Kronika

 

 

26 listopada 2005 r., Warszawa, Powołanie kolejnego Oddziału Związku Szlachty Polskiej - z siedzibą w Płocku

Walny Zjazd Związku Szlachty Polskiej: Uroczystość powołania Oddziału Związku Szlachty Polskiej z siedzibą w Płocku

W dniu 26 listopada 2005 r. podczas Walnego Zjazdu Związku Szlachty Polskiej w Pałacu Sapiehów w Warszawie powołany został siódmy oddział Związku Szlachty Polskiej z siedzibą w Płocku. Obszarem działania obejmuje Ziemię Płocką 
i Ciechanowską. Prezesem nowopowstałego oddziału mianowany został przez Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej Pan Paweł Albert Jelec h. Leliwa odm., dotychczasowy Regionalny Przedstawiciel Związku Szlachty Polskiej w Płocku. 
Nominację na stanowisko Prezesa Oddziału Związku Szlachty Polskiej z siedzibą w Płocku Pan Paweł Albert Jelec h. Leliwa odm. otrzymał z rąk Prezesa Związku Szlachty Polskiej Pana Marcina Michała Wiszowatego h. Pierzchała w obecności Pana Marcina Forkiewicza h. Sas i pozostałych członków Zarządu Głównego oraz zebranych na Walnym Zjeździe członków Związku Szlachty Polskiej. Prezes Związku Szlachty Polskiej Pan Marcin Michał Wiszowaty h. Pierzchała wręczając nominację wyraził słowa podziękowania Panu Pawłowi Albertowi Jelcowi za Jego dzieło budowy Oddziału Płockiego od podstaw oraz złożył życzenia sukcesów nowomianowanemu Prezesowi i Oddziałowi. Pan Paweł Albert Jelec podziękowawszy Prezesowi i Zarządowi Głównemu Związku Szlachty Polskiej za nominację wyraził nadzieję, że Oddział w Płocku będzie dobrze reprezentował spuściznę wieków i tradycję chrześcijańskiego rycerstwa polskiego w dawnej stolicy Polski i Mazowsza, działając w imię Słów Bóg, Honor, Ojczyzna.

Pan Paweł Albert Jelec dotychczasową rolę Regionalnego Przedstawiciela Związku Szlachty Polskiej pełnił od października 2004 r. kiedy to na poprzednim Walnym Zjeździe został mianowany Regionalnym Przedstawicielem ZSzP w regionie płockim. Jeszcze we wcześniejszym okresie podjął działania mające na celu propagowanie działań Związku w regionie, a także pozyskiwanie członków oraz sympatyków ZSzP. Dotychczasowe, trwające od 2004 roku, działania Regionalnego Przedstawiciela w Płocku były pierwszymi i pionierskimi w regionie płockim, gdzie wcześniej działalność Związku Szlachty Polskiej nie były znana. W okresie tym Pan Paweł Albert Jelec nawiązał współpracę z ośrodkami kulturalnymi, naukowymi, organizacjami kombatanckimi, społecznymi oraz ośrodkami duchownymi Płocka i regionu, a także ośrodkami spoza okręgu. Działania ZSzP przybliżone zostały lokalnej społeczności. Związek Szlachty Polskiej pozyskał również nowych członków, a wiele osób 
stanie się kandydatami do członkostwa. W chwili powstania Oddział ma szansę stać się trwałą częścią życia społecznego ponadtysiącletniego Płocka - odwiecznej stolicy Mazowsza, dawnej stolicy Polski, miejsca spoczynku króla Władysława Hermana, księcia Bolesława Krzywoustego oraz Książąt Mazowieckich - a także całego regionu, będącego macierzą licznie rozrodzonej szlachty mazowieckiej. 

Pierwsze spotkanie nowopowołanego Oddziału odbyło się bezpośrednio po obradach Walnego Zjazdu w Pałacu Sapiehów pod przewodnictwem Pana Marcina Forkiewicza, Sekretarza Związku i z udziałem Prezesa Związku Szlachty Polskiej Pana Marcina Michała Wiszowatego h. Pierzchała, członków Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, członków nowopowstałego Oddziału oraz zaproszonych Gości.

Zebranie współprowadził Prezes Pan Paweł Albert Jelec h. Leliwa odm.. W trakcie zebrania powołano pozostałych członków Zarządu Oddziału.
Pełen skład Zarządu Oddziału Związku Szlachty Polskiej z siedzibą w Płocku:

Prezes: Pan Paweł Albert Jelec h. Leliwa odm.
Sekretarz: Pan Paweł Gajewski h. Ostoja
Skarbnik: Pani Jadwiga Julianna Gajewska-Sylwestrzak h. Ostoja
Członek Zarządu: Pan Andrzej Stanisław Leśniewski h. Gryf 
Członek Zarządu: Pan Adam Antoni Pszczółkowski h. Szeliga

Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Płocku Pan Paweł Albert Jelec h. Leliwa odm. przedstawił główne założenia działań oddziału. Głównym celem jest pielęgnowanie etosu i specyfiki szlachty Mazowsza, jej charakteru i tradycji. Nastąpi dalszy rozwój, pogłębianie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami w regionie. W zamierzeniu Oddział z siedzibą w Płocku ma w przyszłości poprzez swoje działania doprowadzić do utworzenia kolejnego oddziału - w Ciechanowie, co stanowi część programu działań nakreślonego przez Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej. Pierwsze spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Płocku objęło interesującą dyskusję z udziałem Zebranych o celach i realizacji założeń programowych nowopowstałego Oddziału Płockiego. Zebranie zakończyło się wieczorem stanowiąc zwieńczenie pełnego sukcesów dnia Walnego Zjazdu Związku Szlachty Polskiej.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com