Kronika

 

 

10 grudnia 2005 r., Warszawa, IV Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie

SPRAWOZDANIE Z CZWARTEGO ZEBRANIA 
WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ

10 grudnia 2005 roku o godzinie pierwszej po południu w kawiarni "Batida" mieszczącej się w budynku Hotelu Europejskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, miało miejsce czwarte spotkanie Członków Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Spotkanie otworzył Prezes Oddziału - pan Krzysztof Orłowski, proponując następujący porządek obrad, który też został utrzymany:

1) Przywitanie Zebranych - Gości i Członków Oddziału
2) Przedstawienie nowoutworzonego Oddziału w Płocku - obecnego w osobach Członków Zarządu p. Adama Pszczółkowskiego i p. Andrzeja Leśniewskiego.
3) Przywitanie p. Huberta Mikołaja de Lendorff - Koszowicza, który po raz pierwszy uczestniczył jako Członek w spotkaniu Oddziału
4) Przywitanie p. Zbigniewa Wąsowskiego - prelegenta
5) Podziękowanie dla p. Henryka Grocholskiego za zorganizowanie spotkania w tym miejscu
6) Sprawy organizacyjne
7) Sprawozdanie z przekazania pomocy finansowej w imieniu Oddziału przez p. Iwonę Zawisza-Chrzanowską
8) Wykład p. Zbigniewa Wąsowskiego
9) Pytania i dyskusja
10) Złożenie życzeń świątecznych i noworocznych
11) Zamknięcie spotkania

Członkowie Oddziału oraz Szanowni Goście zasiedli wspólnie w specjalnie na ten cel zorganizowanej części pięknej sali kawiarni. Na stołach stały ciasta, była roznoszona kawa i herbata.Panowała niezwykle sympatyczna atmosfera.

Po powitaniach i podziękowaniach, głos zabrał p. Paweł Stobnicki, apelując o przekazywanie znaczków pocztowych (tzw. makulatury filatelistycznej) oraz okularów na cele charytatywne.Pani Iwona Zawisza-Chrzanowska przekazała informację o przeznaczeniu zebranej przez Oddział Warszawski sumy pieniężnej na cel charytatywny (patrz sprawozdanie z czerwca 2005 r.).

Następnie zabrał głos Prelegent - Referat p. Andrzeja Wąsowskiego - obecnego wraz z Małżonką, dotyczył przede wszystkim sposobu prowadzenia badań genealogicznych. Pan Andrzej Wąsowski jest autorem monumentalnej monografii parafii Rozbity Kamień na Podlasiu.

Jest także, o czym mogli przekonać się wszyscy licznie przybyli, mówcą posiadającym wyśmienite poczucie humoru, mówcą który jest w stanie wszystkich zainteresować poruszaną tematyką.

Po referacie nastąpiła seria pytań dotyczących sposobu prowadzenia badań, jak również wypowiedzi osób, które takie lub podobne badania prowadziły.Po ożywionej dyskusji nastąpił miły moment tzw. "wolnych rozmów" połączonych z degustacją wspaniałych ciast, przygotowanych w kawiarni Hotelu Europejskiego, notabene nie tak dawno odzyskanego przez spadkobierców przedwojennych właścicieli.

Pan Andrzej Wąsowski, w podziękowaniu za wykład oraz przyjazd do Warszawy, otrzymał od Oddziału upominek w postaci wybornego francuskiego czerwonego wina.

Wśród Gości i Członków Oddziału obecni byli między innymi:

Iwona Zawisza - Chrzanowska, Tomasz Jaxa - Chamiec, Alicja Łazarska, Urszula Grabowska, Teresa Poniewierska - Kobylińska, Dorota Krzyżanowska - Bether, Adam A. Pszczółkowski, Andrzej S. Leśniewski, Sylwester Dmowski, Hubert de Lendorff, Henryk Wąsowski, Ryszard Buchowiecki, Paweł Stobnicki, Zenon Ilcewicz, Wojciech Prus - Wiśniewski, Zofia Zinserling, Henryk Grocholski, Krzysztof Orłowski, Zbigniew Wąsowski. W pewnym momencie przyszedł także na chwilę p. Paweł Jelec - Prezes Oddziału Związku w Płocku.

Spotkanie zakończyło się około godziny 15:35.

Henryk Grocholski h. Syrokomla odm.

Sekretarz Warszawskiego Oddziału ZSZP

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com