Zduńska Wola

Zduńska Wola – cmentarz przy ul. Łaskiej


Zduńska Wola jest miastem powiatowym leżącym w południowej części woj. łódzkiego. Tutejszy ośrodek osadniczy wzmiankowany był już w dokumentach z przełomu XIV i XV w. W XIX w. właściciel Zduńskiej Woli Stefan Prawdzic Złotnicki ( + 1847 ) wraz z żoną Honoratą z Okołowiczów Złotnicką rozpoczęli starania o przekształcenie jej w miejski ośrodek przemysłowy. Zduńska Wola otrzymała prawa miejskie w 1825 r. Z tego tez okresu pochodzi cmentarz zduńskowolski usytuowany przy ul. Łaskiej.


Opodal bramy wejściowej, w alei głównej, zachował się klasycystyczny pomnik na grobie wspomnianej Honoraty Złotnickiej. Jest to piaskowcowy postument z tympanonikiem i akroteriami otoczony ozdobną kratą. Na bokach monumentu umieszczono wypukłorzeźbione pochodnie skierowane płomieniami w dół, oplecione szarfami. Na tympanoniku wyrzeźbiono uskrzydloną klepsydrę.

Pod bordiurą umieszczono płycinę z napisem:
„ Pomnik Honoraty z Okolowiczów (sic !)
Złotnickiej:
Zbyt wcześnie dla Rodziców, Męża;
Dzieci, Familij i Przyjaciół
w dniu 19 stycznia 1831 r. a w 42 r.
życia swego zmarłey”.

Na podstawie pomnika wyrzeźbiono amfory, a w centrum między nimi wypukłorzeźbione kartusze z klejnotami i herbami:
Prawdzic (z lewej) i Ostoja (z prawej).

Po prawej stronie cmentarza, w pobliżu ogrodzenia znajduje się współczesny grobowiec Rodziny Jaskółowskich.
Z epitafiów wynika, że jej członkowie zginęli m.in. w Gross Rosen (Tadeusz Jaskółowski) i Katyniu (ppor. rez. Czesław Skrzydlewski). W grobowcu spoczął również Czesław Pomian Kotowski (l. 72, + 1992).

W tej części cmentarza postawiono współczesny pomnik z granitową płytą na grobie Rodziny Bulińskich. Spoczęli tu: Anna z Rendeckich Bulińska (1885 – 1945) i Roman Buliński (1887 – 1960). Na płycie umieszczono rytą tarczę z klejnotem i herbem Turzyma.


W głównej alei umieszczono kolejny współczesny nagrobek Bronisławy Korab Kokowskiej z Brancewiczów (l. 23)
i Marii Fomiczewskiej z Brancewiczów (+ 2 IX 1992).

Najciekawszym obiektem,  obok pomnika Złotnickiej, jest z pewnością - usytuowany w alei głównej pomnik na grobie Junosza Szaniawskich. Wspaniała piaskowcowa postać Maryi opartej o krzyż wyszła z warsztatu „Bracia Ginter” z Kalisza. Spoczęli tu: Józef Junosza Szaniawski (l. 53, + 16 VII 1904), Kazimierz Junosza Szaniawski (1918 – 1993) i Tadeusz Szaniawski (l. 77, + 1964). Obok usytuowany jest współczesny bezstylowy grób Junosza Szaniawskich. Spoczęli w w nim: Józefa Junosza Szaniawska (1886 – 1972), Jan Junosza Szaniawski (1888 – 1955) i Zofia Junosza Szaniawska (1925 – 1945).    

Obok alei głównej znajduje sie współczesny pomnik z napisem: GROBOWIEC J.WL.W. TRUSZKOWSKICH
Spoczęli tu:
- Witold Bożeniec - Jałowiecki (l. 64 - + 8 XI 1947) - doktor praw, były więzień Mauthausen, odznaczony Orderem Polonia Restituta
- Jadwiga Truszkowska z Bożeniec - Jałowieckich (l. 82 - + 21 II 1999) - pseudonim "Luba", uczestnik Kampanii Wrześniowej i Powstania Warszawskiego, członkini Armii Krajowej, długoletni profesor I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.
W pobliżu bramy cmentarnej znajduje się lastrykowy pomnik Rodziny Zadora Ciesielskich - właścicieli dóbr Świędzieniejewice. Jak wynika z epitafium z piaskowca spoczęli tu:

Stanisława
z Jelita Stokowskich
Ciesielska
(l. 62 - +1934)

Tadeusz Zadora Ciesielski
(l. 80 - + 1937)"
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com