Śp. Wacław Podbereski

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lutego 2018 r. zmarł w Gdańsku w wieku 97 lat

Śp.

WACŁAW PODBERESKI

Żołnierz Armii Krajowej ps. „Jesion”, „Szary”

ur. w Wilnie w 1920 r.

wieloletni członek Związku Szlachty Polskiej,

w latach 1999–2004 Prezes Zarządu Głównego ZSzP.

Po maturze w roku 1938 i po ukończeniu Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w Zambrowie, uczestniczy w kampanii wrześniowej. Po krótkim pobycie w niewoli niemieckiej, przekazany w Brześciu stronie sowieckiej, powraca następnie do rodzinnego Wilna i tam w latach 1941-1943 pełni służbę w Oddziale II KO Armii Krajowej oraz w wywiadzie dalekiego zasięgu, tzw. WW-72, pod dowództwem Franciszka Miszczaka ps. „Śliwa”. Po rozbiciu siatki wywiadu przechodzi na wiosnę 1943 r. do pracy w Okręgowej Delegaturze Rządu w Wilnie, pełniąc funkcję kuriera Delegatury do Warszawy. Prowadzi jednocześnie komórkę legalizacyjną przy Delegaturze i współpracuje z „Legalizacją” KO AK. W lutym 1945 r. zagrożony aresztowaniem wyjeżdża do Warszawy, gdzie studiuje, będąc jednocześnie w latach 1945-46 członkiem siatki konspiracyjnej „Semper Fidelis Victoria”. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie i Akademii Handlowej w Poznaniu pracuje w spółdzielczości, w latach 1960-1985 w Spółdzielczym Biurze Turystycznym „Turysta” w Gdańsku na stanowisku dyrektora. Jednocześnie prowadzi ożywioną działalność społeczną, współpracując m.in. z redakcją pisma „Pieśń Skrzydlata”, popularyzującego sylwetki zasłużonych żołnierzy polskich II wojny światowej. Od 1992 roku jest sekretarzem redakcji tego pisma i autorem wielu interesujących, zamieszczanych tam artykułów. Jest również współorganizatorem założonego w roku 1995 w Gdańsku Związku Szlachty Polskiej.

W naszym szlacheckim środowisku cieszył się zawsze ogromnym szacunkiem i sympatią jako przedstawiciel tak bardzo zasłużonego dla Ojczyzny pokolenia Polaków. Jego odejście stanowi dla naszego Stowarzyszenia wielką stratę.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com