Kronika

 

 

Zjazd Rodu Czarnowskich w Brusach

Zjazd Rodu Czarnowskich w Brusach


        Na zaproszenie organizatorów Zjazdu szlacheckiej rodziny Czarnowskich herbu Sas odmienny, delegacja Związku Szlachty Polskiej gościła w Brusach w regionie Zabory – jednym z największych skupisk kaszubskiej szlachty zaściankowej. Pomimo fatalnych warunków atmosferycznych, w niedzielę 9 września w Brusach stawiło się przeszło 400 przedstawicieli różnych gałęzi rodu Czarnowskich.

Zjazd Rodu Czarnowskich w Brusach - 2001 r.

        
    Po otwarciu Zjazdu przez inicjatora i głównego organizatora Władysława Czarnowskiego, Marcin Wiszowaty zaprezentował referat pt. „Historia, kultura, tradycja i odrębności szlachty kaszubskiej”.

Marcin Wiszowaty - Zjazd Rodu Czarnowskich w Brusach - 2001 r.

Następnie odczyt wygłosił prof. Edward Breza z Uniwersytetu Gdańskiego, wybitny językoznawca, wieloletni badacz kaszubskich przydomków i nazwisk szlacheckich, który opowiedział o genezie i znaczeniu nazwiska Czarnowski oraz przydomków używanych przez rodzinę.      

prof. Edward Breza - Zjazd Rodu Czarnowskich w Brusach - 2001 r.Waldemar Malinowski ze Związku Szlachty Polskiej zaprezentował swój wykład poświęcony polskiej heraldyce szlacheckiej, herbowi Czarnowskich na podstawie zachowanych dokumentów i pieczęci oraz odrębnościom heraldyki szlachty kaszubskiej.

Wykonany przez niego barwny wizerunek herbu Czarnowskich został przekazany rodzinie w darze od Związku Szlachty Polskiej. Przed tablicą z herbem ustawiła się długa kolejka Czarnowskich, którzy pragnęli sfotografować swój herb – dla wielu widziany po raz pierwszy.

Odczyt wygłosił również Władysław  Czarnowski, który opowiedział zebranym o początkach rodziny, jej najwybitniejszych przedstawicielach i protoplaście rycerzu Wittku. Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych. Gospodarz Zjazdu w wyrazach podziękowania zaznaczył, że Czarnowscy liczą na kontynuację i zacieśnienie współpracy ze Związkiem Szlachty Polskiej. Związek zamierza aktywnie włączyć się w dzieło reintegracji i edukacji szlachty kaszubskiej, których widomym znakiem było spotkanie Czarnowskich – pierwsze tego typu na terenie Zaborów. Zainteresowanie Związkiem wśród szlachty kaszubskiej oraz bardzo przychylne przyjęcie ze strony lokalnych i wojewódzkich  władz, których przedstawiciele byli obecni na Zjeździe pozwala z nadzieją spojrzeć w przyszłość nie tylko integracji szlachty z Kaszub ale i z innych części  kraju, co jest obecnie jednym z podstawowych celów naszej organizacji.         

drzewo genealogiczne Rodu Czarnowskich


Wicemarszałek województwa pomorskiego oraz miejscowy starosta wyrazili spore zainteresowanie Związkiem i zadeklarowali pomoc w przyszłych inicjatywach związanych z reintegracją środowiska kaszubskiej szlachty. Podczas kolacji okazalo się, że świadomość szlacheckiego pochodzenia jest wśród kaszubskich rodów bardzo silna. Z przyjemnością słuchaliśmy opowiadań o dziejach i wzajemnych związkach szlachty z Zaborów i sąsiednich Gochów - regionów Kaszub, gdzie po dziś dzień żyją dziesiątki szlacheckich rodzin.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com