The Polish Nobility Association

Nowa ankieta kandydacka

W związku z zatwierdzeniem nowego statutu Związku Szlachty Polskiej, prawo do zrzeszenia sie w stowarzyszeniu poszerzone zostało o małżonki szlachty, niezależnie od faktu posiadania przez nie szlachectwa dziedzicznego (czyli wywodzenia sie z rodziny szlacheckiej po mieczu) dokonano zmian w ankiecie kandydackiej wprowadzajaąc obowiązek dołączenia przez kandydatkę (ubiegającą się o członkostwo z racji szlachectwa z tytułu stanu zamężnego lub wdowiego po szlachcicu) aktu ślubu. W takim przypadku kandydatka wypełnia także drugą część ankiety (genealogiczna) jednak już danymi dotyczącymi rodziny męża.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Read more...
 

Oświadczenie dot. felietonu "Sława Bronisława"


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Odbywający się pod patronatem ZSzP konkurs szkolny „Przyszłość kuta przeszłością” rozstrzygnięty

Zarząd Główny ZSzP wyłonił laureatów konkursu szkolnego zatytułowanego „Przyszłość kuta przeszłością". Konkurs zorganizowany został przez Katolickie Stowarzyszenie Kultury Szlacheckiej działające przy Zespole Szkół Katolickich w Zabrzu i objęty został patronatem przez nasze Stowarzyszenie.

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy literackiej na temat: Kto z moich przodków jest dla mnie rodzinnym autorytetem i dlaczego? W wypracowaniu należało przybliżyć postać lub postaci z pokolenia dziadków ucznia lub pokoleń wcześniejszych.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Read more...
 

Nowelizacja Statutu ZSzP zarejestrowana - zmodyfikowane przesłanki członkostwa w ZSzP już obowiązują

W dniu 20.06.2012 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o rejestracji zmian w Statucie Związku Szlachty Polskiej, uchwalonych przez Walne Zebranie Delegatów ZSzP w dniu 03.12.2011 r.

Warto podkreślić, że obok wielu koniecznych zmian i uproszczeń znowelizowany Statut ZSzP zawiera także zmodyfikowane przesłanki członkostwa w Związku.
I tak w myśl obecnego § 13 ust. 1 Statutu członkiem Związku może być szlachcic lub szlachcianka, tj. osoba pochodząca w prostej prawej linii męskiej od szlachcica uznawanego przez prawo publiczne Rzeczypospolitej do 1795 r. bądź państw funkcjonujących w latach 1772 – 1918 na terenach historycznych ziem polskich, a dziedzicząca po tymże przodku szlachectwo.

Istotnym novum jest to, że członkiem Związku może zostać także żona szlachcica w powyższym rozumieniu, niedziedzicząca szlachectwa po swych przodkach, na czas małżeństwa lub wdowa po nim na czas wdowieństwa. Celem wprowadzenia powyższej przesłanki członkostwa jest uwzględnienie obowiązującej w czasach historycznych zasady, zgodnie z którą szlachectwo męża rozciąga się także na żonę – choćby nie dziedziczyła ona szlachectwa po swych przodkach – na czas małżeństwa lub wdowieństwa po mężu-szlachcicu.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem jednolitym Statutu uwzględniającym najnowsze zmiany.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
More Articles...
Page 42 of 50

Membership Application (For Candidates)

APPLICATION FORM: CANDIDATES FOR MEMBERSHIP IN THE POLISH NOBILITY ASSOCIATION

Please, send the completed form and all the required documents to the address of the Board of the Polish Nobility Association:

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej
(Board of the Polish Nobility Association)
ul. Żurawia 43 lok. 116, 
00-680 Warszawa
Poland

along with a proof of payment for the administration fee of PLN 100,- to the following bank account:

Bank Pekao S.A.

  • Account number IBAN: PL54 1240 2148 1111 0010 3536 7320
  • SWIFT: PKOPPLPW

Application Forms not accompanied by required documentation or proof of payment (PLN 100,-) shall not be considered. The application fee will not be refunded.

Download the Form:

All information submitted by the Candidates in the Application Form is held in strict confidence and will not be released to any third party without the prior consent of  the Candidate.

In answering the questions please provide as much specific detail as possible. Every detail concerning your ancestors and your genealogy, even those that may seem irrelevant, may turn out to be critical in the review process.

Should the information you provide in the application be incomplete or the documentation insufficient, you will be asked to provide additional detail according to specific instructions provided by the Genealogical Consultants of the Association. They will assist you with in the process.


EXTRACTS FROM THE STATUTES OF THE POLISH NOBILITY ASSOCIATION

CHAPTER III
Association Members.

§ 12. The Members of the Association are composed of Ordinary Members and Honorary Members.

§ 13. 1. Both Polish and foreign citizens become Ordinary Members regardless of their place of residence if they meet the requirements listed in this Paragraph.
2. The following persons may be accepted as Members:
1) descendents of Nobles in the direct male line (the son or daughter of a noble father)
2) who are at least 18 years of age
3) and who accept the provisions of the Statutes and Mission Statement 
4) and hold the values expressed by “God, Honour, Native Land” as their own.

§ 14.The following persons may not be accepted as Members of the Association: 
1. those convicted of serious crimes;
2. those who held a high office in any communist party or communist youth wing;
3. those who were members of Nazi or Stalinist organs of opression;
4. those who were members of the communist security apparatus between 1944-1990;
5. those who are notoriously dishonourable;
6. those who are members of organisations that illegitmately award orders, aristocratic titles, coats of arms or nobility; or organisational titles identical to noble or aristocratic titles, as well as any person who not being a member of such organisations, supports the same or accepts such titles. A list of proscribed organisations is maintained and updated by the Board of the Polish Nobility Association through their resolutions.

§ 15. Candidates for memberships are accepted as Members of the Association by a resolution of the Board of the Association based on the information contained in the membership application completed by the candidate. The format and content of the application are specified by the Board following input by the Association’s  Genealogical Consultants.

§ 16. 1. The Association’s  Genealogical Consultants are appointed by the Board by a  resolution. Any person showing outstanding knowledge in the genealogy of the nobility may be appointed as a Genealogical Consultant. The current roster of consultants is published and may be accessed by interested individuals.
2. In the event that details included in a Candidate’s application are not sufficient to support a resolution to accept a Candidate for membership in the Association, the Board will ask Genealogical Consultants specializing in such matters to comment on discrepancies or missing details and to issue their opinion.
3. Having received the opinion of  the genealogical Consultants, the Board may pass a resolution:

-
to accept a Candidate as a Member of the Association, or
-
to reject the application for membership in the Association, or
-
to defer consideration and return the application to the Candidate for supplemental information.
4. Every resolution rejecting an application by a Candidate will supported by proper explanation of the reasons.
5. Once supplemental information has been provided by a Candidate, the review procedure starts from the beginning.
6. If a Candidate whose original application has been rejected, presents new information that may prove eligibility for membership in the Association, the Board of the Association may issue an appropriate resolution in response to a written application for reconsideration by the Candidate.
7. Membership in the Association commences on the day the Board passes a final resolution for acceptance; the Candidate is informed by the Board in writing about their acceptance for membership and is sent the Membership Declaration From for their signature.

Application Form for Candidates in PDF