Kronika

 

 

Obchody 410-tej rocznicy bitwy pod Kircholmem

W dniach 27 – 28 września 2015 r. delegacja ZSzP O/Gdańsk w osobach: Jadwiga Kopeć, Tadeusz Hładki i Andrzej Teleżyński, z upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego ZSzP pana Henryka Grocholskiego uczestniczyła w obchodach 410-tej rocznicy bitwy pod Kircholmem w Salaspils pod Rygą. W programie wyjazdu przewidziano również spotkanie z prezesem Związku Polaków na Łotwie panem Ryszardem Stankiewiczem i Zarządem ZPŁ.

Spotkanie z Zarządem ZPŁ miało miejsce w niedzielę, 27 września w Domu Mniejszości Narodowych w Rydze. Uczestniczyli w nim: Prezes Ryszard Stankiewicz, v-ce Prezes Adam Kropiwiec, członek Zarządu pan Zbigniew Mieszkowski i nasza 3-osobowa delegacja Związku Szlachty Polskiej. Gospodarze podzielili się na wstępie informacjami na temat bogatej działalności Związku zwłaszcza na niwie kulturalnej. Związek Polaków na Łotwie liczy aktualnie ok. 500 członków, przy czym w większości są oni skupieni wokół Daugavpils gdzie też znajduje się siedziba stowarzyszenia. Należy podkreślić iż w czasach przedwojennych ZPŁ dysponował własną siedzibą, do której powrócił z początkiem lat 90-tych. Dziś Dom Polski, po remoncie, prezentuje się bardzo okazale pełniąc funkcję centrum kultury polskiej, o czym mieliśmy okazję przekonać się wizytując siedzibę ZPŁ w Dyneburgu w drodze powrotnej do Polski.

Istotnym punktem zainteresowania i działań Prezesa Stankiewicza jest pomoc genealogiczno – heraldyczna, zwłaszcza w stosunku do nowo przyjmowanych członków, choć nie tylko. W salce herbowej Domu, poza herbami znanych rodów polskich na Inflantach jak: Platerowie, Manteuffel, Weyssenhoff czy Benisławscy, przedstawiono ponad 80 herbów innych rodów z przypisanymi im nazwiskami.

Bezpośrednio po spotkaniu ze Związkiem Polaków udaliśmy się do Salaspils, gdzie odbyły się obchody 410 rocznicy bitwy pod Kircholmem z udziałem polskich grup rekonstrukcyjnych z Milanówka, Sandomierza i Krakowa, co uwidoczniono na załączonych zdjęciach. „Spieszeni” husarze, towarzysze pancerni, a także chorążowie z wspaniałymi chorągwiami bojowymi prezentowali się znakomicie. Dotyczy to zwłaszcza postaci hetmana Chodkiewicza. Wygłosił on piękną mowę na temat przebiegu bitwy ze szczególnym podkreśleniem brawurowego, rozstrzygającego o zwycięstwie ataku polskiej husarii. Przy ponad 3-krotnie liczebniejszych wojskach Karola IX, na polu walki pozostało niemal 9000 wojów szwedzkich, przy naszych stratach rzędu kilkuset ludzi. Na pomniku ponad napisami w języku łotewskim i polskim umieszczono godła Polski, Litwy i Inflant. Bezpośrednio po spotkaniu pod pomnikiem polskim udaliśmy się na pobliskie miejsce bitwy, gdzie obecnie rozpościera się wielki zbiornik wodny z ruinami kościoła wybudowanego jako votum dziękczynne po zwycięskiej bitwie.

Następnego dnia tj. w poniedziałek 28 września wzięliśmy udział w oficjalnych obchodach rocznicy bitwy z udziałem ambasador RP Pani Ewy Dębskiej, dowódcy sił zbrojnych Łotwy, ambasadorów Litwy i Szwecji, a także oddziału honorowego wojska polskiego. Po złożeniu wiązanki kwiatów w imieniu ZSzP wróciliśmy do Rygi na ostatni już, oficjalny punkt naszego programu tj. spotkanie w ambasadzie RP z konsulem generalnym ambasady panem Wojciechem Krajem.

Podsumowując nasz wyjazd na Łotwę, obok udziału delegacji ZSzP w obchodach rocznicy jednego z największych zwycięstw polskiego oręża, na podkreślenie zasługuje fakt nawiązania kontaktu z Polonią łotewską wśród której wciąż żywe wydają się być tradycje kultury szlacheckiej.

Andrzej Teleżyński – prezes oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com