Kronika

 

28 maja 2004 r., Sprawozdanie z działalności oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w okresie od 15 grudnia 2003 r. do 28 maja 2004 r.

29 styczniu br. zgodnie z wieloletnim zwyczajem kultywowanym w Związku odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe połączone ze składaniem życzeń świątecznych i noworocznych. Prezes Oddziału odczytał sprawozdanie z działalności merytorycznej, a Skarbnik Oddziału, p. Henryk Smolnicki h. Sas poinformował o sprawach finansowych. Gościem honorowym była p. Antonina Jabłońska - Prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego (PTZ).

Na kolejne comiesięczne zebranie (16 lutego br.) przybyli nasi sympatycy, m.in. pani Zofia Helwing - rzecznik prasowy i Prezes Związku Sybiraków we Wrocławiu, którzy poinformowali zebranych o strukturze organizacyjnej i działalności Związku na Dolnym Śląsku i w całym kraju. W czasopiśmie "Zesłaniec" wydawanym przez Zarząd Główny Z.S. w nr. 15 (2004 r.) ukazał się artykuł Prezesa M. Kopcia pt. "Szukanie korzeni", w którym autor pisze o poszukiwaniach dokumentów dotyczących jego rodu w archiwach litewskich i białoruskich, o kontakcie telefonicznym i korespondencyjnym z p. K. Szydłowskim, pracownikiem naukowym z Brasławia, który przekazał ciekawe informacje i materiały - dokumenty, artykuły, książki. Publikacja zachęca do szukania w podobny sposób swoich korzeni.

Pani redaktor Anna Fastnacht-Stupnicka wydała w bieżącym roku ciekawą książkę pt. "Saga wrocławska", w której opisała biografie ciekawych osób, mieszkańców Dolnego Śląska, w tym kilku członków Związku Szlachty Polskiej. Spotkanie autorskie i promocja książki były kolejnym punktem na zebraniu Oddziału 25 marca br.

O ciekawym pomyśle zorganizowania "Instytutu Pamięci o Repatriowanych z Kresów" powiadomił nas p. Krzysztof Kotowicz z Ząbkowic Śląskich - przedstawiając statut i cele Instytutu. Wywiązała się żywa dyskusja - czy ma to być antidotum na podobny instytut w Niemczech.

Na zaproszenie PTZ Prezes p. Mieczysław Kopeć uczestniczył w "Wiosennym Spotkaniu Ziemian" gdzie promował książkę Tadeusza Gajla "Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów" oraz informował o sposobach sporządzania sygnetów herbowych.

Na kolejnym spotkaniu, 29 kwietnia br. Prezes Oddziału wygłosił odczyt pt. "Uciechy z Bachusem" o sposobach i zwyczajach związanych z piciem trunków przez szlachtę polską w XVII i XVIII wieku.

W następnym miesiącu spotkaliśmy się z p. redaktor Marią Dorywałą, która zaprosiła nas, a wręcz zaproponowała nam przeniesienie się z "Dworu Polskiego", gdzie dotychczas odbywały się nasze zebrania, do założonego przez nią "Klubu Śląskiego" - lokalu dla VIP-ów wrocławskich.

Ponieważ los naszego kraju nie jest nam obojętny, pan prof. Winkler podzielił się z nami swoimi refleksjami na temat naszego wstąpienia do Unii Europejskiej.

Pierwsze półrocze i 5-lecie działalności uczciliśmy 28 maja br. uroczystym obiadem, który odbył się w Pałacu w Krobielowicach (jego dawnym właścicielem był feldmarszałek pruski von Blücher - pogromca Napoleona pod Waterloo), połączony ze spotkaniem towarzyskim, informacjami organizacyjnymi i spacerem po okolicy.

 

Mieczysław Kopeć h. Kroje
Prezes Oddziału ZSzP we Wrocławiu

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com