Kronika

 

18 kwietnia 2004 r., Powstanie oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie

W niedzielę 18 kwietnia 2004 roku odbyło się spotkanie założycielskie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie.

Inicjatorami Oddziału byli pp. Norberta Tendera z Mocarskich h. Łada (Prezes Oddziału) i Maciej Saryusz-Romiszewski h. Jelita.

O godz. 11:30 odprawiono w Katedrze Wawelskiej Mszę św. w intencji Ojczyzny i Związku Szlachty Polskiej. Nabożeństwo uświetnił Zespół Muzyki Dawnej "Conticum Novum". We mszy wzięli udział Członkowie tworzącego się Oddziału z Krakowa, Bielska-Białej, Bochni i Wieliczki oraz reprezentacja Zarządu Głównego Związku w osobach pp. Witolda Forkiewicza h. Sas, Waldemara Malinowskiego h. Pobó g i Marcina Wiszowatego h. Pierzchała.

Po mszy Członkowie udali się do Klubu Zaułek przy ul. Poselskiej na krakowskiej starówce, gdzie o godz. 13:00 rozpoczęło się spotkanie założycielskie. Pani Prezes powitała zebranych, do których dołączyli przedstawiciele tworzącego się Oddziału w Tarnowie - pp. Waldemar Szalewicz h. Szaława (Prezes) i Łukasz Litwin h. własnego.


Pan Marcin Wiszowaty zaprezentował obecnym najnowsze dokonania Związku.

Następnie Pani Prezes oddała głos panu Łukaszowi Litwinowi, który zaprezentował swój referat "Szlachta kurlandzka".

Po p. Litwinie referat pt. "Prawne aspekty szlachectwa" wygłosił p. Marcin Wiszowaty.

Zarządzono przerwę w obradach, po której p. Marcin Wiszowaty, Sekretarz Związku wręczył nowoprzyjętym członkom legitymacje.

Pani Prezes zarządziła wybory do Władz Oddziału. Pan Wiszowaty uzasadnił decyzję Zarządu Głównego dotyczącą powierzenia funkcji Prezesa Oddziału p. Norbercie. Obecni złożyli p. Prezes gratulacje. Pani Prezes zaproponowała Pana Adama Jakackiego h. Radwan na stanowisko Wiceprezesa Oddziału. Pan Jakacki podziękował za zaszczytną nominację i zgodził się na jej przyjęcie, ale postawił warunek, że możliwie najszybciej chciałby ustąpić miejsca młodszemu członkowi. Deklaracja i decyzja pana Jakackiego zostały nagrodzone brawami. Pozostałe stanowiska we władzach Oddziału objęli wybrani jednogłośnie (przy własnym głosie wstrzymującym się): pan Maciej Saryusz Romiszewski h. Jelita (Sekretarz Oddziału), pan Jerzy Mocarski h. Łada (Skarbnik Oddziału) i pan Janusz Janota Bzowski h. Nowina (Członek Zarządu Oddziału). Pani Prezes i przedstawiciele Zarządu Głównego złożyli gratulacje nowym władzom. Po zamknięciu części oficjalnej otwarto dyskusję. Rozmowy trwały do zakończenia spotkania ok. godziny 16:00.

Impreza należała do bardzo udanych. Słowa uznania należą się organizatorom - członkom Oddziału z Prezesem p. Norbertą Tenderą z Mocarskich na czele. Życzymy Oddziałowi i jego Członkom wielu inicjatyw i sukcesów.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com