Kronika

 

 

Zjazd Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu


W dniach 15-16 czerwca 2013 roku odbyło się we Wrocławiu Ogólnopolskie Spotkanie Związku Szlachty Polskiej, z udziałem przedstawicieli terenowych oddziałów Związku oraz Zarządu Głównego z Prezesem p. Henrykiem Grocholskim na czele. Na program spotkania oprócz sprawozdań z działalności poszczególnych oddziałów oraz dyskusji na temat aktualnych problemów i zadań stojących przed Związkiem, złożyło się m.in. krótkie wystąpienie p. Kazimierza Mackiewicza, Prezesa Wileńskiego Oddziału LBKS, poświęcone omówieniu działalności Litewskiego Królewskiego Związku Szlachty, a także interesująca dyskusja z udziałem prof. Jana Żaryna, moderowana przez Członka Oddziału Warszawskiego ZSzP, red. Piotra Szymona Łosia, w której wzięli też udział dr Kazimierz Wóycicki ze Studium Europy Wschodniej UW, prof. Włodzimierz Suleja, prezes wrocławskiego oddziału IPN, oraz dr Wojciech Kucharski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugi dzień spotkania rozpoczęła Msza św. w intencji członków Związku, koncelebrowana przez J.E. Kardynała Henryka Gulbinowicza, po której zebrani udali się na zwiedzanie Panoramy Racławickiej i wrocławskiego Muzeum Narodowego.

Dzięki sprawnej organizacji i starannemu przygotowaniu programu Ogólnopolskie Spotkanie ZSzP we Wrocławiu należy uznać za bardzo udane. Zarząd Główny ZSzP kieruje słowa wielkiego uznania pod adresem całego Zarządu Oddziału Wrocławskiego, będącego organizatorem spotkania, jak w szczególności pod adresem Wiceprezesa p. Michała Kwileckiego, który najbardziej przyczynił się do sukcesu tego przedsięwzięcia.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com