Źródła
Display # 
1 Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
Historia Zbiory Czytelnie Biblioteka cyfrowa Dublety Wystawki Wydawnictwa „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” Projekty Teki Dworzaczka Sprawozdania
2501
2 Herbarz Szlachty Pomorskiej
J. T. Bagmihl, "POMMERSCHES WAPPENBUCH", Szczecin 1843
przeniesiony na internet przez W. Machurę
3072
3 Herbarz Kaspra NIESIECKIEGO
Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845.

- indeks biogramów rodzinnych (strona p. M. Minakowskiego)
2772
4 Rycerstwo Polskie Podkarpacia
Władysław Pulnarowicz "RYCERSTWO POLSKIE PODKARPACIA" (DAWNE DZIEJE I OBECNE OBOWIĄZKI
SZLACHTY ZAGRODOWEJ NA PODKARPACIU)
WYDAWNICTWO „POBUDKI" PRZEMYŚL 1937
2613
5 Poczet szlachty mazowieskiej - Mazowsze Zachodnie
strona p.Karola Dobrzenieckiego
2449
6 Szlachta Wołynia, Podola i Kijowszczyzny
Poszukiwania przodków, wywody rodowitości szlacheckiej.
Strona p. Olega Chorowca.
3069
7 Rejestr Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego
Rejestr Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1525 roku
2407
8 Genealogia dynastyczna
Strona Ryszarda Jurzaka
2415
9 Mały Herbarz szlachty CHOŁOPIENICKIEJ
2258
10 Szlachta wielkopolska
Teki DWORZACZKA (Szlachta Wielkopolski)
2679
11 GENEALOGIA Studia i Materiały Historyczne
strona wydawnictwa
2564
12 Husaria
2677
13 zlachta KALWIŃSKA w Polsce
INDEKS nazwisk do dzieła Szymona Konarskiego
"Szlachta KALWIŃSKA w Polsce"
(wykonany przez Dariusza von Guttner-Sporzyńskiego)
2386
14 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
2355
15 Indeks osób represjonowanych Ośrodka KARTA
2678
16 Общий гербовник дворянских родов Российской империи
3180
17 Kawaleria Polska
2471
18 Fundacja na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu
2459
19 Kawaleria II Rzeczypospolitej
2178
20 Ludzie Wielkiego Księstwa Litewskiego
Dział Petersburskiego Portalu Genealogicznego
Stanisława Ekzempliarowa
2391
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2