Kronika

 

 

14 stycznia 2009 r., Kraków - Spotkanie opłatkowe w Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Metropolita Krakowa J.E. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz


Przedstawiciele Związku Szlachty Polskiej Oddział w Krakowie, na spotkaniu


Opłatkowym z Członkami Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego


w Kurii Metropolitalnej w Krakowie


Kraków, dnia 14.01.2009 roku


 

Dnia 14 stycznia 2009 r. Członkowie z Oddziału krakowskiego ZSzP wzięli udział w Opłatku około świątecznym, w Kurii Metropolitalnej przy ulicy Franciszkańskiej, w Krakowie.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w miejscowej Kaplicy, którą osobiście celebrował JE Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Kaplica została odnowiona w 2008 r.. Odnawiając Kapicę konserwatorzy zabytków postarali się zachować każdy szczegół, który pozostał po przodkach, tam rezydujących. Wierni zwiedzając Kaplicę zatrzymują wzrok na zabytkowym, srebrnym ołtarzu z Krucyfiksem, pod którym jak wspomniał ks. kardynał często leżał krzyżem, modląc się biskup, a potem papież Jan Paweł - II.


Po Mszy św. udaliśmy się do sali ze słynnym oknem, z którego pozdrawiał i błogosławił Krakowian i nie tylko, szczególnie młodzież - Jan Paweł II. Ks.Kar.St.Dziwisz do swojego przemówienia włączył słowa szlacheckiego zawołania "Bóg Honor Ojczyzna". Słowa te, mają swą wartość szczególnie w tym środowisku, ponieważ przodkowie realizowali je w codziennym  życiu, w boju i tam gdzie honor brał górę nad zachowaniem niehonorowym. Ks. kardynał poruszył sprawę bolesną dla Kościoła i ziemian dotyczącą zwrotu odebranych majątków. Następnie podczas tej uroczystości Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego - Maciej Rudziński oddał w opiekę swoich Członków nowemu Prezesowi Panu Wolskiemu. Nowy prezes jest historykiem, genealogiem i bardzo sympatycznym człowiekiem. Po oficjalnych uroczystościach w serdecznej atmosferze złożyliśmy sobie życzenia, łamiąc się Opłatkiem .

Prezes Związku Szlachty Polskiej Oddział w Krakowie

Norberta Tendera- Mocarska
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com