Kronika

 

28 maja 2004 r., Inicjatywy Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Grójcu w 2004 r.

29 listopada 2003 r. odbyło się spotkanie towarzyskie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Grójcu. Oprócz członków Oddziału wzięli w nim udział: p. Krzysztof Szyszko, p Piotr Lettowt-Vorbek z RPA, p. Adam Pszczółkowski.

* * *

W dniu 23 stycznia 2004 r. odbyło się spotkanie Oddziału w Magdalence. Gospodarzem był p. Krzysztof Orłowski herbu Lubicz, Skarbnik Oddziału. Oprócz członków Zarządu w spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni Goście: p. Barbara Thun h. własnego z Gdyni, państwo Galińscy z Piaseczna i dr Tomasz Kozłowski h. własnego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zebranie poświęcono głównie zagadnieniom integracji międzyoddziałowej, nawiązywaniem kontaktów z ludźmi i srodowiskami zainteresowanymi współpracą z ZSzP oraz sprawom dalszego rozwoju oddziału i jego wizerunku w społeczeństwie i mediach lokalnych.

* * *

Dnia 28 lutego 2004 r. w spotkaniu otwartym Zarządu Oddziału ZSzP w Grójcu uczestniczyli również: pp. Henryk Karol hr. Grocholski h. Syrokomla, Ryszard Buchowiecki h. Drogosław, Witold Modliński, Wojciech Grabowski i państwo Lucyna i Marian Winiarscy z córką Sylwią z Warszawy. Tematem głównym spotkania były sprawy związane z organizacją Giełdy Szlacheckiej w Warszawie i nawiązaniem kontaktów ze szkołami lokalnymi w miejscach zamieszkania członków, w celu zorganizowania cyklu prelekcji tematycznych i prezentacji dorobku genealogicznego. Poparto unicjatywę Prezesa, aby kontynuować w prasie regionalnej cykle artykułow historycznych jego autorstwa, poświęconych ludziom i sprawom regionu.

* * *

W dniach 20- 24 marca 2004 Prezes Oddziału p. Andrzej Rola-Stężycki przebywał w Kownie.Gościł m.in. u znanego wileńskiego historyka, literata i publicysty p. Czesława Malewskiego. 24 marca 2004 Prezes Oddziału spotkał się z dr Henrykiem Matusewiczem i prof dr. Arturasem Rukasem Daujotisem.

* * *

22 maja 2004 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału w Grójcu omówiono sprawy dotyczące nawiązania kontaktów ze Związkiem Polaków w Niemczech w celu ustalenia form wakacyjnej wymiany młodzieży i podjęcia cyklu prelekcji historycznych w Niemczech. Odniesiono się także do uczestnictwa Prezesa w imprezie pt: "Dni Zduńskiej Woli " w dniach 19- 20 czerwca 2004 gdzie Prezes ma wygłosić prelekcję. Omówiono także sprawę zaproszenia na okres wakacyjny trzech osob z terenu dawnych Kresów Polskich oraz udzielenia pomocy materialnej koledze z Sankt-Petersburga i uczestnictwa delegata Oddziału w sesji naukowej w dniu 9.06.2004 w Krasnymstawie, organizowanej przez tamtejsze Muzeum Regionalne i Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Podjęto uchwałę w sprawie wydania herbarza członków oddziału w Grójcu.

Gośćmi Oddziału byli p. Tadeusz Gajl z Białegostoku, autor najnowszego herbarza pt: "Herbarz Szlachty Rzeczypospolitej Obojga Narodów", p. Oleg Chorowiec z Radomia, członek Naukowego Towarzystwa Badaczy Wołynia i p. Adam Pszczółkowski konsultant genealogiczny Zarządu Głównego ZSzP, członek Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, autor prac dotyczących szlachty Mazowsza Północnego.

* * *

Dnia 24 maja 2004 r. Prezes Oddziału uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Muzeum Regionalnym im. Kazimierza Pułaskiego w Warce przez Starostwo Powiatowe w Grójcu, a dotyczacym rozwoju kultury na terenie powiatu. W porozumieniu z dyrekcją Muzeum ustalono wspólną organizację sesji naukowej dotyczącej szlachty Mazowsza Południowego. Termin roboczy ustalono na jesień tego roku.

* * *

Dnia 28 maja 2004 r. Prezes Oddziału uczestniczył w sesji naukowej w Siedlcach poświęconej szlachcie Podlasia XIX wieku, zorganizowanej m.in. przez Muzeum Regionalne, Akademię Podlaską w Siedlcach oraz Stowarzyszenie Dom Polski "SARMACJA" w Warszawie.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com