Kronika

 

 

17 października 2005 r., Calgary, Alberta, Kanada, Spotkanie Przedstawiciela Regionalnego Związku Szlachty Polskiej Pana Jerzego Łuckiego z Sir Conradem Swan-Święcickim h. Jastrzębiec odm.

Spotkanie Przedstawiciela Regionalnego Związku Szlachty Polskiej Pana Jerzego Łuckiego z Sir Conradem Swan-Święcickim h. Jastrzębiec odm.,

emerytowanym Garter Principal King of Arms Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii.
17.X.2005, Calgary, Alberta, Canada


Siedemnastego września w sali bankietowej Crowchild Inn w Calgary, Alberta odbył się uroczysty bankiet w hołdzie dorobku życiowego Sir Conrada Swan-Święcickiego h. Jastrzębiec, emerytowanego Garter Principal King of Arms - Pierwszego (Głównego) Króla Herbowego "Podwiązki" Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, jednego z najwybitniejszych heraldyków naszych czasów.

Jednym z organizatorów uroczystości zorganizowanej pod patronatem Królewskiego Kanadyjskiego Towarzystwa Heraldycznego był Przedstawiciel Regionalny Związku Szlachty Polskiej p. Jerzy Łucki h. Sas. Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się liczni przedstawiciele kanadyjskich organizacji społecznych i patriotycznych. Korpus dyplomatyczny reprezentowali pp. konsul generalny Republiki Francuskiej i konsul Islandii. Po wprowadzeniu gości honorowych przez chorążego przy dźwiękach żwawego marszu szkockiego odegranego na dudach oraz po inwokacji i modlitwie wypowiedzianej przez Wielebnego Księdza Kapelana Kanadyjskiej Ligi Monarchistycznej goście zasiedli do wspaniale przygotowanej kolacji.Przedstawiając krótko Jego życiorys - Sir Conrad Swan urodził się w Duncan, małym miasteczku na wyspie Vancouver w prowincji British Columbia w 1924. Jego ojciec mjr Henryk Święcicki, syn emigrantów z Litwy po upadku powstania styczniowego służył jako lekarz wojskowy. On właśnie przyjął łatwiejsze dla angielskiej wymowy nazwisko Swan. W 1957 r. Sir Conrad Swan  ożenił się ze ś.p. Lady Hildą Northcote młodszą córką Earl'a (hrabiego) Iddesleigh. Ma jednego syna, cztery córki oraz 20 wnuków. Matka zabrała go do Anglii do szkoły i po ukończeniu katolickiego St. George's College w Weybridge, przeszedł na studia w Szkole Studiów Afrykańskich i Orientalnych Uniwersytetu Londyńskiego przygotowując się do służby w administracji kolonii zamorskich. Dalsze studia kontynuował w Kanadzie na Uniwersytecie Western Ontario z zakresu historii wracając do Anglii na studia doktoranckie w Cambridge. Nie przyjęty do wojska kanadyjskiego ze względu na rzekomo słabe zdrowie zaciągnął się do armii angielskiej służąc jako kapitan w pułku "Madras" w Indiach i Europie. Później przeszedł do pracy naukowej jako wykładowca i później jako adiunkt przy katedrze historii na Uniwersytecie w Windsor im. Wniebowzięcia NMP oraz dając gościnne wykłady na uczelniach: Yale, św. Tomasza More'a i innych. Interesując się ceremoniałem uniwersyteckim przyjął funkcję Beadle - odpowiedzialnego za ceremoniał i porządek uniwersytecki. Zaproszony do podjęcia pracy heraldycznej na dworze królewskim Sir Conrad Swan obejmuje rolę zastępcy Herolda jako Rouge Dragon Pursuivant w roku 1962 (urząd Rouge Dragon czyli Czerwonego Smoka jest związany z księstwem Walii). Po przejściu w 1968 roku na urząd York Herold Sir Conrad był m.in.  doradcą w sprawie ustanowienia nowej flagi kanadyjskiej, ustanowienia Orderu Kanady i utworzenia kanadyjskiej Heroldii w 1987 r. Miał zaszczyt służyć jako przyboczny herold w organizacji zagranicznych wizyt JKM Elżbiety II na pięciu kontynentach wraz z Jej wizytami w Polsce w 1991 i 1995 r. oraz na Litwie w 1994 r. Podczas wizyty Papieża w Anglii służył jako Herold papieski. Sir Conrad Swan jest też genealogiem i otrzymał nominację kolejno jako genealog Orderu Łaźni, Orderu św. Jana, oraz Orderu św. Michała i św. Jerzego. W 1992 został wprowadzony na urząd Garter Principal King of Arms (naczelnego Herolda) jako pierwszy kanadyjczyk i pierwszy szlachcic polski na tak wysokim stanowisku dworskim. Jako Herold był odpowiedzialny za organizację wielkich uroczystości państwowych m.in. inwestyturę Księcia Walii, pogrzeb Sir Winston Churchill'a i pogrzeb JCM Haile Selassie (jedyny Afrykańczyk pasowany na Rycerza Orderu Podwiązki). Obecnie na emeryturze, jest doradcą heraldycznym Króla Jordanii i Mistrzem Gunmaker's Company (jeden z historycznych cechów rzemieślniczych) gdzie sprawuje funkcję inspektora broni wojskowej i policyjnej. Sir Conrad Swan otrzymał wiele zaszczytnych orderów i odznaczeń. Wsród angielskich odznaczeń został pasowany na rycerza komandora Królewskiego Orderu Wiktorii oraz Czcigodnego Orderu św. Jana w stopniu rycerza. Wśród odznaczeń zagranicznych warto wspomnieć: Kawaler Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi tegoż zakonu, Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Obojga Sycylii, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Królewskiego Norweskiego Orderu Zasług, Krzyż Rycerski Litweskiego Orderu Wlk. Ks. Gedymina oraz Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Jego umiłowanymi zajęciami są: polowanie, prowadzenie powozów konnych i hodowla bażantów. Wraz z małżonką założył piękny park i ogród 'heraldyczny'.

