Kronika

 

20 listopada 2004 r., Pierwsze spotkanie Członków Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie.

20 listopada 2004 roku o godzinie dwunastej w południe w siedzibie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej miało miejsce pierwsze spotkanie Członków Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej. 
W tym miejscu szczególne podziękowania należą się p. Izabelli Wiercińskiej za pomoc w zorganizowaniu sali na potrzeby spotkania.

Spotkanie otworzył Prezes Oddziału – pan Krzysztof  Orłowski, który  zaproponował następujący porządek zebrania:

1)     przywitanie Członków Oddziału
2)     przedstawienie Zarządu Oddziału
3)     wręczenie nominacji na Konsultanta Związku panu Olegowi Rosowieckiemu
4)     przedstawienie zebranym propozycji Zarządu odnośnie planów działania Oddziału
5)     dyskusja nad propozycjami Zarządu
6)     sprawy różne
7)     zakończenie zebrania

Pan Henryk hr. Grocholski zaproponował dodanie do porządku zebrania punktu - „umożliwienie krótkiego przedstawienie się wszystkich członków Oddziału, wraz z krótką informacją o ich rodach”. Z tego względu dokonano uzupełnienia porządku zebrania w punkcie drugim, w zaproponowanym brzmieniu.

Zgodnie z porządkiem zebrania pan Prezes powitał zgromadzonych i podziękował za chęć uczestnictwa w pracach nowoutworzonego Oddziału. Wyraził nadzieję, że tak liczna frekwencja  będzie również na kolejnych spotkaniach. Zwrócił uwagę, że wartość i charakter zebrań zależy nie tylko od samego Zarządu, lecz również od wszystkich członków Oddziału.

Pan Prezes Krzysztof Orłowski h. Lubicz krótko przedstawił swoją osobę oraz Członków Zarządu:

Panią Iwonę Małgorzatę Dobrogniewę Zawisza – Chrzanowską z Dowgiało-Zawiszów h. Zadora (Skarbnika Oddziału)
Pana dr. Tomasza Marię Jaxa – Chamca h. Gryf,

Pana dr. Ryszarda Buchowieckiego h. Drogosław, 
oraz Pana Henryka Karola hr. Grocholskiego h. Syrokomla
(Sekretarza Oddziału).

Następnie, zgodnie z propozycją Sekretarza Oddziału - Członkowie Oddziału przedstawili się, krótko prezentując swoje rodziny.

Na spotkaniu obecni byli: (w kolejności alfabetycznej):

Ryszard Michał Buchowiecki h. Drogosław
Stefan Piotr Chełstowski h. Jastrzębiec
Henryk Karol hr. Grocholski h. Syrokomla
Zenon Ilcewicz h. Lubicz
Tomasz Maria Jaxa – Chamiec h. Gryf 
Krzysztof Klukowski h. Jasieńczyk
Mirosław Nadolski h. Pierzchała
Krzysztof Bohdan Orłowski h. Lubicz
Teresa Anna Poniewierska z Łodzia - Kobylińskich h. Łodzia
Wojciech Antoni Prus - Wiśniewski h. Prus  z małżonką Bożeną 
Maciej Ślepowron - Łukaszewicz h. Pomian
Marcin Ślepowron - Łukaszewicz h. Pomian
Tadeusz Ślepowron Łukaszewicz h. Pomian
Iwona Małgorzata Dobrogniewa Zawisza – Chrzanowska z Dowgiało-Zawiszów h. Zadora
Izabella Wiercińska h. Wieże
Zofia Maria Zinserling z Dąbrowskich  h. Rawicz

 

W dalszej części zebrania pan Krzysztof Orłowski w imieniu Zarządu Głównego ZSZP wręczył dyplom z nominacją na Konsultanta Związku panu Olegowi Rosowieckiemu, oraz przedstawił sylwetkę nominowanego. Pan Oleg Rosowiecki jest wybitnym znawcą historii i obyczajów szlacheckich, znakomitym badaczem archiwów na Ukrainie. Prezes wyraził radość z faktu, że pan Oleg Rosowiecki, (znany już wielu z nas), zechciał dzielić się swą obszerną wiedzą. Wręczeniu dyplomu towarzyszyły brawa i serdeczne gratulacje. Na następnym zebraniu pan Rosowiecki wygłosi referat na temat obyczajów szlachty kresowej w XVIII i XIX wieku.

