Kronika

 

21 maja 2004 r., Spotkanie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego poświęcone szlachcie kaszubskiej

21 maja 2004 w Gdańsku w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego o, godz. 17.00 odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego poświęcone szlachcie kaszubskiej.

W programie przewidziano dwa referaty:

  • p. Przemysława Pragerta pt " Wybrane aspekty z heraldyki szlachty kaszubskiej" i 
  • p. Adama Kromera "Przedstawienia herbowe w zespole poklasztornym w Oliwie. Nowe ustalenia". 

W spotkaniu wzięła udział delegacja Zarządu Głównego Związku w osobach pp. Witolda Forkiewicza h. Sas i Waldemara Malinowskiego h. Pobóg, którzy zaprezentowali zebranym naszą organizację.

W części przewidzianej na dyskusję p. Waldemar Malinowski poruszył kwestię wielości herbów przysługujących jednej rodzinie kaszubskiej. Zwrócił uwagę na wyjątkowość heraldyki kaszubskiej. Zaproponował pogląd, który spotkał się z potwierdzeniem ze strony obecnych, iż zjawisko to wynika z faktu ścierania się na terenie Kaszub tradycji polskich i niemieckich, które wytworzyło specyficzny obyczaj heraldyczny. 

W ślad za ustaleniami dokonanymi na spotkaniu trójmiejskich członków Związku nawiązano kontakty ze znawcami tematyki kaszubskiej, które będą przydatne podczas prac nad organizacją sesji naukowej i oddziałów Związku na Kaszubach.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com