Kronika

 

 

25 czerwca 2009r., Gdańsk. Zebranie członków Oddziału Gdańskiego ZSzP.

Jak poszukiwać swoich przodków

 

W dniu 25 czerwca 2009r. Zarząd Oddziału Gdańskiego Związku Szlachty Polskiej zorganizował otwarte spotkanie dla swoich członków i sympatyków przy kawie i ciastku w sali przy Archikatedrze Oliwskiej na którym Pan mgr Łukasz Lubicz-Łapiński Przewodniczący Komisji Wywodowej ZG ZSzP oraz Konsultant Generalny ZSzP przedstawił bardzo interesującą prezentację multimedialną p.t. „Jak poszukiwać swoich przodków”.

Wykład przedstawił i przybliżył tajniki genealogii, którą interesuje się coraz więcej osób w Polsce i na świecie.

W pierwszej kolejności przedstawiona została definicja genealogii i historia zainteresowania człowieka korzeniami swego rodu na przestrzeni wieków.

Następnie prezenter usystematyzował jakie kroki należy podjąć by rozpocząć poszukiwanie genealogii rodzinnej: zebranie dokumentów rodzinnych, spisanie dat z nagrobków rodzinnych, wywiady z najstarszymi członkami rodziny.

Przy okazji wstępnej kwerendy przedstawione zostały najpopularniejsze Herbarze polskie, będące nieraz bodźcem do zainteresowanie się genealogią.

Następnym krokiem niezbędnym w dalszych poszukiwaniach były źródła historyczne, które podzielone zostały na kilka grup:

  1. źródła metrykalne – przechowywane w archiwach kościelnych i państwowych, jako podstawowe źródło dla każdego genealoga. Przy okazji prezentacji uczestnicy mieli możliwość odczytania przykładowych metryk staropolskich prowadzonych w czasach staropolskich.

  2. źródła skarbowe – do których zaliczono głównie wszelakie rejestry i spisy podatkowe jakie dotrwały do naszych czasów (łanowe, podymne, pogłówne)

  3. źródła sądowe – księgi staropolskich sądów grodzkich i ziemskich – jako odpowiednik dzisiejszego notariusza i sądów cywilnych i karnych

  4. źródła wojskowe – spisy pospolitego ruszenia w czasach staropolskich, dla czasów nowszych: rejestry rekrutów, spisy poborowych, powinności wojskowych, akta oficerskie

  5. akta zaborczych heroldii – spisy osób legitymowanych przed Heroldią, akta wywodzących się, zawierające nieraz materiały źródłowe i kopie dokumentów rodzinnych z czasów staropolskich.

Każdy rodzaj źródła był przedstawiany w postaci slajdów i analizowany pod kątem zawartości treści i przydatności do tworzenia rodzinnego drzewa.

Kolejny etap to opracowanie zebranego materiału, w którym bardzo pomocne może być użycie programu genealogicznego. W prezentacji dokonany został przegląd przykładowych programów oraz możliwości ich zastosowania.

Ostatnim punktem wystąpienia było przedstawienie najnowszych możliwości poszukiwań genealogicznych przy pomocy badań genetycznych. Zastosowanie metody porównania markerów Y-DNA (DNA chromosomu męskiego) pozwala na śledzenie genealogii i ustalanie z wysokim prawdopodobieństwem wzajemnych pokrewieństw współcześnie żyjących osób. Prelegent na podstawie badań genealogicznych nad własnym rodem w połączeniu z przeprowadzonymi badaniami genetycznymi zobrazował możliwości nowych technik.

Należy jednak pamiętać że metoda ta jest jedynie pomocniczą w stosunku do tradycyjnej genealogii.

Prezentacja zakończyła się szeroką dyskusją, i wieloma pytaniami oraz interesującą wymianą zdań n. t. własnych doświadczeń z genealogii rodzinnej.

Było to bardzo interesujące spotkanie przy sali wypełnionej do ostatniego miejsca nagrodzone ogromnym aplauzem sali i podziękowaniem organizatorów za tak fachowo i interesująco przedstawienie tematu w zrozumiałej formie.

 

Bogdan Ciundziewicki

Prezes O/Gd ZSzP

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com