The Polish Nobility Association

Śp. Wacław Podbereski

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lutego 2018 r. zmarł w Gdańsku w wieku 97 lat

Śp.

WACŁAW PODBERESKI

Żołnierz Armii Krajowej ps. „Jesion”, „Szary”

ur. w Wilnie w 1920 r.

wieloletni członek Związku Szlachty Polskiej,

w latach 1999–2004 Prezes Zarządu Głównego ZSzP.

Po maturze w roku 1938 i po ukończeniu Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w Zambrowie, uczestniczy w kampanii wrześniowej. Po krótkim pobycie w niewoli niemieckiej, przekazany w Brześciu stronie sowieckiej, powraca następnie do rodzinnego Wilna i tam w latach 1941-1943 pełni służbę w Oddziale II KO Armii Krajowej oraz w wywiadzie dalekiego zasięgu, tzw. WW-72, pod dowództwem Franciszka Miszczaka ps. „Śliwa”. Po rozbiciu siatki wywiadu przechodzi na wiosnę 1943 r. do pracy w Okręgowej Delegaturze Rządu w Wilnie, pełniąc funkcję kuriera Delegatury do Warszawy. Prowadzi jednocześnie komórkę legalizacyjną przy Delegaturze i współpracuje z „Legalizacją” KO AK. W lutym 1945 r. zagrożony aresztowaniem wyjeżdża do Warszawy, gdzie studiuje, będąc jednocześnie w latach 1945-46 członkiem siatki konspiracyjnej „Semper Fidelis Victoria”. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie i Akademii Handlowej w Poznaniu pracuje w spółdzielczości, w latach 1960-1985 w Spółdzielczym Biurze Turystycznym „Turysta” w Gdańsku na stanowisku dyrektora. Jednocześnie prowadzi ożywioną działalność społeczną, współpracując m.in. z redakcją pisma „Pieśń Skrzydlata”, popularyzującego sylwetki zasłużonych żołnierzy polskich II wojny światowej. Od 1992 roku jest sekretarzem redakcji tego pisma i autorem wielu interesujących, zamieszczanych tam artykułów. Jest również współorganizatorem założonego w roku 1995 w Gdańsku Związku Szlachty Polskiej.

W naszym szlacheckim środowisku cieszył się zawsze ogromnym szacunkiem i sympatią jako przedstawiciel tak bardzo zasłużonego dla Ojczyzny pokolenia Polaków. Jego odejście stanowi dla naszego Stowarzyszenia wielką stratę.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Konferencja naukowa pt. „Rycerstwo-Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki. Wybrane zagadnienia - wstęp do badań"

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Rycerstwo-Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki. Wybrane zagadnienia - wstęp do badań", która odbędzie się w dniach 2-3 lutego 2018 roku (tj. w najbliższy piątek i sobotę) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 49 (program poniżej).

Pozdrawiam!
Adam Biliński
Prezes Oddziału

___
ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ
Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Antoniego 26
50-073 Wrocław

www.wroclaw.szlachta.org.pl

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.:
Rycerstwo-Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki.
Wybrane zagadnienia – wstęp do badań

PROGRAM

Piątek (2 lutego)
9.00 Otwarcie konferencji w Audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Sesja I.
9.30-11.00
Prowadzenie/moderacja - prof. dr hab. Marcel Antoniewicz

prof. dr hab. Tomasz Jurek - "Geneza szlachty",
prof. dr hab. Stanisław Rosik - "Władca i rycerze w kronice Anonima tzw. Galla
(przykład Bolesława Krzywoustego)",
prof. dr hab. Sławomir Gawlas - "Geneza rycerstwa i prawa rycerskiego w Polsce",
dr hab. Lidia Korczak - „Kniaziowie i szlachta – społeczno-prawna pozycja kniaziów na Litwie
w późnym średniowieczu";

przerwa kawowa

Sesja II.
11.15-13.00
Prowadzenie/moderacja - prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

prof. Krzysztof Skupieński - "Dokumentacja w życiu rycerstwa i szlachty w Polsce.
Problemy badawcze",
prof. Jan Wroniszewski - "Szlachta w statutach mazowieckich",
dr Jarosław Szymański - "Miles Księcia Ludwika I Brzeskiego w świetle landbucha
Lehn und Erbe (1358-1367),
prof. Marek Cetwiński - "Narzędzia gospodarcze w heraldyce świadectwem przemian
etosu szlacheckiego";

