3. Suffragia Ziemi Ciechanowskiej. 27 sierpnia 1764.

1008px-bellotto election of stanislas augustus

Ilustracja: Elekcja Stanisława Augusta, Bernardo Bellotto. Źródło: Wikimedia.org

Edycja: Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI 2020.

3. Suffragia Ziemi Ciechanowskiej. 27 sierpnia 1764.

Wybór króla.

Źródło: Biblioteka Narodowa, mikrofilm 1688.

[k. 309]

Suffragia od ziemi ciechanowskiej ex corpore województwa mazowieckiego.

Na obranie na Króla Polskiego Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Stanisława Poniatowskiego, stolnika litewskiego, in campo electorali dnia… września roku 1764 offiarowane:

 1. Franciszek na Podosiu Podoski, starosta rypiński, marszałek konfederacji, pułkownik i poseł Ziemie Ciechanowskiej, mp.

 2. Jan Nowosielski, kasztellan ciechanowski, mp.

 3. Józef na Piegłowie Piegłowski, chorąży Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 4. Jan Chryzostom Krajewski, instygator koronny, poseł tejże Ziemi, mp.

 5. Antoni Nosarzewski, sędzia ziemski Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 6. Józef Nosarzewski, stolnik Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 7. Wojciech na Kluszewie Kluszewski, cześnik i poseł Ziemi Ciechanowski, mp.

 8. Michał z Radzanowa Ciemniewski, skarbnik czerniechowski, poseł tejże Ziemi, mp.

 9. Antoni Górski, łowczy Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 10. Wojciech na Pęczkach Pęczkowski, sędzia grodzki ciechanowski, poseł Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 11. Jan Karski, wojski Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 12. Jan Łopacki, rotmistrz powiatu przasnyskiego, skarbnik i poseł Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 13. Stefan Rościszewski, miecznik Z[iemi] C[iechanowskiej], mp.

 14. Stanisław na Radzyminie Radzymiński, kasztellanic Ziemie Ciechanowskiej i marszałek sądów kapturowych tejże Ziemie, mp.

 15. Antoni Zieliński, podstoli zawskrzyński, rotmistrz powiatu sochockiego Ziemie Ciechanowskiej, mp.

 16. Teodor Radzimiński, podkomorzyc i rotmistrz Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 17. M[ichał] A[Alexander] Z[efiryn]Kicki, s[tolnik] b[racławski], s[ędzia] k[apturowy] i porucz[nik] znaku pułkowego Z[iemi] Ciechanowskiej, mp.

 18. Stanisław Młodzianowski, sę[dzia] i pisarz sądów kapturowych ciechan[owskich], porucznik powiatu sąchockiego, mp.

 19. Jan Szydłowski, łowczyc Z[iemi] Zaws[krzyńskiej], porucznik powiatu i Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 20. Jan Karski, p[orucznik] p[owiatu] p[rzasnyskiego], mp.

 21. Franciszek Burski, chorąży z Ziemie Ciechanowskiej, mp.

 22. Józef Dęmby, chorąży Ziemie i powiatu ciechan[owskiego], mp.

 23. Andrzej Duczymiński, sędzia kapturowy, chorąży pułkowy, mp.

 24. Tomasz Krajewski, chorąży powiatu przasnyskiego, mp.

 25. Stanisław Krajewski, instygatorowicz koronny, mp.

 26. Jan Szydłowski, sekretarz konfederacji Ziemi tejże, mp.

 27. Bartłomiej Krajewski, instygatorowicz koronny, mp.

 28. Maciej Nosarzewski, sędzic ziemski ciechan[owski], kapitan r[egimentu] p[ieszego] łanowego, mp.

 29. Paweł Krajewski, instygatorowicz koronny, mp.

 30. [k. 309v] Jan Nosarzewski, mp.

 31. Adam Górski, mp.

 32. Jan Smoleński, k[omornik] z[iemski] c[iechanowski], mp.

 33. Walenty Burski, mp.

 34. Stanisław Nosarzewski, mp.

 35. Józef Kozicki, mp.

 36. Antoni Obrębski, mp.

 37. Marcin Krajewski, strażnik Ziemi Ciechan[owskiej], mp.

 38. Jakub Zembrzuski, wójt i s[ędzia] k[apturowy] Ziemie Ciechanowskiej, mp.

 39. Dominik Krajewski, mp.

 40. Kazimierz Łazowski, namiestnik powiatu przasnyskiego, mp.

 41. Antoni Żórawski, mp.

 42. Maciej Józef Grzybowski, mp.

 43. Szymon Żórawski, mp.

 44. M[aciej] P. Duczymiński, mp.

 45. Bazyli Zagwoyski, d[eputat] p[owiatu] b(?), mp.

 46. Antoni Bystry, mp.

 47. Walenty Bystry, mp.

 48. Andrzej Bystry, mp.

 49. Franciszek Kozicki, mp.

 50. Alexander Olszewski, mp.

 51. Klemens Zieliński, mp.

 52. Antoni Zembrzuski, b[urgrabia] g[rodzki] c[iechanowski], kapit[an], viceoboźny i stanowiczy, mp.

 53. Alexander Skierkowski, mp.

 54. Stanisław Grabowski, mp.

 55. Karol Karski, mp.

 56. Bartłomiej Falęcki, mp.

 57. Wawrzeniec Ostrowski, mp.

 58. Paweł Chrostowski, RT

 59. Mikołaj Smoleński, mp.

 60. Maciej Płoszczayski, mp.

 61. Antoni Bobiński, mp.

 62. Franciszek Smoleński, mp.

 63. Piotr Łazowski, mp.

 64. Jan Ossowski, RT

 65. Fabian Bobiński [Bobieński], mp.

 66. Rajmund Szydłowski, mp.

 67. Bonifacy Kołakowski, mp.

 68. Antoni Brzozowski, mp.

 69. Karol Sosnowski, mp.

 70. Zefiryn (?) Opęchowski, mp.

 71. Antoni Ropelewski, mp.

 72. Józef Klicki, mp.

 73. Grzegorz Bobiński, mp.

 74. Antoni Roman, mp.

 75. Józef Roman, RT

 76. Franciszek Zberowski, RT

 77. Paweł Stryjewski, RT

 78. Gabriel Morawski, RT

 79. Maciej Łempicki, RT

 80. Franciszek Stryjewski, RT

 81. Piotr Ossowski, RT

 82. Piotr Kruszewski, RT

 83. Szymon Ostrowski, RT

 84. Piotr Ostrowski, RT

 85. Antoni Ostrowski, RT

 86. Marcin Kręmpski, mp.

 87. Michał Kręmpski, mp.

 88. Tadeusz Długołęcki, mp.

 89. Marcin Długołęcki, mp.

103890724 2565599193689547 2062738389897183162 n103086053 702394657268280 3573043745550169945 n

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com