Kronika

 

 

24 marca 2005 r., Wrocław, Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu

Wprawdzie Wielki Czwartek nie był ostatnim czwartkiem w miesiącu marcu, jednak właśnie w tym dniu zdecydowali odbyć swoje kolejne comiesięczne zebranie członkowie Oddziału Wrocławskiego ZSzP. Udział w nim wzięli pp.: Mieczysław Kopeć herbu Kroje (Prezes), Henryk Orłowski h. Jastrzębiec (Wiceprezes), Henryk Smolnicki h. Sas (Skarbnik), Adam Biliński h. Sas (Sekretarz), Jan Wolski h. Jelita (Członek Zarządu), Wanda Lewicka z Gawrońskich h. Rawicz, Stefania Downarowicz z Narkiewiczów h. Wieniawa, prof. Jerzy Winkler h. własnego [Winkler], Paweł Kopeć h. Kroje z synkiem Łukaszem, Kazimierz Romanowski h. Bożawola oraz kandydat na członka ZSzP, p. Mieczysław Struś.

Najważniejszą sprawą, jaką zaplanowano na ten dzień, a której nie można już odkładać w czasie, był wybór władz Oddziału w związku z upłynięciem kadencji. Zanim to jednak nastąpiło ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Głos zabrali panowie Prezes oraz Sekretarz. Za pana Skarbnika uczynił to pan Jan Saryusz-Wolski, który stale kontrolował sprawy finansowe. Po przyjęciu sprawozdań (finansowego z uwagami) nastąpiły właściwe czynności związane z wyborem...

Zgodnie ze statutem Związku Prezesa Oddziału wyznacza Zarząd Główny. Pan Kopeć oświadczył wszystkim, iż Zarząd Główny ZSzP podtrzymuje jego kandydaturę i wyznacza go na stanowisko prezesa na drugą kadencję. Po tym zapytał dotychczasowych członków Zarządu, czy zgadzają się ponownie kandydować na stanowiska, które zajmowali dotychczas. Po uzyskaniu zgody od każdego z obecnych, członkowie Oddziału zdecydowali o łącznym przegłosowaniu wszystkich kandydatur, po czym skład Zarządu Oddziału Wrocławskiego został jednogłośnie zatwierdzony i tym samym jego działalność została przedłużona na czas kolejnej kadencji!...

W drugiej części spotkania uczestnicy podjęli dyskusję nad możliwością zajmowania stanowiska wobec ważnych spraw publicznych. Niestety nie mógł już przy tym być obecny p. Paweł Kopeć, który razem z dzieckiem musiał wcześniej opuścić zebranych. Aktywny udział wziął za to p. Struś, który wyraził zdanie o powinności odgrywania przez ZSzP wiodącej roli pośród polskich kół patriotycznych. Trzeba przyznać, że poruszony temat nadzwyczaj ożywił zgromadzonych! Pojawił się nawet projekt uchwały autorstwa p. Smolnickiego w przedmiocie trybu zajmowania stanowiska...

Podczas obrad pan Prezes Kopeć przypomniał, że wiążące stanowisko w imieniu Związku może wyrazić publicznie tylko i jedynie Zarząd Główny. Sekretarz potwierdził to, stwierdzając jednak, że uchwała oddziału terenowego mogłaby stanowić projekt dla naczelnych władz Organizacji. W związku z dokonanymi ustaleniami postanowiono zaczekać na odpowiedź kierownictwa ZSzP. Na tym zebranie zakończono i uczestnicy w najlepszych nastrojach opuścili „Dwór Polski”...

Adam Biliński h. Sas
Sekretarz 
Oddziału ZSzP we Wrocławiu
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com