Kronika

 

 

25 marca 2004 r., Spotkanie Trójmiejskie Związku Szlachty Polskiej

W czwartek 25 marca 2004 roku, w Domu Nauczyciela w Gdańsku odbyło się zebranie trójmiejskich Członków Związku Szlachty Polskiej.

W spotkaniu wyjątkowo wzięli udział wyłącznie członkowie Związku. Zebrano się, by zaproponować i omówić pomysły i inicjatywy trójmiejskich członków.

Zebranie otworzył i prowadził p. Marcin Wiszowaty, Sekretarz Związku.

Nowi Członkowie Związku przedstawili się i zaprezentowali. Sekretarz Związku przedstawił najnowsze wydarzenia z działalności Związku Szlachty Polskiej.

Wśród zgłoszonych pomysłów przeznaczono do realizacji następujące (wyznaczając osoby odpowiedzialne):

  • Objęcie opieką zaniedbanego i zapomnianego cmentarza we Wrzeszczu (p. Andrzej Wadowski-Pietrzkiewicz h. Ostoja, p. Jadwiga Kopciowa h. własnego)
  • Przygotowanie projektu szlacheckiej trasy turystycznej (na Pomorzu i w całej Polsce) śladami dworów, miejsc historycznych, zaścianków (p. Barbara Thun h. własnego, p. Andrzej Kopeć h. Kroje, p. Jadwiga Kopciowa h. Szeliga)
  • Kontakty Związku ze środowiskami inteligencji katolickiej (p. Krzysztof Leśniewski h. Gryf, p. Zbigniew Hobgarski h. Sas odm.)
  • Objęcie opieką dzieci ze szkół polskich na Białorusi - (p. Andrzej Wadowski-Pietrzkiewicz h. Ostoja)
  • Współpraca z organizacjami charytatywnymi i pomoc potrzebującym (p. Barbara Thun h. własnego, p. Karolina Rekść h. Leliwa)
  • Akcja popularyzacji Związku w lokalnej prasie i środowisku (wszyscy członkowie)
  • Współpraca Związku z organizacjami Kresowiaków i Kaszubów - w celu pozyskania dla Związku większej liczby przedstawicieli szlachty kresowej i kaszubskiej, organizacja sesji naukowej dotyczącej szlachty kaszubskiej (p. Andrzej Kopeć h. Kroje, p. Karolina Rekść h. Leliwa, p. Waldemar Malinowski h. Pobóg, p. Witold Forkiewicz h. Sas). 21 maja delegacja Zarządu Głównego ZSzP wzięła udział w Spotkaniu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego dot. szlachty kaszubskiej. Nawiązano kontakty z historykami zajmującymi się szlachtą kaszubską w celu współorganizacji sesji naukowej na temat szlachty kaszubskiej.
  • Pomysł nieformalnych, towarzyskich spotkań członków

Wyznaczono następny termin spotkania, kiedy zostaną przedstawione wyniki działań dotyczących poszczególnych inicjatyw.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com