Kronika

 

 

28 lutego 2004 r., Spotkanie założycielskie oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku

Prace nad powołaniem Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku trwały od dawna. Bezpośrednim impulsem do ich rozpoczęcia było wstąpienie w szeregi Związku p. Łukasza Lubicz-Łapińskiego ze starego podlaskiego rodu szlacheckiego - historyka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, konsultanta genealogicznego ZSzP. Pierwszym etapem działań było znalezienie 10 członków Związku, którzy staliby się zalążkiem Oddziału. Należało rozpropagować Związek i jego idee w lokalnej społeczności szlachty zaściankowej. Pan Łukasz nie ustawał w staraniach spotykając się z przedstawicielami szlachty i ziemiaństwa. Zorganizował punkty kolportażowe "Verbum Nobile" na terenie Białegostoku, Łomży i okolic. W prace aktywnie włączył się pan Adam Brzozowski herbu Korab - historyk, sam należący do miejscowej, odwiecznej szlachty. Do naszych działań od początku bardzo przychylnie podchodził miejscowy oddział Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego z p. prezesem Janem Szrzedzińskim na czele.

Milowym krokiem w budowaniu Oddziału okazały się dwa wydarzenia - wydanie 15 numeru "Verbum Nobile" z kilkoma cennymi artykułami poświęconymi szlachcie podlaskiej oraz kontakt z p. Krzysztofem Tołwińskim herbu Ogończyk, Wicemarszałkiem Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego. Przychylność p. Marszałka oraz zaangażowanie dwóch członków Związku spowodowały, że powołanie Oddziału Związku w Białymstoku przerodziło się w wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięć uczestników.

Datę spotkania założycielskiego wyznaczono na sobotę, 28 lutego 2004 r. Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej powołał p. Łukasza Lubicz-Łapińskiego na stanowisko Prezesa Oddziału. Pan Marszałek udostępnił Związkowi Salę Sejmiku Wojewódzkiego oraz zadbał o techniczną i medialną oprawę wydarzenia.

Panowie Lubicz-Łapiński i Brzozowski oprócz spotkania założycielskiego - dla członków Związku, zaproponowali zorganizowanie towarzyszącej zebraniu, otwartej dla wszystkich zainteresowanych - sesji naukowej. Początkowo sesja miała obejmować trzy referaty, ostatecznie było ich pięć.

Gazety lokalne już w przeddzień spotkania informowały o niej. 28 lutego o godzinie 11:00 Prezes Oddziału otworzył spotkanie. W spotkaniu wzięli udział członkowie Związku z terenu Podlasia i Łomży oraz delegacja Zarządu Głównego Związku w osobach pp. Witolda Forkiewicza, Waldemara Malinowskiego i Marcina Wiszowatego. Pan Waldemar Malinowski zaprezentował zebranym cele i środki działania Związku na przykładzie dotychczasowych inicjatyw.

Następnie Sekretarz Związku, p. Marcin Wiszowaty zapoznał zebranych z postanowieniami statutu dotyczącymi wyboru władz, uzasadniając decyzję Zarządu Głównego odnośnie powołania na stanowisko Prezesa Oddziału p. Łukasza Lubicz-Łapińskiego. Po tym wystąpieniu Prezes Oddziału zaprezentował kandydatury członków władz Oddziału. Członkowie zgodzili się na propozycję jawnego głosowania nad całym składem zarządu. Członkowie władz centralnych Związku jako niebiorący udziału w głosowaniu utworzyli komisję skrutacyjną.

Kandydatury członków Zarządu Oddziału zostały przyjęte większością 12 głosów na 14 obecnych (2 kandydatów wstrzymało się od głosowania). Wiceprezesem Oddziału został p. Krzysztof Tołwiński herbu Ogończyk, Skarbnikiem Oddziału p. Adam Brzozowski herbu Korab, Członkami Zarządu: p. Jan Szrzedziński h. Leliwa

i p. Jerzy Wiszowaty herbu Pierzchała. Część proceduralna spotkania została zakończona.

Po przerwie i zajęciu miejsc przez gości, krótko po godzinie 12:00 rozpoczęła się sesja popularno-naukowa poświęcona szlachcie podlaskiej. W programie znalazły się następujące wystąpienia:

  • Marcin M. Wiszowaty "Prawne aspekty szlachectwa od I do III Rzeczypospolitej"
  • Łukasz Lubicz-Łapiński "Szlachta Podlasia i północno-wschodniego Mazowsza w XV-XVI w. Zasięg mazowieckiej kolonizacji rycerskiej".

Po każdym referacie miała miejsca mini-dyskusja. W ich trakcie goście zadawali pytania, uzupełniali wygłoszone wystąpienia. Wśród uczestników dyskusji znaleźli się m.in.:p. prof. dr hab. inż. Witold Czarnecki, p. prof. dr hab. Cezary Kuklo, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, p. Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele szlacheckich rodów: Brzozowskich h. Korab, Dąbrowskich h. Dąbrowa, Kruszewskich h. Abdank, Kuleszów h. Ślepowron, Łapińskich h. Lubicz, Mościckich h. Ślepowron, Pereświt-Sołtanów h. wł., Szrzedzińskich h. Leliwa, Tołwińskich h. Ogończyk, Wiszowatych h. Pierzchała, Władyczańskich h. Władysławski, Wnorowskich h. Rola, Wyszkowskich h. Ślepowron, Zajkowskich h. Prus, Zalewskich h. Junosza, Zambrzyckich h. Kościesza i innych.

W trakcie przerwy ok. godz. 14:00 uczestnicy mogli, dzięki wspaniałej gościnności p. Marszałka Tołwińskiego i p. Haliny Dondziłło, pokrzepić się wyśmienitymi produktami podlaskiej kuchni, napić się herbaty i kawy, zająć kuluarowymi dyskusjami.

W drugiej części sesji wygłoszone zostały następujące odczyty:

  • Artur Konopacki "Historia herbu tatarskiego"
  • Przemysław Czyżewski "Drobna szlachta grodzieńska w XVI-XX wieku"
  • Adam Brzozowski "Herb szlachecki"

Dzięki sprzętowi multimedialnemu referaty autorów zostały wzbogacone o prezentacje komputerowe - reprodukcje, mapy i zdjęcia. I znowu dyskusje między referatami stały się okazją do wygłoszenia przez gości swoich opinii.

Prezes Oddziału udzielił wielu wywiadów lokalnej prasie. W głównym wydaniu lokalnego dziennika telewizyjnego p. Lubicz-Łapiński odpowiadał na pytania dziennikarki i zaprezentował Związek Szlachty Polskiej.

Impreza należała do wielce udanych. Słowa uznania należą się organizatorom - członkom Oddziału z Prezesem p. Łukaszem-Lubicz Łapińskim na czele. Jeśli Oddział w takim stylu inauguruje swoją działalność, rysuje się przed nim świetlana przyszłość.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com