Szadek

Cmentarze w Szadku


Szadek jest miastem położonym w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim. Jego początki sięgają średniowiecza. Obecnie istnieją w Szadku dwa cmentarze rzymskokatolickie, zdewastowany cmentarz ewangelicki, zachowały się również epitafia – relikty cmentarza przykościelnego – na murach gotyckiego kościoła z 1335 roku pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i Św. Jakuba Apostoła.

 


Epitafia na kościele pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Jakuba Apostoła

Po prawej stronie kruchty umiejscowionej obok dzwonnicy umieszczono dwie płyty na murze świątyni – obecnie poważnie uszkodzone przez warunki atmosferyczne. Epitafia wmurowano dla:

Salomei z Mączyńskich Leopold
Urodzonej 17 listopada 1797 roku
Z Franciszka i Karoliny Mączyńskich
zmarłej w dobrach własnych Rzepiszew
8 lutego 1867 roku
*
Franciszka Mączyńskiego
Brygadiera Wojsk Polskich
Posła szadkowskiego
(lat 73 – † 22 września 1811)


Na absydzie wmurowano potężną płytę zakrywającą niegdyś kryptę w posadzce kościoła (ślady po metalowych uchwytach) z zatartym herbem i pozostałościami napisu „Wierzbow”. Obok umieszczono niewielką tabliczkę marmurową z rytym herbem Pomian i zacierającym się napisem po łacinie poświęconym kapłanowi:

Michael Mięczka Zdzienicki
Kanonikus Lasiciensis
Decanus et preposit szadkowiensis
Diem supremium obeit /?/.../presbiter factus 1780/.../?/
† 1814


Dziekan szadkowski i kanonik łaski żył prawdopodobnie 70 lat. Napis kończy formuła modlitewna po polsku.

Ciekawostkę heraldyczną można znaleźć na kruchcie po przeciwnej do dzwonnicy stronie kościoła. Na prowadzących do niej żelaznych drzwiach umieszczono metalowy herb – prawdopodobnie Junosza.

 

Cmentarz Wawrzyńca (Choleryczny)


Powstał w połowie XIX w., gdy region opanowała epidemia cholery (l 852 r.). Początkowo chowano na nim ofiary epidemii, później stał się cmentarzem ogólnym. Kryje on również ślady historii Polski. Przy głównej alejce znajduje się grób 13 powstańców 1863 r. z partii Powidzkiego, dowódcy plutonu strzelców powiatu sieradzkiego, poległych w bitwie pod Szadkowicami 6 października 1863 r. W dwóch innych zbiorowych mogiłach pochowano nieznanych żołnierzy polskich z 10 Kaniowskiej Dywizji Piechoty generała brygady Franciszka Dindorf-Ankowicza z Armii Łódź, poległych we wrześniu 1939 r. (głównie w nocy z 5 na 6 września) od ognia niemieckiej artylerii w czasie wycofywania się przez Szadek po ciężkich walkach w rejonie Sieradza i Warty.

Obok grobu powstańców styczniowych zachował się jedyny pomnik ziemiański. Jest to niewielki monument z piaskowca zwieńczony żeliwnym krzyżem. Spoczął tu:

Lucyan Radajewski
Ur. 6 maja 1835 roku
w Wielkim Księstwie Poznańskim
Zm. 22 września 1908 roku
 

 

Cmentarz "stary"


Cmentarz parafialny położony jest na granicy z Wielką Wsią wokół niewielkiego wzniesienia z kościołem pod wezwaniem św. Idziego (obecna świątynia pochodzi z 1860 roku). Na zewnętrznych murach kościoła umieszczono szereg epitafiów mających pochodzić ze zniszczonych grobów szlacheckich i ziemiańskich. Poświęcono je następującym rodzinom lub osobom:

Rodzinie Leopoldów z Rzepiszewa
*
Rodzinie Leopoldów z Tarnówki
*
Józef Zimnowoda Leśniowski
właściciel majątku Chodaki
(lat 72 - † 1 stycznia 1920 roku)


Płytę wystawioną z fundacji sióstr ozdobiono rytym herbem Gryf.

Helena Wołczyńska
urodzona w Żarkach
z Leona Obrońcy Sądowego
i Anieli z Rola – Różyckich
(16 kwietnia 1856 – 26 września 1874)
 
 

"Tablice dotyczące rodziny Leopoldów nie pochodzą ze zniszczonych grobów. Tablice te umieścił mój ojciec na miejscu zniszczonych w czasie wojny około 2000 r. Członkowie rodziny Leopoldów są pochowani w podziemiach kościoła a wejście do ich krypt znajdowało się pod tymi tablicami.
 
Jan Leopold" (aktualizacja 13/12/2016)
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com