Adam BILIŃSKI Tarasowicz h. Sas

adam-bilinski

Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu

Urodziłem się w 1982 roku we Wrocławiu. Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym odbyłem studia na kierunku Prawo w zakresie prawa i uzyskałem w 2006 roku tytuł zawodowy magistra. Od 2013 roku wykonuję zawód notariusza, prowadząc indywidualnie kancelarię notarialną.

Pozazawodowo interesuję się genealogią. Od 2000 roku jestem członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan, a od 2003 roku jestem członkiem Związku Szlachty Polskiej Oddziału we Wrocławiu.

Kilka słów o moim rodzie:

Ród Bilińskich herbu Sas jest znany od XV wieku. Nazwisko pochodzi od miejscowości Bilina Wielka, położonej w Ziemi przemyskiej. Rodzina wylegitymowała się ze staropolskiego szlachectwa z herbem Sas i przydomkiem Tarasowicz w 1782 roku przed Buskim Sądem Ziemskim (zabór austriacki). Od co najmniej 1735 roku do II wojny światowej rodzina zamieszkiwała w miejscowości Tłumacz, w byłym województwie stanisławowskim (obecnie Ukraina), skąd w 1945 roku została przesiedlona na Dolny Śląsk.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com