Zarząd Oddziału, przygotowując zebranie plenarne, rozważał i przedstawił zebranym pod dyskusję następujące propozycje:

1)     sprawa integracji środowiska
2)     sprawa edukacji
3)     sprawa działalności społecznej

Pan Prezes zauważył, że integracja środowiska szlacheckiego jest podstawą do działania i rozwoju Związku. Jest zatem sprawą ważną, abyśmy się poznali, przedstawili swoje uwagi co do kierunków rozwoju Oddziału, określili możliwości własnego udziału w jego pracach. Jednym z trudniejszych problemów Związku, jest ciągle słaba informacja o samej Organizacji. Tutaj wyłania się potrzeba zorganizowania kontaktów z prasą. Zarząd  proponuje wydanie komunikatu dla prasy o powstaniu Oddziału Warszawskiego i rozesłanie go do kilku gazet. Niezależnie od tego, bardzo ważna jest nasza działalność informacyjna w samym „środowisku”. Zarząd jest przekonany, że zdecydowana większość przedstawicieli szlachty nie wie o istnieniu Związku. Pan Prezes zauważył, że sam dowiedział się o Związku od kolegi, naszego Konsultanta - pana Tomasza Lenczewskiego. Wiadomości rozchodzą się tak zwaną „pocztą pantoflową”, a to trochę za mało.

Zarząd proponuje formułę „poszerzonych spotkań”, w których uczestniczyliby przyjaciele i znajomi nie będący Członkami Związku, np. przy okazji ciekawego wykładu. O takich zebraniach należałoby uprzednio informować w prasie kościelnej i świeckiej, jak również pismach typu „Metro”, czy „Metropol”. Każdy z nas ma jakiś zasób wiedzy na tematy związane z szeroko pojętym szlachectwem, wyniesiony z domu, szkoły, czy będący wynikiem własnych badań. Jednak wiedzy nigdy za dużo. Dlatego też przewidujemy spotkania z historykami, genealogami, czy heraldykami, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą. Zarząd jest otwarty na inicjatywy/opinie Członków Oddziału w tej kwestii i prosi o nie.

Sprawą dużej wagi, która do dziś nie została zrealizowana, jest koncepcja działań na rzecz społeczeństwa. Dotyczy to całego Związku. Wielu z nas ma pewne osiągnięcia w życiu zawodowym i społecznym, chodzi jednak o to, aby społeczeństwo dostrzegało nasze dokonania, jako całej Organizacji, aby dostrzegało pozytywne strony naszej działalności. Dopiero na tym etapie odnajdziemy pełne uzasadnienie naszego istnienia z pożytkiem dla Kraju. Jednak tego typu działalność wymaga środków finansowych, których na ogół brak. Jedynymi są nasze składki roczne, które na obecnym, wstępnym etapie działalności nie zabezpieczają nawet środków na wynajęcie sali, a co dopiero mówić o np. działalności charytatywnej.

Wszelako w dalszej perspektywie można się zastanowić nad nawiązaniem kontaktu z jedną ze szkół polskich na Białorusi, czy Ukrainie i wspomożeniem finansowym (jako Oddział Warszawski ZSZP) jednego ucznia w kwocie np.300 PLN. 
W tamtych krajach jest to naprawdę znacząca suma, w przeciwieństwie do naszych warunków.

Kolejnym etapem Zebrania była dyskusja. Głos zabierali wszyscy uczestnicy. Przyjęto propozycje Zarządu w ich głównym nurcie.

Wątpliwości budziła propozycja dostarczenia informacji o powstaniu Oddziału Warszawskiego. Pani Izabella Wiercińska przy poparciu pana Olega Rosowieckiego uznała, że lepiej byłoby, aby informacja dotarła do prasy dopiero wówczas, gdy Oddział dokona już jakichś bardziej znaczących czynów. W tej kwestii zdania były podzielone.

Pan Włodzimierz Klukowski zaproponował, aby Związek zaczął prowadzić działalność gospodarczą. Zebrani uznali, że jest na to za wcześnie.

Członkowie Oddziału przyjęli propozycję Zarządu odbywania rocznie czterech do sześciu zebrań z referatami 
i dyskusjami na tematy związane z historią szlachty polskiej, genealogią i archiwistyką. Odczyty byłyby wygłaszane przez ekspertów. Trzy spotkania miałyby charakter typowo towarzyskich, w plenerze, zwłaszcza w miejscach szczególnie związanych ze szlachtą i jej przeszłością. Jest przewidziane spotkanie przy grillu w podwarszawskiej siedzibie Oddziału 
w Magdalence, oraz skorzystanie z uprzejmości państwa Prus-Wiśniewskich, którzy gorąco zaprosili wszystkich zgromadzonych do odwiedzenia ich prywatnego Muzeum Etnograficznego w Górze Kalwarii. Wizyta byłaby połączona z ciekawym wykładem.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 15:15.

Henryk K. Grocholski 
Sekretarz 
Oddziału ZSzP w Warszawie

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com