Kronika

 

 

7-8 maja 2005 r., Gdańsk, Pierwsze Zebranie Zarządów Oddziałów i Reprezentantów Regionalnych Związku Szlachty Polskiej

W dniach 7-8 maja 2005 r.w Gdańsku odbyło się Pierwsze Spotkanie przedstawicieli Oddziałów i Regionalnych Reprezentantów Związku Szlachty Polskiej. Odkąd w 1998 roku powstał pierwszy Oddział Związku we Wrocławiu, przybyły kolejne. Obecnie Związek posiada 6 Oddziałów (Białystok, Chełm, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Wrocław) oraz 6 Regionalnych Przedstawicieli (Bydgoszcz, Chojnice, Płock, Przemyśl, Olsztyn i Kanada).

Jednym z zamierzeń Zarządu Głównego wybranego podczas Walnego Zebrania Czlonków Związku 9 października w Warszawie, było zorganizowanie regularnych spotkań Prezesów, członków Oddziałów oraz Regionalnych Przedstawicieli Związku. Spotkania te mają być miejscem dyskusji na najważniejsze, bieżące tematy Związku, forum wymiany doświadczeń i podejmowania najważniejszych decyzji, a także okazją do zacieśnienia kontaktów między władzami Związku w całym kraju i zagranicą.

Spotkania zainaugurowano w nowej siedzibie Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej na gdańskim starym mieście. W spotkaniu wzięli udział:

p. Marcin Michał Wiszowaty h. Pierzchała, Prezes Związku
p. Marcin Forkiewicz h. Sas, Sekretarz Związku
p. Jadwiga Kopeć ze Stołyhwów h. Szeliga, Skarbnik Związku
p. Witold Forkiewicz h. Sas, Członek Zarządu Głównego Związku
p. Waldemar Malinowski h. Pobóg, Członek Zarządu Głównego Związku

p. Izabela Michalska z Czyżewskich h. Drya, Prezes Oddziału w Chełmie,
p. Norberta Tendera z Mocarskich h. Łada , Prezes Oddziału w Krakowie,
p. Łukasz Lubicz-Łapiński h. Lubicz, Prezes Oddziału w Białymstoku,
p. Krzysztof Orłowski h. Lubicz, Prezes Oddziału w Warszawie,
p. Adam Biliński h. Sas, Sekretarz Oddziału we Wrocławiu,
p. Henryk Smolnicki h. Sas, Skarbnik Oddziału we Wrocławiu,
p. Roman Podoski h. Junosza, Prezes Oddziału w Gdańsku,
p. Andrzej Wadowski-Pietrzkiewicz h. Ostoja, Wiceprezes Oddziału w Gdańsku,
p. Wojmir Strzałkowski h. Półkozic, Sekretarz Oddziału w Gdańsku,
p. Barbara Thun h. Thun, Skarbnik Oddziału w Gdańsku
p. Andrzej Kopeć h. Kroje, Członek Zarządu Oddziału w Gdańsku

p. Tomasz Cisewski h. własnego, Regionalny Przedstawiciel Związku w Chojnicach
p. Paweł Jelec h. Leliwa, Regionalny Przedstawiciel Związku w Płocku
p. Sławomir Nieciecki h. Poraj, Regionalny Przedstawiciel Związku w Olsztynie

Przyjeżdżający z całej Polski goście zebrali się w siedzibie Zarządu Głównego, przy ul. Grodzkiej 12 na Starym Mieście i stamtąd udali się na obiad do restauracji przy Długim Targu - w sercu gdańskiej starówki.

 


Po obiedzie i powrocie do siedziby Związku, około godziny 18:00 w sali konferencyjnej rozpoczęły się obrady. W programie posiedzenia znalazły się m.in.:

1. szczegółowe omówienie i przedyskutowanie zmian w statucie Związku proponowanych przez Zarząd Główny
2. prezentacja nowego znaku Związku (rozszerzonej wersji)
3. relacje z najnowszych i planowanych inicjatyw Oddziałów Związku oraz bieżącej działalności i inicjatyw Regionalnych Przedstawicieli
4. wolne wnioski i dyskusja.