Przy kolacji Sir Conrad Swan zagajał nas barwnymi wspomnieniami i zabawnymi wydarzeniami z swojego bogatego w doświadczeniach życiu. Wprowadzał nas za kulisy Heroldii i Dworu, opowiadał o życiu oficera wojsk kolonialnych i wspominał o kontrowersjach wokół ustanowienia nowej flagi kanadyjskiej, wielkiego szmbolu narodowego, tematy które później rozwinął w mowie okolicznościowej którą wygłosił nt. A King from Canada (Król z Kanady) co też jest tytułem Jego wspomnień wydanych w ubiegłym roku w Anglii. Jego mowa miała sporo akcentów polskich - wspomnienia o przodkach, o wizytach w Polsce i na Litwie, oraz o herbach polskich w Anglii. Wspominał poczucie "wzburzenie krwi szlachcica polskiego" które kazało mu się przeciwstawiać próbom Heroldii dyktowaniu Kanadzie wyboru flagi oraz zasczyt slużenia Papieżowi-Polakowi podczas Jego wiyzcie w Anglii.

Po kolacji przedstawiciel Regionalny Związku Szlachty Polskiej w Kanadzie p. Jerzy Łucki h. Sas wyraził w imieniu wszystkich zebranych słowa podziękowania dla Sir Conrada za wygłoszoną mowę. Następnie w imieniu Zarządu Głównego i całego Związku Szlachty Polskiej złożył na ręce Sir Conrada Swan-Święcickiego h. Jastrzębiec odmienny - list gratulacyjny w dowód uznania licznych Jego zasług w dziedzinie genealogii i heraldyki, podtrzymujących pamięć wielkich, wspólnych europejskich tradycji rycerskich. Jako pamiątkę miłego wieczoru i tej uroczystości p. Łucki zaprezentował Sir Conradowi album heraldczny herbów szlachty polskiej autorstwa p. Tadeusza Gajla.

Wzruszony listem gratulacyjnym Sir Conrad obiecał, że list umieści w ramce ozdobnej w zaszczytnym miejscu w swoim dworku jako ciągłe przypomnienie dzieciom i wnukom że są potomkami szlachty polskiej. Jako przedstawiciele władz Królewskiego Kanadyjskiego Towarzystwa Heraldycznego p. Jerzy Łucki wręczył dla Sir Conrada Swan odznakę honorową towarzystwa, a p. Leopold Kurcz h. wł. wyraził słowa podziękowania naszemu gościowi i podarował mu album pamiątkowy o herbie College Jean Vanier, który niegdyś wspólnie opracowali gdy p. Kurcz był prorektorem tej uczelni. Miły wieczór upływał przy lampce wina, kawie i rozmowach o herbach, o rozwoju Związku, historii Polski i wartości tradycji dla współcznego społeczeństwa. Niezwykły wieczór zakończył się o późnej porze i pozostawił sporo miłych wspomnień.

Jerzy Łucki herbu Sas
Reprezentant Regionalny 
ZSzP w Kanadzie

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com