przerwa obiadowa
13.00-14.15

Sesja III.
14.30-16.20
Prowadzenie/moderacja - prof. dr hab. Tomasz Jasiński

dr Marek L. Wójcik - "Nieznane śląskie rodziny rycerskie i ich herby",
dr Iwona Dacka-Górzyńska - "Heraldyka staropolska w służbie retoryki",
dr hab. prof. UWr Filip Wolański - "Wyobrażenia o pochodzeniu rodzin szlacheckich Rzeczypospolitej w świetle kaznodziejstwa pogrzebowego epoki saskiej",
dr hab. prof. UZ Joanna Karczewska - "Siedziby szlacheckie na pograniczu Wielkopolski i Kujaw
w późnym średniowieczu";

przerwa kawowa

Sesja IV.
16.35-18.45
Prowadzenie/moderacja - prof. Antoni Barciak

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski - "Obrót nieruchomościami rycerskimi w XIV-XVI wiekach na południu i północy Śląska (okolice Świerzawy i Głogowa ). Uwarunkowania formowania majątkowych podstaw szlachty śląskiej",
prof. Zbyszko Górczak - "Górkowie herbu Łodzia z Miejskiej Górki w XV wieku. Średnioszlacheccy krewni Wielkopolskiej rodziny możnowładczej - od rywalizacji do protekcji",
dr hab. Marian Wolski - "Jeszcze o karierach w dawnej Polsce. Koleje losu Michała Moszyńskiego herbu Nałęcz, dworzanina, żołnierza i ziemianina".
dr hab. Rafał Smoczyński - "Rola dziedzictwa rycerskiego w polskim habitusie. Analiza socjologiczna".

Sobota (3 lutego)
Sala 13 Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Sesja V.
9.30-11.00
Prowadzenie/moderacja - prof. dr hab. Ewa Dubas Urwanowicz

prof. dr hab. Wojciech Iwańczak - "Arystokracja i Król w Czechach w zwierciadle bajki zwierzęcej końca średniowiecza",
dr hab. prof. UŁ Michał Kuran - "Obraz rycerstwa/szlachty w literaturze okolicznościowej
i parenetycznej przełomu XVI i XVII wieku",
dr Grzegorz Słowik - "Ideały rycersko-szlacheckie w wybranych pamiętnikach XVII wiecznej Rzeczypospolitej",
dr Rafał Lis - "Od szlachcica-rycerza do obywatela przedsiębiorcy. Problem przebudowy polskiego modelu obywatelstwa w ujęciu Hugona Kołłątaja";

przerwa kawowa
11.00-11.50

Sesja VI.
12.00-13.40
Prowadzący/moderacja - prof. Jan Tęgowski

Beata Kazimierska-Korsak - "Rycerski kod w architekturze dworu szlacheckiego: ciągłość, synteza, znaczenie",
dr Przemysław Kaleta - "Jeszcze rycerz czy już szlachcic? Rozważania nad przejściem ze stanu rycerskiego do szlacheckiego na przykładzie właścicieli Łabiszyna",
prof. dr hab. Maria Starnawska - "Potomkowie rodzin rycerskich/szlacheckich w komturiach Joannitów na Śląsku, w Wielkopolsce i w Baliwacie Brandenburskim w XIV i XV wiekach",
dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk - "Od rycerza do szlachcica. Ewolucja wzorców osobowych
w Polsce przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych".

Zakończenie konferencji. Podsumowanie

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Śp. Klas Lackschewitz

Jedenastego grudnia 2017 r., po roku zmagania ze śmiertelną chorobą, zmarł Klas Lackschewitz, emerytowany kapitan marynarki wojennej RFN (Bundesmarine), ur. 1934 w Lipawie/Libau na Łotwie (w historycznej Kurlandii), a jednocześnie zasłużony genealog bałtycki, wieloletni archiwista Związku Rycerstwa Kurlandzkiego (Kurländische Ritterschaft).

Jego zasługą było umieszczenie w bałtyckich niemiecko-języcznych herbarzach i publikacjach, począwszy od r. 2004 obszernych genealogii wielu rodów niegdyś krzyżackich, które następnie weszły trwale do historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, bądź to poprzez Inflanty Polskie, bądź drogą małżeństw z polsko-litewskimi domami szlacheckimi i spolonizowawszy się zapisały się chlubnie w historii Polski i Litwy. Genealogie polskich linii tych rodów były do tej pory często pominięte lub prawie nieznane. Byli to m.in:

Mohlowie, tu np. Anna, matka Emilii Plater
Neuhoff-Ley´owie, ziemianie na Polesiu
Broel-Platerowie i Plater-Zyberkowie, wśród nich dziesiątki uczestników walki o wolność i niepodległość Polski
Römerowie (Roemer), tu m.in. np. Tadeusz, ambasador rządu Wł. Sikorskiego w ZSRR
Rummel´owie, tu m.in. gen. Juliusz R., obrońca Warszawy we wrześniu 1939 r. i jego brat Karol słynny kawalerzysta
Taube, tu np. Anna, matka kompozytora Karola Szymanowskiego
Doenhoffowie, którzy wydali ze swego grona 13 senatorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Buttlarowie (Butler), spokrewnieni z Józefem Piłsudskim
Lüdinghausen-Wolffowie, tu wielu oficerów wojsk koronnych oraz wysokiej rangi duchownych.

