Źródła
Display # 
1 Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
Historia Zbiory Czytelnie Biblioteka cyfrowa Dublety Wystawki Wydawnictwa „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” Projekty Teki Dworzaczka Sprawozdania
3923
2 Herbarz Szlachty Pomorskiej
J. T. Bagmihl, "POMMERSCHES WAPPENBUCH", Szczecin 1843
przeniesiony na internet przez W. Machurę
4421
3 Herbarz Kaspra NIESIECKIEGO
Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845.

- indeks biogramów rodzinnych (strona p. M. Minakowskiego)
3801
4 Rycerstwo Polskie Podkarpacia
Władysław Pulnarowicz "RYCERSTWO POLSKIE PODKARPACIA" (DAWNE DZIEJE I OBECNE OBOWIĄZKI
SZLACHTY ZAGRODOWEJ NA PODKARPACIU)
WYDAWNICTWO „POBUDKI" PRZEMYŚL 1937
3414
5 Poczet szlachty mazowieskiej - Mazowsze Zachodnie
strona p.Karola Dobrzenieckiego
3243
6 Szlachta Wołynia, Podola i Kijowszczyzny
Poszukiwania przodków, wywody rodowitości szlacheckiej.
Strona p. Olega Chorowca.
4170
7 Rejestr Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego
Rejestr Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1525 roku
3311
8 Genealogia dynastyczna
Strona Ryszarda Jurzaka
3381
9 Mały Herbarz szlachty CHOŁOPIENICKIEJ
3036
10 Szlachta wielkopolska
Teki DWORZACZKA (Szlachta Wielkopolski)
3650
11 GENEALOGIA Studia i Materiały Historyczne
strona wydawnictwa
3516
12 Husaria
3621
13 zlachta KALWIŃSKA w Polsce
INDEKS nazwisk do dzieła Szymona Konarskiego
"Szlachta KALWIŃSKA w Polsce"
(wykonany przez Dariusza von Guttner-Sporzyńskiego)
3264
14 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
3216
15 Indeks osób represjonowanych Ośrodka KARTA
3396
16 Общий гербовник дворянских родов Российской империи
5802
17 Kawaleria Polska
3251
18 Fundacja na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu
3636
19 Kawaleria II Rzeczypospolitej
3002
20 Ludzie Wielkiego Księstwa Litewskiego
Dział Petersburskiego Portalu Genealogicznego
Stanisława Ekzempliarowa
3214
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2