Kronika

 

 

25 września 2005 r. Edmonton, Alberta, Kanada, Spotkanie Przedstawiciela Regionalnego Związku Szlachty Polskiej w Kanadzie Pana Jerzego Łuckiego h. Sas z Panem Henry Paston-Bedingfeld, York Herald, przedstawicielem AFGB

Czterdzieste-dziewiąte Walne Zebranie i Konferencja Królewskiego Kanadyjskiego Towarzystwa Heraldycznego (Royal Canadian Heraldry Society) było okazją do miłego spotkania i ciekawych dyskusji Pana Henry Edgar Paston-Bedingfeld, York Herald a zarazem przedstawiciela Angielskiego Związku Rodów Herbowych  z przedstawicielem regionalnym Związku Szlachty Polskiej a jednocześnie gospodarzem konferencji, p. Jerzym Łuckim h. Sas.

Pan Henry Paston-Bedingfeld, h. własnego, piastuje urząd York Herald w angielskim Kolegium Heraldycznym (College of Arms). College of Arms jest instytucją dworu królewskiego w Wielkiej Brytanii nadającą w imieniu Królowej herby, godła i sztandary. College prowadzi również oficjalne archiwum herbów i genealogii rodów angielskich, walijskich i krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Urząd York Herald był ustanowiony w 1385 r. przez ówczesnego Księcia Yorku Edmunda of Langley. Pan Henry Paston-Bedingfeld jest równocześnie angielskim przedstawicielem z ramienia Commission and Association for Armigerous Families of Great Britain (AFGB) w Commission d' Information et de Liaison des Associations Nobles d'Europe (CILANE). AFGB jest organizacja zrzeszająca historyczne angielskie rody herbowe. CILANE jest federacją europejskich towarzystw szlacheckich zrzeszających szlachtę z Belgii, Francji, Włoch, Rosji, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji, Finlandii, Holandii, Anglii oraz ze Związku Szlachty Papiejskiej. AFGB jest najmłodszym stażem członkiem CILANE: Naczelne władze CILANE składają się z jednego przedstawiciela szlachty z każdego z państw członkowskich oraz drugiego przedstawiciela młodzieży.


Podczas bardzo ciekawych dyskusji Pan Paston-Bedingfeld zrelacjonował swoją pracę w angielskiej heroldii i przekazał informacje na temat odmiennej struktury angielskiej szlachty w porównaniu ze Europą kontynentalną. Oprócz niewielkiej liczby rodów utytułowanych zasiadających w Izbie Panów (House of Lords) nie było w Anglii formalnego prawnego odpowiednika stanu szlacheckiego oprócz ziemiańskich rodów herbowych. Dowodem szlachetności (gentility czyli urodzenia) był herb. Nadanie przez Heroldię herbu było dowodem przejścia progu urodzenia. W angielskim języku zakonu maltańskiego i w indygenatach europejskich dla rodów angielskich wywody szlachectwa były oparte na starożytności herbu rodowego. Pan Paston-Bedingfeld opowiedział o pracy i programie CILANE i o wielkim zainteresowaniu wielu członków zarządu w nawiązaniu kontaktów i współpracy z odpowiednimi organizacjami szlacheckimi w krajach Europy środkowej i wschodniej. Pan Paston-Bedingfeld zaintersował się działalnością, rozwojem i programem Związku Szlachty Polskiej i zachęcał do następnych kontaktów z przedstawicielami CILANE. Był to pierwszy kontakt pomiędzy przedstawicielami ZSzP i AFGB. Mam nadzieję że zaowocuje dalszymi kontaktami z środowiskiem angielskich rodów herbowych.Miłe rozmowy kontynuowano przy kolacji i następnie podczas uroczystego bankietu, na którym m.in. Naczelny Herold Kanady p. Robert Watt h. wł. opowiedział o znaczeniu organizacji szlacheckich i towarzystw rodów herbowych w podtrzymywaniu tradycji. Po kolacji p. Watt, w imieniu Królowej, nadał nowe herby dla miasta Lacombe i pierwszego gimnazjum powstałego w wyniku wspólnej inicjatywy kuratorium szkół protestanckich i kuratorium szkół katolickich, gdzie młodzież obu wyznań korzysta z jednej szkoły i wspólnego grona nauczycielskiego.


Następnego dnia posililiśmy się obiadem przygotowanym wspólnymi siłami nad ogniskiem w malowniczej dolinie rzeki North Saskatchewan. Piękny jesienny dzień i malownicze tereny były wspaniałym otoczeniem dla towarzyskich rozmów i wymiany poglądów. Ufamy, że te spotkanie stanie się wstępem do ciekawej i owocnej współpracy w przyszłości.

Jerzy Łucki h. Sas
Reprezentant Regionalny
Związku Szlachty Polskiej
w Kanadzie

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com