W ostatnich latach poświecił się Klas Lackschewitz całkowicie projektowi opracowania (wraz z Andrzejem Prus Niewiadomskim) i opublikowania w postaci leksykonu zestawienia podwójnych losów, zarówno przesiedlonych w ramach paktu Ribbentrop – Mołotow ziemian Niemców (Inflantczyków) z państw bałtyckich na terytorium wcielonej do III Rzeszy zachodniej części Polski (tzw. „Reichsgau Wartheland” = okręg Warty) w charakterze powierników III Rzeszy, jak i wysiedlonych ze swych majątków 1939/1940 polskich ziemian, obejmującym ok. 650 majątków ziemskich.

Tomasz Lenczewski, Andrzej Prus-Niewiadomski (Warszawa - Berlin 13 XII 2017)

Jedenastego grudnia 2017 r., po roku zmaganiu z śmiertelną choroba,  zmarł Klas Lackschewitz, emerytowany kapitan marynarki wojennej RFN (Bundesmarine), ur.  1934 w Lipawie/Libau na Łotwie (w historycznej Kurlandii), a jednocześnie zasłużony  genealog bałtycki, wieloletni archiwista Związku Rycerstwa Kurlandzkiego (Kurländische  Ritterschaft).

Jego zasługą było umieszczenie w bałtyckich niemiecko-języcznych herbarzach i publikacjach, począwszy od r. 2004 obszernych  genealogii wielu rodów niegdyś krzyżackich, które następnie weszły  trwale do historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, bądź to poprzez  Inflanty Polskie, bądź droga małżeństw z polsko-litewskimi domami  szlacheckimi i spolonizowawszy się zapisały się chlubnie w historii  Polski i Litwy. Genealogie polskich linii tych rodów były do tej  pory często pominięte lub prawie nie nieznane.  Byli to m.in:

Mohlowie, tu np. Anna, matka Emilii Plater
Neuhoff-Ley´owie, ziemianie na Polesiu
Broel-Platerowie i Plater-Zyberkowie, wśród nich dziesiątki  uczestników walki o wolność i niepodległość Polski
Römerowie (Roemer), tu m.in. np. Tadeusz, ambasador rządu Wł.  Sikorskiego w ZSRR
Rummel´owie, tu  m.in. gen. Juliusz R., obrońca Warszawy we wrześniu  1939 r. i jego brat Karol słynny kawalerzysta
Taube, tu np. Anna, matka kompozytora Karola Szymanowskiego
Doenhoffowie, którzy wydali ze swego grona 13 senatorów  Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Buttlarowie (Butler), spokrewnieni z Józefem Piłsudskim
Lüdinghausen-Wolffowie, tu wielu oficerów wojsk koronnych oraz  wysokiej rangi duchownych.

W ostatnich larach poświecił się Klas Lackschewitz całkowicie  projektowi opracowania (wraz z Andrzejem Prus Niewiadomskim) i  opublikowania w postaci leksykonu zastawienia podwójnych losów,  zarówno przesiedlonych w ramach paktu Ribbentrop – Mołotow ziemian  Niemców (Inflantczyków) z państw bałtyckich na terytorium wcielonej  do III Rzeszy zachodniej części Polski (tzw. „Reichsgau Wartheland”  = okręg Warty) w charakterze powierników III Rzeszy, jak i  wysiedlonych ze swych majątków 1939/1940 polskich ziemian,  obejmującym ok. 650 majątków ziemskich.


Tomasz Lenczewski, Andrzej Prus-Niewiadomski (Warszawa - Berlin 13 XII 2017)

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

BOŻE NARODZENIE 2017

Mizerna, cicha, stajenka licha
Pełna niebieskiej chwały…

BOŻE-NARODZENIE-2017

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 składamy Członkom i Sympatykom Związku Szlachty Polskiej najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech Boży pokój, który od dwóch tysięcy lat promieniuje z tej mizernej i cichej betlejemskiej stajenki, zagości w naszych sercach i domach rodzinnych, niech promieniami wzajemnej życzliwości i prawdziwie chrześcijańskiej miłości ogarnie wszystkie wioski z miastami w naszej ukochanej Ojczyźnie.

