Kronika

 

 

29 lipca 2005 r., Gdańsk, Spotkanie Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej z Panem Stanisławem W. Duminem oraz z Panem Selimem Chazbijewiczem

Spotkanie Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej z Panem Stanisławem W. Duminem, reprezentantem Rosyjskiego Zgromadzenia Szlacheckiego z Moskwy, Heroldmistrza Heroldii przy Kancelarii Wielkiej Księżnej Marii Władimirownej oraz z Panem Selimem Chazbijewiczem, Prezesem Związku Tatarów Polskich w Gdańsku

Dnia 29 lipca 2005 roku w siedzibie Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej przy ul. Grodzkiej 28 w Gdańsku odbyło się spotkanie z Panem Stanisławem W. Duminem, reprezentantem Rosyjskiego Zgromadzenia Szlacheckiego z Moskwy, Heroldmistrza Heroldii przy Kancelarii Wielkiej Księżnej Marii Władimirownej.
Związek Szlachty Polskiej reprezentowali: p. Marcin Michał Wiszowaty (Prezes), p. Marcin Forkiewicz (Sekretarz), pp. Witold Forkiewicz i Waldemar Malinowski (Członkowie Zarządu Głównego).

Pan Stanisław W. Dumin znany jest polskiemu czytelnikowi jako genealog, autor wielu publikacji poświęconych również polskim rodzinom szlacheckim, głównie "Herbarza Rodzin Tatarskich" wydanego przez Związek Tatarów Polskich w Gdańsku.


Było to pierwsze oficjalne spotkanie przedstawicieli obu organizacji. Podczas miłej i interesującej rozmowy wymieniliśmy wzajemne doświadczenia w trudnym dziele odbudowy środowisk szlacheckich w państwach przez dziesięciolecia pozostających pod okupacją komunistyczną. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych szczegółów o zasadach i praktyce działania Heroldii, o szlachcie i arystokracji rosyjskiej, o organizacjach szlacheckich w Europie.

Pan Stanisław W. Dumin jest zajmującym rozmówcą o ogromnej wiedzy genealogicznej i wielkim poczuciu humoru. Spotkanie trwało wiele godzin. Biblioteka Związku Szlachty Polskiej wzbogaciła się o kilka numerów pisma Rosyjskiego Zgromadzenia Szlacheckiego "Dworianskij Wiestnik" oraz "Lietopisa Istoriko-Rodosławnogo Obszczestwa", pisma rosyjskiego Towarzystwa Historyczno-Genealogicznego z Moskwy o długiej, sięgającej 1904 roku historii, którego Prezesem jest również Pan Stanisław W. Dumin. Na pamiątkę spotkania Autor pozostawił dedykację w znajdującym się w zbiorach Związku "Herbarzu Rodzin Tatarskich".

Po spotkaniu udaliśmy się do Związku Tatarów Polskich, gdzie kontynuowaliśmy rozmowy w towarzystwie m.in. Pana Selima Chazbijewicza herbu Bożawola odm., przewodniczącego Związku.

Ufamy, że oba spotkania stanowią wstęp do ciekawej i owocnej współpracy w przyszłości.

Stanisław Dumin "Herbarz Rodzin Tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego"Stanisław Dumin
"Herbarz Rodzin Tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego".
140 str. + 92 barwne ilustracje herbów
Związek Tatarów Polskich, Gdańsk 1999

Stanisław Dumin, rosyjski heraldyk i genealog zdobył już wśród polskich czytelników zasłużoną renomę. Jego prace dotyczące genealogii rodzin kresowych i wywodów szlachectwa w zaborze rosyjskim cieszą się uznaniem nie tylko amatorów szlacheckiej genealogii. Najnowsze dzieło Dumina traktuje o problematyce wciąż niedostatecznie spenetrowanej. Pierwszy, od czasów Dziadulewicza, herbarz rodzin tatarskich niesie sporo nowych informacji genealogicznych. Książka prezentuje biogramy prawie 200 rodzin oraz ponad 90 barwnych wizerunków herbów tatarskich. Książka na pewno powinna znaleźć się w każdym heraldycznym księgozbiorze. A oto adres wydawcy:

Związek Tatarów Polskich
Oddział w Gdańsku
Ul. Powstańców Warszawskich 22/2
80-152 Gdańsk

(MMW)Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com