Kronika

 

3 grudnia 2004 r., w Gdańsku odbyło się spotkanie założycielskie VII Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

3 grudnia o godz. 18:00 w Domu Nauczyciela przy ul. Uphagena 28 w Gdańsku odbyło się spotkanie założycielskie kolejnego, siódmego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Zebranie otworzył i prowadził Prezes Związku Szlachty Polskiej p. Marcin Michał Wiszowaty h. Pierzchała, który przywitał przybyłych członków Związku z Trójmiasta - założycieli Oddziału. Poinformował o wyborze nowych Władz Związku podczas Walnego Zebrania w Warszawie, 9 października br. i przedstawił członków nowego Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej oraz Komisji Rewizyjnej.

Następnie, Prezes Związku poinformował o głównym celu zebrania i zapytał, czy Członkowie-założyciele popierają wniosek o założenie Oddziału. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Prezes Związku odczytał zebranym treść nominacji p. Andrzeja Pietrzkiewicza herbu Ostoja na Prezesa Oddziału w Gdańsku. Nominacja jest wynikiem uchwały Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej z dnia 29 listopada 2004 r. Prezes Związku zapoznał zebranych z motywami podjęcia uchwały. Pan Andrzej Pietrzkiewicz, aktywny członek Związku, historyk, od początku odnosił się życzliwie do idei integracji trójmiejskiego środowiska szlacheckiego. Wyrazem tej idei jest powołanie Oddziału w Gdańsku, które pan Pietrzkiewicz wspomagał aktywnie od samego początku. Jego nominacja jest efektem konsultacji z członkami Związku z terenu Trójmiasta. Zarząd Główny podjął decyzję jednogłośnie, była to naturalna kandydatura przyjęta przez członków Związku z Trójmiasta z entuzjazmem.

Pan Andrzej Pietrzkiewicz, Prezes Oddziału w Gdańsku został nagrodzony brawami. W odpowiedzi Prezes podziękował Członkom Oddziału i Zarządu Głównego za zaufanie i przedstawił się bliżej wszystkim zebranym. Następnie zaprezentował  zebranym kandydatury poszczególnych członków Zarządu Oddziału. Na Wiceprezesa Oddziału zaproponował pana Romana Podoskiego herbu Junosza z Sopotu, na Sekretarza Oddziału p. Wojmira Strzałkowskiego herbu Półkozic z Gdyni, na Skarbnika p. Barbarę Thun h. Thun z Gdyni, na Członków Zarządu Oddziału p. Andrzeja Kopcia h. Kroje z Gdańska i p. Waldemara Rekścia herbu Leliwa z Sopotu. Wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. Przewodniczący spotkania zaproponował więc głosowanie jawne i łączne na cały skład Zarządu Oddziału. Propozycja została przegłosowana i spotkała się z jednogłośnym przyjęciem. Zarządzono głosowanie jawne nad zaproponowanym składem Zarządu Oddziału, który został przyjęty wszystkimi głosami za, z wyjątkiem czterech wstrzymujących się głosów kandydatów na funkcje w Zarządzie Oddziału.


Nowowybrany Zarząd Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku został nagrodzony brawami. Prezes Związku zaprosił Zarząd Oddziału do zajęcia miejsc przy stole prezydialnym, a sam zasiadł w bocznym rzędzie razem z pozostałymi członkami Zarządu Głównego.

Nadszedł czas na przemówienie inauguracyjne Prezesa Oddziału, który zaprezentował zebranym swoje zamierzenia i plany, a także zaprosił do zgłaszania propozycji inicjatyw oddziałowych.

Pierwsza z nich, zgłoszona już wcześniej, dotyczy pomocy charytatywnej, którą członkowie Związku będą świadczyć na rzecz szczytnych celów takich jak wsparcie hospicjów, dożywianie dzieci czy pomoc Rodakom na Kresach, a także inne.

Prezes Oddziału p. Andrzej Pietrzkiewicz przedstawił zebranym swoje zamierzenia i zaprosił członków Oddziału na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się pod koniec stycznia 2005 r., po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę pomocy charytatywnej jako jednego z przejawów działalności Związku Szlachty Polskiej. Pan Zbigniew Hobgarski h. Sas odm. zaznaczył, że obok Kresów północnych, o których była mowa należy wspomóc również Polaków na dzisiejszej Ukrainie, szczególnie we Lwowie i okolicach, gdzie sytuacja Rodaków jest wyjątkowo ciężka. Współorganizował już kiedyś podobne akcje, ma więc doświadczenia, którymi wedle możliwości podzieli się z Zarządem Oddziału. Zwrócił uwagę, że pomoc nie powinna polegać na przypadkowym przesyłaniu pieniędzy, bo mogą trafić w niepowołane ręce. Członkowie zwrócili uwagę, że kwoty zebrane przez młody Oddział mogą nie stanowić sumy imponującej, ale w wielu przypadkach - każda pomoc się liczy i na pewno regularne wsparcie będzie potrzebne i przyjęte z wdzięcznością. Pan Waldemar Rekść h. Leliwa zaproponował proste wyjście - zaproszenie przez rodziny Członków dzieci polskich z Kresów  na wakacje do Polski. Jako współorganizator podobnych akcji w przeszłości obiecał pomoc w organizacji. Pan Maciej Forkiewicz h. Sas dodał, że nie tylko Kresy potrzebują pomocy. Prezes Związku p. Marcin Michał Wiszowaty h. Pierzchała podsumował dyskusję propozycją Zarządu Głównego, by odtąd na każdym spotkaniu Oddziału organizowano zbiórkę na jeden cel, za każdym razem inny, którego wybór będzie efektem uzgodnień i propozycji Członków. Pod koniec spotkania Skarbnik Oddziału otworzy komisyjnie puszkę, podliczy pieniądze i przekaże je na uzgodniony cel, który pomysłodawca przedstawi na początku spotkania zebranym. Taka forma aktywności zostanie wdrożona również w innych Oddziałach Związku Szlachty Polskiej.

Pan Antoni Hubal-Dobrzański h. Leliwa, nestor rodu, w emocjonalnym wystąpieniu zaapelował do zebranych, by zrobili wszystko co w ich mocy, by ofiara jego stryja, bohaterskiego majora Hubala-Dobrzańskiego nie została zmarnowana. Oburzony wszechobecnym gadulstwem i upadkiem obyczajów wyraził nadzieję, że Członkowie Związku Szlachty Polskiej przypomną swoimi czynami sens słów patriotyzm, honor, uczciwość i oddanie w służbie Ojczyzny.

Prezes Związku p. Marcin Wiszowaty przedstawił zebranym relację z Walnego Zebrania Związku w Warszawie oraz z udziału przedstawicieli Związku w Giełdzie Sarmackiej w dniach 26-28 listopada br. Zaprezentował najnowsze publikacje z dziedziny heraldyki i historii przywiezione z Targów Książki Historycznej oraz znaczek Związku, który zostanie wręczony Członkom Oddziału podczas najbliższego spotkania. Pani Skarbnik Związku zebrała na ten cel stosowne opłaty.

Władze Oddziału w Gdańsku poinformowały zebranych , że pierwszą inicjatywą nowego Oddziału będzie wieczór opłatkowy organizowany 17 grudnia br. w Sopocie.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com