Kronika

 

28 października 2004 r., Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu.

„Dwór Polski” przy Rynku we Wrocławiu to tradycyjne miejsce spotkań członków Oddziału Wrocławskiego ZSzP i w tym właśnie miejscu odbyło się po dość długiej przerwie nasze kolejne comiesięczne zebranie. A było ono wyjątkowe, jako że - pierwsze od dnia Walnego Zebrania działaczy naszej Organizacji...

Swój udział wzięli w nim następujący członkowie ZSzP:
pp.: Mieczysław Kopeć herbu Kroje (prezes), Henryk Orłowski h. Jastrzębiec (wiceprezes), Henryk Smolnicki h. Sas (skarbnik), prof. Jerzy Winkler h. Winkler, Adam Biliński h. Sas, Paweł Kopeć h. Kroje, Andrzej Kożuchowski h. Doliwa, Kazimierz Romanowski h. Bożawola, Jan Wolski h. Jelita. Obecni byli również goście, pp.: Stefania Downarowicz oraz Kazimierz Steliński, zainteresowani członkostwem w ZSzP, a zaproszeni przez aktywnych członków. Przybył również nasz wierny sympatyk, pan inż. architekt Stefan Kuliński.

Naturalnie największą ciekawość budziło wśród zgromadzonych Walne Zebranie i temu właśnie tematowi została poświęcona większość czasu... Na początek pan prezes Mieczysław Kopeć odczytał i pokazał list od ustępującego Prezesa Związku, pana Wacława Podbereskiego h. Gozdawa (odm.). List ten, który był podziękowaniem za współpracę i zawierał życzenia pomyślności w dalszych działaniach na rzecz naszej wspólnej idei – został naprawdę bardzo ciepło przyjęty... Następnie pan Adam Biliński przedstawił relację z przebiegu Walnego Zebrania. Po tym zaś wywiązała się dyskusja, podczas której uczestnicy wspomnianej uroczystości w stolicy odpowiadali na pytania innych osób, dotyczące szczegółów tegoż wydarzenia jak i innych spraw związanych ze Związkiem. Każdy otrzymał ulotkę, która powinna być rozpropagowywana wśród lokalnego środowiska szlacheckiego - dla rozpowszechnienia informacji o istnieniu Związku oraz w ogóle dla utwierdzenia w potrzebie organizacji naszego środowiska... Takoż wszyscy zostali poinformowani o konieczności wzięcia udziału w najbliższym Walnym Zebraniu, które ma być poświęcone w całości sprawie wielkiej wagi – a to zmianom w statucie naszej Organizacji...

W drugiej części spotkania głos zabrał pan prof. Winkler, który zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zajął się problem terroryzmu światowego. Wystąpienie to wzbudziło dość duże emocje, które szczególnie mocno ujawniły się w żywiołowej dyskusji, do której doszło po przedstawieniu tematu... Zarówno pan profesor jak i pozostali słuchacze próbowali wskazać na źródła terroryzmu. I należy uczciwie stwierdzić, że prowadzona dyskusja bynajmniej nie była wcale dysputą naiwną czy zbytnio oddaloną od realiów aktualnej sytuacji!... Było to możliwe dzięki temu, że jeden z uczestników, pan Jan Wolski, w związku z wykonywanym zawodem mieszkał swego czasu w Afganistanie, gdzie miał wspaniałą okazję poznania zwyczajów i kultury wyznawców Allacha. On to właśnie był łaskaw opowiedzieć nam co nie co o Islamie jako religii; dzięki niemu też mogliśmy się dowiedzieć trochę więcej o problemach niektórych narodów świata arabskiego...

Podczas opisywanego zebrania nie zapomniano również o wyborze na stanowisko sekretarza oddziału (odłożonym na ostatnim spotkaniu)... Zgodnie z wcześniejszymi postulatami funkcja ta została powierzona panu Adamowi Bilińskiemu, najmłodszemu z członków Oddziału Wrocławskiego ZSzP, który obiecał zająć się również kroniką Oddziału.

Było już ciemno, gdy ostatni goście opuszczali „Dwór Polski”. Mimo to trudno było się rozstać, gdy dookoła tyle ciekawych spraw i problemów – godnych naszej uwagi...

Adam Biliński h. Sas
Sekretarz Oddziału ZSzP 
we Wrocławiu

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com