Kronika

 

 

Katyński rok 2010

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Krakowskiego Oddziału ZSzP, poprzedzające Katyński rok 2010 (relacja Pani Norberty Tendery-Mocarskiej h. Łada - Prezes Oddziału)::

Katyński rok 2010

W dniu 10 listopada 2009 r., we wtorek, na Warszawskich Siekierkach odbyła się w ramach obchodów Święta Niepodległości uroczysta inauguracja - Katyńskiego Roku 2010. Miałam przyjemność wziąć udział w tej uroczystości, na którą zaprosili organizatorzy ogólnopolskiego programu edukacyjnego „KATYŃ…ocalić od zapomnienia”. Uroczystość rozpoczęto o godz. 10 Mszą św., w Sanktuarium Nauczycielki Młodzieży.

Mszę św. wśród wielu kapłanów koncelebrujących Eucharystię sprawował - J.E. Bp. Tadeusz Pikus i Ks. Roman Indrzejczyk –kapelan Prezydenta RP.

Po poświęceniu 50 Dębów Pamięci, wyhodowanych z żołędzi, które będą posadzone dla oficerów zamordowanych w Katyniu, na terenie m. Warszawy i pobliskich miast, Ks. Roman Indrzejczyk odczytał list Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, skierowany do uczestników spotkania.

Sanktuarium posiada znamiona współczesnej architektury sakralnej, a w jego głównym ołtarzu jest rzeźba Madonny, której finezyjnie wykonany płaszcz, w błękitnym kolorze robi wrażenie, jakby Matka Boża chciała nim wszystkich okryć. Myślę, że Matka Boża chciała swym płaszczem okryć licznie zgromadzoną i rozśpiewaną młodzież.

Po nabożeństwie wszyscy goście otrzymali piękne róże - białe i czerwone, które wręczała młodzież. Moją różę w kolorze purpurowej czerwieni, z białą wstążką – zachowałam na pamiątkę.

Uroczystość artystyczna odbyła się w sali teatralnej – przygotowali ją uczniowie - czerpiąc treść i z Projektu - „Od Małej Ojczyzny Do Wielkiej Historii”.

 

Cmentarz na Bielanach

Lasek Wolski jest miejscem wypoczynku i relaksu w wolne dni od pracy Krakowian i nie tylko. Krakowianie nazywają go „Płucami Krakowa”. Pierwotnie las służył władcom rezydującym na Wawelu jako rezerwat dzikiej zwierzyny. Stąd pochodzi nazwa Zwierzyniec nadana dawnej podkrakowskiej osadzie, a dziś rozległej Dzielnicy Krakowa.

Teren Lasku Wolskiego zajmuje trzy wzgórza: Sowiniec – 358. m. n.p.m. z Kopcem usypanym dla Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pustelnik – 362.  m. n.p.m. i Srebrną Górę - 326.  m. n.p.m. Łącznie stanowi 350. ha powierzchni. W roku 1917 Kasa Oszczędności Miasta Krakowa ofiarowała Las Wolski miastu Kraków.

Blisko lasku znajduje się Kopiec Kościuszki, który został usypany w latach 1820 – 1823, przez społeczeństwo. W Kopcu jest złożona ziemia z miejsc walk Tadeusza Kościuszki o niepodległość: Polski i Ameryki Północnej.

Na Srebrnej Górze w roku 1602 rozpoczęła się budowa Klasztoru ojców Kamedułów, którego fundatorem był Marszałek Wielki Koronny - Mikołaj Wolski.

Sylwetka Klasztoru nawiązuje do dzieł barokowej architektury włoskiej. W pierwszej kolejności wybudowano domki dla pustelników, następnie w latach 1609 - 1617 zbudowano świątynię, a w latach 1618 - 1630 powstała nowa dwu wieżowa fasada (sporne są daty budowy Eremu).

W kompozycji sylwetki Klasztoru zastosowano efekt zmieniającego się w zależności od kierunku patrzenia układu trzech wież kościelnych, co tworzy zwarty układ urbanistyczny, świadomie zaplanowany z myślą o narzuceniu oglądającym właściwego sposobu spojrzenia na architekturę.

Widz w piękny słoneczny dzień stojąc u stóp Klasztoru oo. Kamedułów, położonego na stoku wzgórza spadającego ku srebrnej wstędze Wisły, widzi na tle błękitnego nieba białą sylwetkę Eremu z trzema wieżami, wychylającą się spośród zielonych drzew Lasku Wolskiego. Tę niezmienną panoramę można oglądać i podziwiać ze wszystkich stron Srebrnej Góry.

W roku 1994 oo. Kameduli sprzedali prawie 10. hektarową działkę dla Parafii Rzymsko - Katolickiej Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, w Krakowie w Dzielnicy Bielany, którą ks. dziekan proboszcz Kazimierz Wodniak przeznaczył na Cmentarz Parafialny. Natomiast w 2004 roku Kaplicę Cmentarną poświęcił ks. kard. Franciszek Macharski.

Na terenie tego Cmentarza znajdującego się przy ul. Marszałka Koronnego - Mikołaja Wolskiego, nr 4, w dniu 31.10.2008 r. za aprobatą Kurii Metropolitarnej w Krakowie, zgodą i z współpracą ks. prob. Kazimierza Wodniaka wraz ze Związkiem Szlachty Polskiej Oddział w Krakowie posadzono sześć Dębów Pamięci dla oficerów - jeńców: Katynia, Charkowa, Starobielska, Kozielska, których zamordowano w Lesie Katyńskim jednym strzałem w tył głowy, gdzie do dziś spoczywają, w zbiorowych Dołach Śmierci.

