Kronika

 

 

III rocznica powstania Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu

W czerwcu 2002 r. przypadła III rocznica powstania Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu. W tym okresie Oddział kierowany przez p. Mieczysława Kopcia h. Kroje organizował stałe, comiesięczne spotkania członków, na których zaprezentowano kilkanaście referatów poświęconych tematyce szlacheckiej, zaproszono kilku gości reprezentujących organizacje pokrewne oraz świat nauki i kultury.

III rocznicę powołania Oddziału uczczono uroczystym obiadem zorganizowanym dla członków, sympatyków i zaproszonych przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Pałacu w Rogowie Sobóckim. Gości przywitał uroczyście szampanem pełnomocnik właściciela, który zaproponował ustanowienie w pałacu stałej siedziby Oddziału. Po obiedzie p. mec. J. Grodzicki z PTZ przedstawił nam ciekawe informacje o Zakonie Maltańskim, którego jest Kawalerem. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie ciekawego modrzewiowego kościoła w Sulistrowiczkach.

 Miłą rocznicę uczczono uroczystym obiadem zorganizowanym dla członków i sympatyków Oddziału w pałacu w Rogowie Sobóckim. Na zdjęciu od lewej: Henryk Orłowski, Antonina Jabłońska (prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego we Wrocławiu), Wanda Lewicka, p. Grodzicka (PTZ), p. Grodzicki (v-ce prezes PTZ Wrocław), Janina Orłowska, Mieczysław Kopeć, Jerzy Saryusz-Wolski, Paweł Kopeć, prof. A. Grodzicki.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com