Kronika

 

25 listopada 2004 r., spotkanie Oddziału Związku we Wrocławiu.

Listopadowe zebranie oczywiście nie mogło się odbyć nigdzie indziej jak tylko w "Dworze Polskim", w samym sercu Wrocławia... Byli na nim obecni następujący członkowie ZSzP, pp.:
- Mieczysław Kopeć herbu Kroje (prezes), Henryk Orłowski h. Jastrzębiec (wiceprezes), Henryk Smolnicki h. Sas (skarbnik), Adam Biliński h. Sas (sekretarz), prof. Jerzy Winkler h. własnego (Winkler), Wacław Janiszewski h. Strzemię, Andrzej Kożuchowski h. Doliwa, Kazimierz Romanowski h. Bożawola, Jan Wolski h. Jelita.    Przybyli również zaproszeni goście, pp.: Stefania Downarowicz, Krzysztof Stangenberg z małżonką oraz Roman Zuber.

Na samym początku, po przywitaniu wszystkich przez pana Prezesa, pan prof. Winkler zaprezentował godne uwagi jego zdaniem dwie pozycje wydawnicze dotyczące polskiej walki zbrojnej w czasie II wojny światowej. Pierwsza z nich, związana z 60 rocznicą Powstania Warszawskiego, to "Powstanie '44" znanego historyka brytyjskiego pochodzenia a zarazem wielkiego polonofila, Normana Davies'a. Druga, równie głośna, zatytułowana: "Sprawa honoru" z podtytułem: "Dywizjon 303 Kościuszkowski * Zapomniani Bohaterowie II wojny światowej", napisana przez dwoje amerykańskich dziennikarzy: Lynne Olson oraz Stanleya Cloud'a.

Po tym na wniosek jednego z członków, p. Jana Wolskiego, została poruszona kwestia zapowiedzianego Walnego Zebrania, które ma być poświęcone sprawom zmian w statucie Organizacji. Członkowie zarządu starali się odpowiedzieć na zadawane pytania wg posiadanej wiedzy, a w sprawach niewyjaśnionych Sekretarz Oddziału obiecał skontaktować się z Zarządem Głównym w celu zaczerpnięcia informacji. Przy okazji podjęto próbę oceny sytuacji Oddziału... Zabierający głos wyrażali konieczność szczerszego udziału gości - a to dla większego spopularyzowania idei Związku!... 

W trakcie spotkania doszło do ciekawej dyskusji na temat polityki oraz stosunku do niej członków ZSzP. Wszyscy zgodnie potępili patologie polityczne w szczególności zaś korupcję i brak kompetencji, których to przypadki pojawiały się w ostatnim czasie w polskim życiu publicznym aż nazbyt często! Uczestnicy ostatniego Walnego Zebrania przypomnieli, że Władze zapowiedziały, iż Związek nie chce być partią polityczną, ale chciałby raczej stanowić swego rodzaju grupę interesu czy też nacisku na polityków w konkretnych sprawach... Obecni zgodzili się z tym zaznaczając jednak, że choć nie jesteśmy partią polityczną, powinniśmy się mimo wszystko zajmować zagadnieniami politycznymi, które są przedmiotem publicznej dyskusji oraz które dotyczą ważnych spraw życia społecznego, gospodarczego, etc. Szczególnie cenną uwagę wniósł pan Andrzej Kożuchowski, który podkreślił konieczność zachowania apartyjności w naszych dyskusjach oraz w wyrażanych przez nas poglądach i opiniach!...

Przy okazji spraw politycznych nie zapomniano poruszyć i problemów ziemian z odzyskiwaniem odebranych bezprawnie majątków. Wypowiedzieć się w tej sprawie mogli panowie: Kazimierz Romanowski oraz Wacław Janiszewski, którzy są także członkami Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Sytuacja niestety nie przedstawia się dobrze... Skoro jednak już dyskutanci wspomnieli o PTZ, mając zarazem jego przedstawicieli w obecnym gronie, pan prezes Kopeć zasugerował możliwość zorganizowania wspólnego spotkania opłatkowego... Wszyscy chętnie na to przystali decydując się zarazem na termin styczniowy tego zgromadzenia.   

Trzeba przyznać, że będzie to wspaniała okazja do zacieśnienia przyjaźni oraz pogłębiania współpracy!...

Na koniec nie można nie wspomnieć o istotnej sprawie a właściwie zmianie organizacyjnej, której dokonano na opisywanym spotkaniu. Otóż na wniosek pana Prezesa ustanowiono funkcję rzecznika prasowego, którym został wybrany pan Jan Wolski. Takoż członkiem funkcyjnym został pan Andrzej Kożuchowski, który ma być osobą odpowiedzialną za nawiązywanie kontaktów z mediami. Tym samym zarząd Oddziału Wrocławskiego ZSzP powiększył się o dwie osoby!

Adam Biliński
Sekretarz Oddziału Związku
we Wrocławiu

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com