Kronika

 

9 października 2004 r., Warszawa - I (III) sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Związku Szlachty Polskiej

9 października 2004 roku w Warszawie odbyło się I (III) Walne Zebranie Członków Związku Szlachty Polskiej. Członkowie Związku zebrali się w samym sercu stolicy - w Sali Konferencyjnej historycznego gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. Przybywających witał proporzec ze znakiem Związku powiewający z arkadowej fasady budynku.

O godz. 12:30 Prezes Związku p. Wacław Podbereski otworzył spotkanie i powitał gości przybyłych z całej Polski. Walne Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Dobiegła końca kadencja Zarządu Głównego wybranego na Konwencie Związku w 1999 r. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku spotkania Prezes Związku wręczył legitymacje nowym Członkom przyjętym w ostatnim okresie.

Wręczono również nominację dla Reprezentanta Regionalnego Związku na terenie Płocka i ziemi płockiej p. Pawła Jelca h. Leliwa oraz Konsultanta Genealogicznego Związku p. Olega Rosowieckiego. Następnie Sekretarz Związku p. Marcin Michał Wiszowaty przedstawił sprawozdanie Zarządu Głównego za lata 1999-2004. Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu, przez aklamację.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Zbigniew Hobgarski h. Sas odm. odczytał sprawozdanie Komisji z kontroli działalności finansowej i w wyniku pozytywnego rezultatu kontroli złożył wniosek o udzielenie Zarządowi Głównego absolutorium.

Wniosek został przyjęty przy wszystkich głosach za, z wyjątkiem wstrzymujących się głosów członków Zarządu.

Kolejnym punktem programu były sprawozdania z działalności Oddziałów Związku Szlachty Polskiej. Zaprezentowali je: p. Łukasz Lubicz-Łapiński h. Lubicz Prezes Oddziału w Białymstoku, p. Izabela Michalska z Czyżewskich h. Drya Prezes Oddziału w Chełmie, p. Andrzej Rola-Stężycki h. Rola Prezes Oddziału w Grójcu, p. Norberta Tendera z Mocarskich h. Łada Prezes Oddziału w Krakowie i p. Mieczysław Kopeć h. Kroje Prezes Oddziału we Wrocławiu, którego wystąpienie wzbogaciła barwna relacja z ostatniego spotkania Oddziału pióra p. Adama Bilińskiego h. Sas, najmłodszego członka Oddziału, zaprezentowana przez autora.

Po sprawozdaniach zarządzono 20 minut przerwy, podczas której w kuluarach członkowie mogli przy kawie i herbacie porozmawiać.

Po przerwie nadszedł czas na wybory nowych władz Związku. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej, w której skład weszli: p. Sabina Majtas z Zajkowskich h. Prus, p. Władysław Zambrzycki h. Kościesza i p. Wojmir Strzałkowski h. Półkozic.


Zgodnie ze statutem Związku, członkowie dokonują wyboru Prezesa Związku, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. Zgłoszono dwie kandydatury na Prezesa - p. Marcina M. Wiszowatego, któremu rekomendacji udzielił ustępujący Prezes Związku i p. Andrzeja Rola-Stężyckiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie. Wobec faktu pozostania jednego kandydata zgłoszono wniosek o głosowanie jawne. Kandydatura p. Marcina M. Wiszowatego została przyjęta przez aklamację.

Nowowybrany Prezes Związku zaproponował kandydatów na stanowiska w Zarządzie Głównym Związku - 

p. Marcina Forkiewicza h. Sas, doktora ekonomii na Politechnice Gdańskiej, od lat związanego aktywnie ze Związkiem na stanowisko Sekretarza
p. Jadwigę Kopciową ze Stołyhwów h. Szeliga, pracownika Urzędu Miejskiego w Gdańsku - na stanowisko Skarbnika
p. Witolda Forkiewicza h. Sas i p. Waldemara Malinowskiego h. Pobóg - dotychczasowych Członków Zarządu - na stanowisko Członków Zarządu.

Kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie, przy głosach wstrzymujących się kandydatów.

Pan Zbigniew Hobgarski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zwrócił uwagę na fakt, iż Komisja została powołana w roku 2001, czyli jej kadencja upływa w roku 2006. Przedstawił oświadczenie członków Komisji, którzy pragnąc doprowadzić do zrównania kadencji dwóch ważnych organów Związku podają się do dymisji. Decyzję Komisji nagrodzono brawami, po czym przeprowadzono wyboru nowego składu Komisji, którą utworzyli: p. Andrzej Bogucki h. Adwaniec z Bydgoszczy,  p. Edmund Dobrowolski h. Świeńczyc z Gdańska i p. Ryszard Wiszowaty h. Pierzchała z Białegostoku.

Po krótkiej przerwie odbyła się dyskusja, podczas której członkowie przedstawili propozycje i wnioski dotyczące przyszłości Związku. Zapowiedziano rychłe, kolejne Walne Zgromadzenie Członków Związku w celu dokonania koniecznych zmian w statucie.

Zebranie zakończyło się o godz. 18:00 wspólnym zdjęciem obecnych uczestników (niestety wielu gości musiało opuścić obrady wcześniej, by zdążyć na pociąg do domu).

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com