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
More Articles...
Page 15 of 56

Membership Application (For Candidates)

APPLICATION FORM: CANDIDATES FOR MEMBERSHIP IN THE POLISH NOBILITY ASSOCIATION

Please, send the completed form and all the required documents to the address of the Board of the Polish Nobility Association:

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej
(Board of the Polish Nobility Association)
ul. Żurawia 43 lok. 116, 
00-680 Warszawa
Poland

along with a proof of payment for the administration fee of PLN 100,- to the following bank account:

Bank Pekao S.A.

  • Account number IBAN: PL54 1240 2148 1111 0010 3536 7320
  • SWIFT: PKOPPLPW

Application Forms not accompanied by required documentation or proof of payment (PLN 100,-) shall not be considered. The application fee will not be refunded.

Download the Form:

All information submitted by the Candidates in the Application Form is held in strict confidence and will not be released to any third party without the prior consent of  the Candidate.

In answering the questions please provide as much specific detail as possible. Every detail concerning your ancestors and your genealogy, even those that may seem irrelevant, may turn out to be critical in the review process.

Should the information you provide in the application be incomplete or the documentation insufficient, you will be asked to provide additional detail according to specific instructions provided by the Genealogical Consultants of the Association. They will assist you with in the process.


EXTRACTS FROM THE STATUTES OF THE POLISH NOBILITY ASSOCIATION

CHAPTER III
Association Members.

§ 12. The Members of the Association are composed of Ordinary Members and Honorary Members.

§ 13. 1. Both Polish and foreign citizens become Ordinary Members regardless of their place of residence if they meet the requirements listed in this Paragraph.
2. The following persons may be accepted as Members:
1) descendents of Nobles in the direct male line (the son or daughter of a noble father)
2) who are at least 18 years of age
3) and who accept the provisions of the Statutes and Mission Statement 
4) and hold the values expressed by “God, Honour, Native Land” as their own.

§ 14.The following persons may not be accepted as Members of the Association: 
1. those convicted of serious crimes;
2. those who held a high office in any communist party or communist youth wing;
3. those who were members of Nazi or Stalinist organs of opression;
4. those who were members of the communist security apparatus between 1944-1990;
5. those who are notoriously dishonourable;
6. those who are members of organisations that illegitmately award orders, aristocratic titles, coats of arms or nobility; or organisational titles identical to noble or aristocratic titles, as well as any person who not being a member of such organisations, supports the same or accepts such titles. A list of proscribed organisations is maintained and updated by the Board of the Polish Nobility Association through their resolutions.

§ 15. Candidates for memberships are accepted as Members of the Association by a resolution of the Board of the Association based on the information contained in the membership application completed by the candidate. The format and content of the application are specified by the Board following input by the Association’s  Genealogical Consultants.

§ 16. 1. The Association’s  Genealogical Consultants are appointed by the Board by a  resolution. Any person showing outstanding knowledge in the genealogy of the nobility may be appointed as a Genealogical Consultant. The current roster of consultants is published and may be accessed by interested individuals.
2. In the event that details included in a Candidate’s application are not sufficient to support a resolution to accept a Candidate for membership in the Association, the Board will ask Genealogical Consultants specializing in such matters to comment on discrepancies or missing details and to issue their opinion.
3. Having received the opinion of  the genealogical Consultants, the Board may pass a resolution:

-
to accept a Candidate as a Member of the Association, or
-
to reject the application for membership in the Association, or
-
to defer consideration and return the application to the Candidate for supplemental information.
4. Every resolution rejecting an application by a Candidate will supported by proper explanation of the reasons.
5. Once supplemental information has been provided by a Candidate, the review procedure starts from the beginning.
6. If a Candidate whose original application has been rejected, presents new information that may prove eligibility for membership in the Association, the Board of the Association may issue an appropriate resolution in response to a written application for reconsideration by the Candidate.
7. Membership in the Association commences on the day the Board passes a final resolution for acceptance; the Candidate is informed by the Board in writing about their acceptance for membership and is sent the Membership Declaration From for their signature.

Application Form for Candidates in PDF

Powstanie Styczniowe

powstanie-styczniowe

Kontakt

Związek Szlachty Polskiej
ul. Żurawia 43 lok. 110
00-680 Warszawa

email: biuro@szlachta.org

Konto bankowe:
54 1240 2148 1111 0010 3536 7320
(Bank Pekao S.A.)

Numer Rejestru KRS: 0000102686
NIP 585-101-20-69
REGON 190857397

Aktualny odpis z KRS do pobrania tutaj.

Nasze genealogie

Genealogie członków ZSzP