Kronika

 

26-28 listopada 2004 r., Giełda Sarmacka w Warszawie z licznym udziałem Członków Związku z różnych stron Polski.

W dniach 26-28 listopada 2004 r. w Domu Wojska Polskiego przy ul. Niepodległości 141 w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie "Dom Polski Sarmacja" Giełda Sarmacka, jako impreza towarzysząca XIII Targom Książki Historycznej. Giełda Sarmacka podobna w założeniu do Giełd Szlacheckich była okazją do prezentacji wyrobów i usług przez genealogów, pisarzy, wytwórców herbów w najróżniejszych technikach. Szczególne miejsce przewidziano na książki i wydawnictwa dotyczące heraldyki.

Organizatorzy zadbali również o atrakcje. Wśród nich znalazły się pokazy renesansowych i barokowych tańców dworskich oraz barwny pokaz sztuki walki wikingów obfitujący w kaskaderskie popisy.


Na Giełdzie nie mogło zabraknąć przedstawicieli Związku Szlachty Polskiej. W imprezie aktywny udział wzięli przedstawiciele Zarządu Głównego w osobach Prezesa p. Marcina Wiszowatego i Członków Zarządu - p. Witolda Forkiewicza i p. Waldemara Malinowskiego, a także Prezes Oddziału w Białymstoku p. Łukasz Lubicz-Łapiński, Prezes Oddziału w Warszawie p. Krzysztof Orłowski z członkami Zarządu Oddziału i członkami Oddziału, Prezes Oddziału w Grójcu p. Andrzej Rola-Stężycki z członkami Zarządu Oddziału, Reprezentanci Regionalni Związku: p. Paweł Jelec (Płock) i p. Sławomir Nieciecki (Olsztyn), Członek Oddziału w Krakowie p. Adam Koczan-Koczanowski, Konsultanci Genealogiczni Związku - pan Oleg Rosowiecki i pan Adam Pszczółkowski.

Na związkowym stoisku zaprezentowano przede wszystkim książkę p. Łukasza Lubicz-Łapińskiego pt.: "Łapy i ich mieszkańcy. Zaścianki Łapińskich w XV-XVIII wieku" (której premiera odbyła się podczas współorganizowanego przez Związek Zjazdu Łapińskich h. Lubicz w Łapach), a także numery "Verbum Nobile" i ulotki informacyjne Związku.

Giełda była okazją do zaprezentowania Związku Szlachty Polskiej, ale również, a może przede wszystkim okazją do spotkania się członków z różnych części Polski, a także przedstawicieli środowiska szlacheckiego. Wśród Gości Giełdy warto wymienić delegację Koła Nałęczów w osobach p. Stanisława Rostworowskiego i p. Tadeusza Topolskiego, p. Andrzeja Żółtowskiego ze Związku Rodu Żółtowskich, p. Jana Rościszewskiego z korporacji akademickiej "Konwent Polonia", Jana A. Bieleckiego, szefa Koła Pułkowego 9 Pułku Ułanów Małopolskich..

Miłym efektem obecności na Giełdzie Związku Szlachty Polskiej było prawdziwe oblężenie naszego stanowiska i rozdanie wszystkich z 250 przygotowanych ulotek. Co ważne - nasi goście sami sięgali po ulotki, a więc trafiły do rąk osób zainteresowanych.

Przyjazd tak licznych przedstawicieli Związku z różnych stron Polski stał się okazją do spontanicznie zorganizowanego spotkania w siedzibie Oddziału Związku w Warszawie - w gościnnym domu Państwa Orłowskich w Magdalence. Dyskusja, która potrwała do późnych godzin nocnych dotyczyła w dużej mierze spraw powstających, nowych oddziałów Związku w Płocku i Olsztynie, planowanych inicjatyw Oddziałów w Białymstoku i Warszawie, kwestii wywodów szlachectwa kandydatów do Związku (m.in. doprecyzowania formularza ankiety kandydackiej) i wielu innych.

Na drugi dzień (w niedzielę) niespodziewanie do Magdalenki przybyli Panowie Brzozowscy herbu Korab - członkowie Związku z Zalesia Górnego. Przywieźli ze sobą wspaniałą nowinę o budowie nowego Oddziału Związku i korzystając z obecności członków Zarządu Głównego i Prezesów Oddziałów w Warszawie i Białymstoku, a także staropolskiej gościnności gospodarza - zabawili w Magdalence do późnego popołudnia. Czas upłynął na pasjonujących rozmowach. Członkowie Zarządu Głównego ledwie zdążyli na ostatni pociąg do Gdańska.

Wszyscy uczestnicy spotkań podkreślili potrzebę podobnych, częstych spotkań władz i członków z całej Polski, które pozwalają na wymianę doświadczeń, poglądów i są okazją do lepszego poznania się, a także miłego spędzenia czasu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com