzozowski, RT.

 112. Wojciech Śliwowski, burgrabia grodzki ciechanowski, mp.

 113. Teodor Burkacki, RT.

 114. Szymon Modzelewski, RT.

 115. Józef Ostaszewski, RT.

 116. Walenty Koskowski, RT.

 117. Jakub Łepkowski, RT.

 118. Kilian Łepkowski, RT.

 119. Karol Jurzyński, RT.

 120. Jakub Jurzyński, RT.

 121. Mateusz Truszkowski, RT.

 122. Jan Damięcki, RT.

 123. Stanisław Rybczyński, mp.

 124. Antoni Młodzianowski, mp.

 125. Franciszek Chmielewski, RT.

 126. Józef Stryjewski, RT.

 127. Maciej Zabororowski, wojszczyc ziemi zakroczymskiej, mp.

 128. Jakub Kluszewski, burgrabia grodzki ciechanowski, mp.

 

[k. 352]

f. 3, post festum S.S. Simonis et Judae Ap. 1764

Manifest 7 szlachciców, w imieniu swym oraz 15 dalszych, przeciwko laudum sejmiku pod laską marszałka Podoskiego, starosty rypińskiego, pod którym są ich podpisy, chociaż nie uczestniczyli w tych obradach.

 1. Franciszek Pajewski, mp. [332]

 2. Jan Łojewski, RT. [135]

 3. Józef Modliński, mp. [143]

 4. Wojciech Gogolewski, mp. [146]

 5. Stanisław Roman, mp. [190]

 6. Maciej Łączyński, RT. [221]

 7. Jan Prusiński, RT. [394]

 8. Idzi Grabowski. [181]

 9. Andrzej Nałęcz. [183]

 10. Baltazar Roman. [199]

 11. Paweł Roman. [200]

 12. Adam Roman. [201]

 13. Stanisław Ulatowski. [215]

 14. Stefan Zembrzuski. [210]

 15. Szymon Grabowski. [224]

 16. Stanisław Łyszkowski. [227]

 17. Ludwik Smosarski. [229]

 18. Tomasz Smosarski. [230]

 19. Szymon Rogowski. [241]

 20. Szymon Chodkowski. [252]

 21. Stefan Milewski. [326]

 22. Kazimierz Leśniewski. [389]

 

[k. 352v]

f. 3, post festum S.S. Simonis et Judae Ap. 1764

Manifest Antoniego in Zembrzus Wielki Zembrzuskiego, sędziego kaptutowego i konsyliarza Ziemi Ciechanowskiej w imieniu swym oraz Stanisława in Radzymino Radzymińskiego, kasztelanica i marszałka sądów kapturowych Ziemi Ciechanowskiej, Stefana Rościszewskiego, miecznika Ziemi Ciechanowskiej, Stanisława Młodzianowskiego, pisarza sądowych kapturowych, Piotra in Zembrzus Mokrygrunt Zembrzuskiego, podwojewodzego Ziemi Ciechanowskiego, Marcina Krępskiego, sędzica, Jana Smoleńskiego, cześnikowicza nurskiego, sędziów kapturowych, przeciwko manifestom Nosarzewskich, sędziego ziemskiego i stolnika, także Grabowskiego, podsędka ziemskiego ciechanowskiego, składanych w aktach ciechanowskich i płockich, w sprawie nieważności sejmiku pod laską marszałkowską Podoskiego.

 

[k. 353v]

f. 4, in vigilia f. Sanctorum Omnium 1764

Manifest Jana Karskiego, sędziego grodzkiego ciechanowskiego, Karola Karskiego, także Alexandra Olszewskiego w sprawie unieważnienia sejmiku pod laską marszałkowską Podoskiego.

 

[k. 353v]

f. 4, in vigilia f. Sanctorum Omnium 1764

Manifest Ludwika Smosarskiego, burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego w imieniu swym i brata swego Tomasza Smosarskiego przeciwko Franciszkowi Pajewskiemu, Janowi Łojewskiemu, Józefowi Modlińskiemu, Wojciechowi Gogolewskiemu, Stanisławowi Romanowi, Maciejowi Łączyńskiemu, Janowi Prusińskiemu, w sprawie ich manifestu przeciwko podpisom pod laudum sejmiku pod laską marszałkowską Podoskiego. Pod tym laudum są podpisy Smosarskich ręką tegoż Ludwika za siebie i brata.