Pod honorowym patronatem Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego, w ramach ogólnopolskiej edukacyjnej akcji „Katyń…ocalić od zapomnienia”, na terenie Cmentarza Parafialnego w Dzielnicy Kraków - Bielany przy ul. Marszałka Mikołaja Wolskiego 4. posadzono dębowe drzewka, dla uczczenia pamięci tych oficerów, którzy oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny.

W sobotę, 25 kwietnia 2009 r. posadzono dębowe drzewka dla następnych sześciu oficerów, którzy zginęli w Katyniu. I tak na Cmentarzu Bielańskim powstała - ALEJA OFIAR KATYNIA.


Dęby Pamięci posadzono dla upamiętnienia:

Ppor. Michała Jana Cherchela,
Por. Czesława Chludzińskiego
Plut. Jana Wiesława Choynowskiego – Lubicza
Por. Franciszka Kozieł
Kpt. Jana Moroza
Mjr Modesta Romiszewskiego
Por. Józefa Adamka
Kpt. Mieczysława Bochenka
Por. Mieczysława Klimy - Uranowicza
Kpt. Oskara Kuehenla
Kpt. Stanisława Podwińskiego Wieniawy
Por. Leona Zaleskiego


Na Cmentarzu oświetlonym słońcem, zasypanym spadającymi z cmentarnych drzew liśćmi, w jesiennych kolorach, zamordowanym oficerom oddano hołd. Pani organistka z miejscowej parafii przed Mszą św. odśpiewała pieśń – „Modlitwę Obozową”.

Mszę św. celebrował, Słowo Boże wygłosił oraz poświęcił drzewka J.E. bp dr Albin Małysiak wraz z ks. dziekanem proboszczem - Kazimierzem Wodniakiem, ks. Prałatem Janem Bielańskim, oraz kapłanami z pobliskich parafii. Uczniowie ze Szkoły im. Szarych Szeregów - ubrani w białe koszule i granatowe spodnie pełnili Wartę Honorową przy Dębach Pamięci.

Członkowie rodzin zamordowanych oficerów, osobiście posadzili Dęby Pamięci i oddali hołd swoim przodkom. Ponadto hołd oddali: Parafianie, Minister Poseł R.P. - Zbigniew Wassermann, radni Dzielnicy Kraków - Bielany i delegacje z ugrupowań patriotycznych oraz delegacja Związku Szlachty Polskiej Oddział w Krakowie: Norberta Tendera - Mocarska, Janusz Janota Bzowski, Maciej Saryusz Romiszewski z synami, Józef Ramotowski.


Park im. dr Henryka Jordana

Dawne podkrakowskie łąki o powierzchni 48. hektarów zamieniono na teren rekreacyjny, dziś noszą nazwę - Błoń Krakowskich. Z tych rozległych trenów porośniętych trawą widoczna jest panorama Lasku Wolskiego, Kopca im. Tadeusza Kościuszki, Wzgórza św. Salwatora i Parku im. dr Henryka Jordana.

Park powstał w 1888 r. w czasach rozbiorów, w zaborze austriackim. Założycielem Parku był - Henryk Jordan, wielki przyjaciel dzieci i młodzieży. Na terenie parku znajdują się sektory przeznaczone do zabaw dla najmłodszych mieszkańców Krakowa, dla młodzieży, alejki spacerowe, rowerowe, oraz Aleja Wielkich Polaków.

Henryk Jordan był inicjatorem budowy w centrum parku, na szczupłych cokołach 44 popiersi zasłużonych Polaków. Obecnie dzieło to kontynuuje Pan Kazimierz Cholewa, który uzupełnia nowymi rzeźbami Aleję Wielkich Polaków.

Dnia 14.06.2008 r. w Parku im. dr Henryka Jordana: Związek Szlachty Polskiej Oddział w Krakowie i Prezes Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana, za zgodą odnośnych władz, zorganizowali uroczystość, podczas której niedaleko pomnika ks. Jerzego Popiełuszki został posadzony Dąb Pamięci dla porucznika Stefana Szałowskiego.

Porucznik Stefan Szałowski więzień Starobielska, przewieziony transportem śmierci - wagonem A nr - 21, do Katynia, gdzie został zastrzelony jednym strzałem w tył głowy. Obecnie spoczywa w zbiorowym Dole Śmierci D J09., w obcej ziemi.

Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci dla porucznika odbyła się późną wiosną w obecności: Rodziny, krewnych, przyjaciół, znajomych i wielu delegacji.

Oprawę muzyczną spotkania stanowiła męska grupa wokalna pod batutą dyrygenta dr Jana Rybarskiego. Słowo Boże wygłosił i drzewko poświęcił - ksiądz prałat Jan Bielański.

W ramach ogólnopolskiej, Akcji - „Katyń…ocalić od zapomnienia”, Dąb Pamięci dla por. Stefana Szałowskiego jest pierwszym drzewkiem posadzonym na terenie miasta Krakowa.


Prezes Związku Szlachty Polskiej oddział w Krakowie
N. Tendera- Mocarska

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com