Kronika

 

 

15 stycznia 2005 r., Wrocław, Spotkanie Opłatkowe Oddziałów Wrocławskich Związku Szlachty Polskiej i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Zgodnie z propozycją przyjętą na ostatnim zebraniu Oddziału Wrocławskiego ZSzP, po niezbędnych konsultacjach prowadzonych z władzami Oddziału Wrocławskiego PTZ, pierwsze spotkanie w nowym 2005 roku było wspólnym spotkaniem opłatkowym szlachty oraz ziemian!... Miejsce i czas: Dwór Polski przy wrocławskim Rynku, godz. 11:00.
Jeśli chodzi o uczestników - członków ZSzP - byli to pp.:
- Mieczysław Kopeć herbu Kroje (prezes), Henryk Smolnicki h. Sas (skarbnik), Adam Biliński h. Sas (sekretarz), Jan Wolski h. Jelita (rzecznik prasowy), Barbara Wiland z Cygańskich h. Prus, prof. Jerzy Winkler h. własnego (Winkler), Wacław Janiszewski h. Strzemię, Kazimierz Romanowski h. Bożawola. Obecny był również kandydat na członka, pan pułkownik Mieczysław Struś.

PTZ było reprezentowane przez ok. 15 osób. Tutaj należy przede wszystkim wspomnieć o pani prezes Marii Antoninie Jabłońskiej, bez życzliwości której do tego miłego wydarzenia pewnie by nie doszło. Zaznaczyć również trzeba fakt, że dwaj członkowie ZSzP (Wacław Janiszewski i Kazimierz Romanowski) są równocześnie członkami PTZ. Godzi się także odnotować udział w opisywanym zebraniu księcia Juliusza Czartoryskiego h. Pogoń Litewska.

Na wstępie pani prezes Jabłońska powitała wszystkich przybyłych i złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji minionych świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Po kilku jeszcze słowach, dotyczących spraw organizacyjnych Towarzystwa, przemówił wreszcie pan prezes Kopeć, który również wszystkich przywitał w imieniu Związku oraz złożył życzenia. Pan Prezes nie ograniczył się jednak tylko do tego, bowiem pozwolił sobie również powiedzieć kilka słów o naszej Organizacji oraz przedstawił obecnych na zebraniu członków.


Po tych miłych akcentach głos zabrał pan Jan Wolski, wyrażając chęć częstszych wspólnych spotkań, które mogłyby zaowocować realną współpracą pomiędzy dwoma stowarzyszeniami w przyszłości... Wszyscy przyjęli ten pomysł z wielkim entuzjazmem a nawet aplauzem! Pan prezes Kopeć stwierdził, że choć wprawdzie nasze organizacje mają różny profil oraz cele działania, to jednak tak jak i ZSzP - PTZ też zrzesza szlachtę!... Przed samym składaniem życzeń przemówił jeszcze kandydat na członka ZSzP, p. Mieczysław Struś, który po wyjaśnieniu znaczenia czasu życzył wszystkim "dobrego czasu"... :~)

Po tym wszyscy wzięli do rąk opłatek i łamiąc się nim, życzyli sobie wszystkiego co najlepsze. Zdawało się to nie mieć końca, bowiem oprócz składania życzeń każdy z każdym chciał choć przez chwilę porozmawiać - a to dla jeszcze lepszego poznania oraz zrozumienia... Członkowie ZSzP, którzy mieli przyjemność rozmawiać z księciem Czartoryskim serdecznie zapraszali go do częstszego udziału w naszych spotkaniach a nawet do przyłączenia się do nas. Pan Juliusz, wielce życzliwy idei Związku, bardzo dziękował za zaproszenie i obiecał przemyśleć wszystko, gdy tylko ureguluje ważne swoje sprawy...

Późniejsze rozmowy przy kawie/herbacie i słodkim ciastku skupiały się na problemach życia codziennego, sprawach ważnych i błahych... Nie zapomniano jednak przy tym i o kwestiach organizacyjnych. Okazało się, że pan Struś zajmując się zawodowo biopaliwami, brał niedawno udział w audycji jednej ze znanych stacji radiowych pt. "Samowystarczalność energetyczna Polski". Pan Prezes uznał, że to wspaniały temat na mini wykład podczas najbliższego naszego spotkania... Wszyscy zgodzili się co do tego, że sprawa biopaliw oraz wygłaszanych na ich temat skrajnie przeciwstawnych opinii jest bardzo interesująca. Tym samym nie pozostało nic innego jak zaproszenie wszystkich, przede wszystkim przyjaciół z PTZ, z którymi chcemy pogłębiać współpracę, na najbliższe zebranie, które odbędzie się 24.02.2005 jak zawsze o godz. 17:00 w Dworze Polskim, co też uczynił pan prezes Kopeć.

Zgromadzeni jeszcze długo ze sobą przebywali... W końcu trzeba było rozstać się i pożegnać się... Wszyscy jednak czyniąc to myśleli już o najbliższym spotkaniu, do którego został już i aż miesiąc...

Adam Biliński h. Sas
Sekretarz Oddziału Związku
we Wrocławiu

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com