Kronika

 

 

11 czerwca 2005 r., Warszawa, III Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie

SPRAWOZDANIE Z TRZECIEGO ZEBRANIA 
WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ

11 czerwca 2005 roku o godzinie dwunastej w południe w budynku Zespołu Szkół nr 44 przy ul. Mandarynki 1 na warszawskim Ursynowie miało miejsce trzecie spotkanie Członków Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Spotkanie otworzył Prezes Oddziału - pan Krzysztof Orłowski, proponując następujący porządek obrad, który też został utrzymany:

1) przywitanie Członków Oddziału
2) referat p. Adama Pszczółkowskiego na temat szlachty mazowieckiej
3) dyskusja i pytania
4) odczytanie protokołu z ostatniego zebrania - p. Henryk Grocholski
5) sprawozdanie z wizyty w Oddziale Białostockim - p. Henryk Grocholski
6) sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli oddziałów w Gdańsku - p. K. Orłowski
7) Działalność charytatywna - p. Iwona Zawisza - Chrzanowska
8) Projekt genealogii członków oddziałów - p. Ryszard Buchowiecki
9) Sprawy organizacyjne - 
a) List - podziękowanie dla p. dyr. Jacka Korotyńskiego
b) Księga pamiątkowa
c) Lokal dla oddziału
10) Zakończenie zebrania.


Referat p. Adama Pszczółkowskiego, jak już zostało wspomniane, nosił tytuł "Szlachta Mazowiecka". Członkowie Oddziału mogli dowiedzieć się ciekawych faktów dotyczących historii i geografii Mazowsza - szczególnie Ziemi Ciechanowskiej, w tym o strukturze i planach majątków, grupach szlachty, a także badaniu dziejów rodów szlacheckich na przykładzie rodu Chodkowskich - tu Pan Adam Pszczółkowski był uprzejmy zaprezentować swoją pracę książkową pt. "Gniazdo i krze".

Po trwającym około półtorej godziny referacie miała miejsce ciekawa i sympatyczna dyskusja. Nie unikano tematów aktualnych jak np. sprawy drobnoszlacheckich gospodarstw rolnych w UE.

W czasie rozmów Członkowie Oddziału mieli zapewniony poczęstunek.

W tym czasie pani Zawisza - Chrzanowska podzieliła się swoim pomysłem dotyczącym pomocy dzieciom w szkole na Białorusi, dokonano zbiórki datków finansowych wśród Członków Oddziału na ten cel.
Pan Ryszard Buchowiecki wspomniał o swoim pomyśle stworzenia i wydania krótkich genealogii tych rodów, których przedstawiciele są Członkami Oddziałów ZSZP.

Pokrótce omówiono także inne punkty, wspomniane na początku tego sprawozdania.

Obecni na spotkaniu byli, poza samym panem Prelegentem Adamem Pszczółkowskim i panem Prezesem Krzysztofem Orłowskim, m.in. mąż p. Iwony Zawisza - Chrzanowskiej (dzięki której znów mieliśmy możliwość spotkania w gościnnym budynku szkoły) - p. Stanisław Chrzanowski, Członkowie Oddziału: Maciej i Tadeusz Ślepowron - Łukaszewiczowie, Stefan Piotr Chełstowski, Mirosław Stanisław Nadolski, Teresa Kobylińska - Poniewierska, Ryszard Buchowiecki, Henryk Grocholski, Zenon Ilcewicz, Iwona Zawisza - Chrzanowska, Tomasz Jaxa - Chamiec.

Spotkanie zakończyło się około godziny 16:00.

Henryk Grocholski h. Syrokomla odm.
Sekretarz Warszawskiego Oddziału ZSZP
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com