Kronika

 

 

17 listopada 2005 r., Wrocław, Spotkanie szlachty Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej.

Z uwagi na zaplanowane na koniec miesiąca Walne Zebranie członków ZSzP członkowie Oddziału Wrocławskiego postanowili odbyć swoje kolejne comiesięczne spotkanie wcześniej niż zwykle. Pojawili się na nim pp.: Mieczysław Kopeć herbu Kroje (Prezes), Henryk Orłowski h. Jastrzębiec (Wiceprezes), Henryk Smolnicki h. Sas (Skarbnik), Adam Biliński h. Sas (Sekretarz), Andrzej Kożuchowski h. Doliwa (Członek Zarządu), Jan Saryusz-Wolski h. Jelita (Członek Zarządu), Wanda Lewicka z Gawrońskich h. Rawicz, prof. Jerzy Winkler h. własnego [Winkler], Kazimierz Romanowski h. Bożawola a także p. Ewa Romanowska.

Zebranie rozpoczęło się od wspólnej refleksji na temat październikowego spotkania otwartego, które zostało uznane za wielki sukces!!! Pan Wolski wspomniał o pochwałach ze strony wielu jego uczestników, a nawet o zapytaniach dotyczących członkostwa w Związku!... Wszyscy byli zgodni co do tego, że należy pójść tą drogą i organizować takie spotkania nawet parę razy w roku.
Kolejną sprawą – właściwie najważniejszą tego dnia - był udział w Walnym Zebraniu. Obecni zdeklarowali się oraz podjęli decyzję co do terminu wspólnego zakupu biletów, który został określony na 25 listopada a więc dzień przed wyjazdem. Przy okazji odbyła się także dyskusja o sprawach wartych poruszenia w trakcie zjazdu członków Związku.

Ostatnią pilną kwestią było wyznaczenie terminu „spotkania-opłatka”, które ostatecznie zaplanowano na 17 grudnia. Po tym nastąpiły sprawy przyjemniejsze. Pan Prezes odczytał bowiem list od swojego krewnego, p. Jerzego Kopcia, członka Związku z Niemiec, oraz jego artykuł pt. „Spotkanie Panów Braci”, który ukazał się w polonijnym czasopiśmie „Samo Życie” nr 12 (198) z 2005 r.
Resztę czasu poświęcono na luźne rozmowy, dotyczące różnych spraw, przede wszystkim politycznych, a tu choćby wrażeń po wyborach.

Adam Biliński h. Sas
Sekretarz 
Oddziału ZSzP we Wrocławiu

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com