Kronika

 

9 października, 2004 r. Warszawa. Powstanie VI Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Dnia 9 października o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie.


Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Związku Szlachty Polskiej p. Marcin Michał Wiszowaty h. Pierzchała, który przywitał zebranych członków Związku z Warszawy i okolic - założycieli Oddziału Związku w Warszawie.

Prezes Związku poinformował o celu zebrania i zapytał, czy zebrani członkowie-założyciele Oddziału popierają wniosek o założenie Oddziału. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie, przewodniczący odczytał zebranym tekst nominacji p. Krzysztofa Orłowskiego herbu Lubicz na Prezesa Oddziału w Warszawie. Nominacja była wynikiem uchwały Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej. 

Przewodniczący spotkania zapoznał zebranych z motywami podjęcia uchwały. Pan Krzysztof Orłowski jest osobą  o nieposzlakowanej opinii, powszechnie lubianą i zaangażowaną w sprawy Związku. Jego nominacja jest efektem konsultacji z członkami Związku z terenu Warszawy, kórzy przyjęli ją entuzjastycznie.

Pan Krzysztof Orłowski, Prezes Oddziału w Warszawie przedstawił zebranym kandydatury poszczególnych członków Zarządu Oddziału.


Na stanowisko Sekretarza Oddziału zaproponował p. Henryka Grocholskiego herbu Syrokomla odm., studenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, na Skarbnika p. Iwonę Zawisza-Chrzanowską h. Zadora, na Członków Zarządu Oddziału p. Ryszarda Buchowieckiego h. Drogosław i p. Tomasza Jaxa-Chamca herbu Gryf.  Skład Zarządu został przyjęty jednogłośnie. Nowowybrany Zarząd Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie nagrodzono brawami.

Prezes Oddziału p. Krzysztof Orłowski przedstawił zebranym swoje zamierzenia i zaprosił członków Oddziału na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się 20 listopada w Warszawie, w miejscu spotkań Oddziału.

Oddział planuje aktywne działania na terenie Warszawy i okolic. Nabliższa z nich to Giełda Sarmacka przy Targach Książki Historycznej w dniach 26-28 listopada br.

Stołeczny Oddział Związku czeka trudna praca na niełatwym terenie. Wierzymy, że Zarząd Oddziału poradzi sobie świetnie z tym zadaniem, a Członków Oddziału będzie przybywać.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com