Bez wątpienia najciekawszy był punkt 3 porządku obrad. Z zainteresowaniem i uznaniem wysłuchaliśmy relacji z prac Oddziałów, które pełne były cennych spostrzeżeń i wniosków, ale przede wszystkim potwierdziły fakt stałego, prężnego rozwoju Związku. Na szczególne wyróżnienie zasługują inicjatywy Przedstawicieli Regionalnych, wśród których p. Paweł Jelec poinformował zebranych o otwarciu Biura Przedstawiciela Regionalnego w Płocku, w którym odbywają się stałe dyżury, nawiązania wzorowych kontaktów z mediami i wzrastającej liczby kandydatów do Związku, którzy w przyszłości będą mogli utworzyć kolejny Oddział. Pan Sławomir Nieciecki został nagrodzony brawami za sposób dotarcia na spotkanie z iście szlachecką fantazją (ciężarówką TIR). Pomimo znanej powszechnie, niezwykle cięzkiej sytuacji ekonomicznej regionu warmińsko-mazurskiego zaangażowanie p. Niecieckiego sprawia, że w Olsztynie przybywa sympatyków i kandydatów do Związku, co pozwala wierzyć w rychłe powstanie tam Oddziału Związku. Pani Prezes Norberta Tendera poinformowała m.in. o aktywnym włączeniu się Oddziału w uroczystości żałobne po śmierci Ojca Świętego i przedstawiła zebranym list otrzymany z Watykanu od Abp. Dziwisza dziękującego Związkowi Szlachty Polskiej za przesłane kondolencje. Pan Łukasz Lubicz-Łapiński przedstawił zebranym długą listę planowanych, cennych inicjatyw społecznych Oddziału w Białymstoku, który kontynuuje działalność podejmowaną we współpracy z władzami Podlasia stanowiąc dla wszystkich Oddziałów wzór trudny do prześcignięcia. Pan Tomasz Cisewski, Reprezentant Związku na Kaszubach podkreślił wagę zorganizowanej niedawno sesji popularno-naukowej poświęconej szlachcie kaszubskiej i poinformował obecnych o pokłosiu sesji w postaci rosnącego zainteresowania Związkiem wśród szlachty kaszubskiej.

Prezesi Oddziałów w Warszawie, Gdańsku  i Chełmie przedstawili plany działalności w bieżącym roku - spotkania, wykłady otwarte, akcje popularyzacyjne. Z radością podkreślili, że przybywa chętnych do Związku i rośnie zainteresowanie naszą działalnością wśród miejscowej szlachty. Członkowie władz Oddziału we Wrocławiu zrelacjonowali działalność najstarszego Oddziału Związku.

 

Obrady i rozmowy kuluarowe przeciągnęły się do północy, kiedy zamknięto pierwszy dzień spotkania i goście udali się na kwatery przygotowane przez trójmiejskich Członków Związku. Nazajutrz goście, którzy nie byli zmuszeni do udania się w drogę powrotną, zebrali się w siedzibie Związku by w mniej oficjalnej atmosferze porozmawiać, wymienić spostrzeżenia i wnioski. Wśród nich dominowała opinia, że podobne spotkania są bardzo potrzebne i powinny odbywać się regularnie i często - co najmniej dwa razy do roku lub raz na kwartał. Zarząd Główny przyjął tę sugestię z zadowoleniem i pełnym poparciem.

Następne Spotkanie przedstawicieli Oddziałów i Regionalnych Reprezentantów Związku Szlachty Polskiej zaplanowano wstępnie na koniec lata - wczesną jesień, krótko przed Walnym Zebraniem Związku, które odbędzie się w celu dokonania koniecznych zmian w statucie Związku.

 

Marcin Michał Wiszowaty
fot. Andrzej Kopeć

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com