 

[k. 378v]

sabbato, a. f. S. Elisabethae Vidue Electa Dei 1764

Manifest Piotra Pawła a Rościszewo Junosza Rościszewskiego, regent Ziemi Zawkrzeńskiej, dziedzica dóbr Drążewo z przyległości w Ziemi Ciechanowskiej, także Jana Karskiego, porucznika konfederacji powiatu przasnyskiego, Antoniego Ropelewskiego, sędziego kapturowego Ziemi Ciechanowskiej, Jakuba in Zembrzus Mokrygrunt Zembrzuskiego, wójta ciechanowskiego, także Macieja Nosarzewskiego, Jana Orłowskiego, Jakuba Zaborowskiego, palestrantów ziemskich ciechanowskich, Ludwika Poniatowskiego, Alexandra, ojca i Wojciecha, syna, burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego, Śliwowskich, Józefa Brodowskiego, Karola Jórskiego, Adama Szweykowskiego, Józefa Ślubowskiego, Andrzeja Damięckiego, Karola Grzebskiego, Jana Damięckiego, Kazimierza Wierzbowskiego, Macieja Czaplickiego, Marcina Bieńkowskiego, Piotra Rykaczewskiego, Walentego Mieszkowskiego, Jakuba, ojca, Kiliana, syna, Łepkowskich, Adama Grudowskiego, Adama, ojca i Michała, syna Kargowskich, Kazimierza Załuskiego, Antoniego Petrykowskiego, Macieja Żbikowskiego, Gabriela i Andrzeja Morawskich, tuziemców Ziemi Ciechanowskiej, dobrze osiadłych, w sprawie unieważnienia laudum sejmiku pod laską marszałkowską Franciszka Podoskiego, starosty rypińskiego.

 

[k. 381v]

f. 3, postridie f. Elisabethae Vidue Electa Dei 1764

Manifest Antoniego in Zembrzus Magna Zembrzuskiego, sędziego kapturowego i konsyliarza konfederacji Ziemi Ciechanowskiej. Michała Krępskiego, sędzica ciechanowskiego, Idziego Kosmowskiego i Adama Humięckiego, w imieniu swym oraz Stanisława in Leśniewo Jórskiego, Andrzeja in Pawłowo Duczymińskiego, Jana Szydłowskiego, podczaszyca ciechanowskiego, Fabiana in Grabowo Łopackiego, Kazimierza in Strzelnia Miecznikowskiego, Antoniego in Mierzanowo Łysakowskiego, sędziów kapturowych ciechanowskich, także Rocha in Jaźwiny Jaźwińskiego, Jana Bartołda, Józefa Łaguny, Wincentego Kołakowskiego, Franciszka i Wojciecha Zberoskiego, Andrzeja, Macieja i Jana Miłoszewskich, Stanisława i Kazimierza Zembrzuskich, Wojciecha Szweykowskiego, Antoniego Młodzianowskiego, Franciszka Zembrzuskiego, Szymona Orłowskiego, Walentego, Józefa i Jana Stryjewskich, Jakuba i Jana Bobrów, Wojciecha Wiśniewskiego, Jana i Antoniego Dzielińskiego, przeciwko manifestowi Rościszewskiego, regenta ziemskiego zawkrzeńskiego i innych w sprawie nieważności sejmiku pod laską marszałkowską Podoskiego. Wnoszą także o nieuważnienie sejmiku pod laską Grabowskiego.

 

[k. 384]

f. 4, post f. Elisabethae Vidue Electa Dei 1764

Manifest Jakuba in Zembrzus Mokrygrunt Zembrzuskiego, wójta ciechanowskiego, przeciwko manifestowi Rościszewskiego, regenta ziemskiego zawkrzeńskiego i innych w sprawie nieważności sejmiku pod laską marszałkowską Podoskiego.

 

[k. 386v]

f. 4, post f. Elisabethae Vidue Electa Dei 1764

Kontramanifest Rościszewskiego przeciw manifestowi Antoniego Zembrzuskiego I innych.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com