Kronika

 

16 czerwca 2005 r., Płock, Prelekcja Pana Adama A. Pszczółkowskiego, Konsultanta Genealogicznego Związku Szlachty Polskiej, zatytułowana „Szlachta Ziemi Ciechanowskiej” w Towarzystwie Naukowym Płockim oraz prezentacja Związku Szlachty Polskiej

16 czerwca br. odbyła się w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego prelekcja Pana mgr. Adama Antoniego Pszczółkowskiego h. Jastrzębiec, Konsultanta Genealogicznego Związku Szlachty Polskiej, zatytułowana „Szlachta Ziemi Ciechanowskiej”. Inicjatorem spotkania był Pan dr inż. Paweł Albert Jelec h. Leliwa odm., Regionalny Przedstawiciel Związku Szlachty Polskiej w Płocku, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego. Było to pierwsze z cyklu wystąpień, poświęconych tej tematyce, w najstarszym polskim Towarzystwie Naukowym istniejącym od 185 lat (strona TNP: http://www.tnp.org.pl/).Spotkanie rozpoczęło się po godzinie 17 od wprowadzenia wygłoszonego przez dr. Jelca, w którym przedstawił zebranym osobę Prelegenta i zarysował tematykę wystąpienia. Następnie zebrani w znajdującej się na piętrze XVI-to wiecznej sali konferencyjnej Towarzystwa mogli wysłuchać prelekcji poświęconej historii szlachty Ziemi Ciechanowskiej. W swym wystąpieniu Pan mgr Adam A. Pszczółkowski przedstawił historię rodzin szlacheckich, ich tradycje, przeszłość i teraźniejszość. Wystąpienie pozwoliło zebranym zapoznać się z ogromnym zasobem wiedzy Prelegenta na temat szlachty omawianego regionu. Po prelekcji rozpoczęła się otwarta dyskusja, która, co dowodzi szczególnego zainteresowania tematem, zajęła kolejne kilkadziesiąt minut. Wśród zebranych znalazły się także osoby badające historię własnych rodzin wywodzących się ze szlachty mazowieckiej. Pan Adam A. Pszczółkowski ukazał w swoim wystąpieniu między innymi trudne losy szlachty w okresie zaborów - silnie patriotycznej, przywiązanej do tradycji i do własnoręcznie uprawianej ziemi. Szlachty represjonowanej przez zaborców po powstaniach narodowych, znajdującej się w trudnym położeniu, częstokroć zmuszonej do emigracji zarobkowej. Losy żywe, losy nierozłącznie wpisane w historię Narodu. W wystąpieniu Prelegent przedstawił niezwykle szeroki zakres informacji dotyczących występowania nazwisk, miejscowości zamieszkiwania poszczególnych rodów szlacheckich, ich przesiedlania się, liczebności, będący wynikiem wieloletnich, własnych badań archiwalnych. Wiele uwagi w dyskusji poświęcono elementom tradycji i ich dziedzictwu. Z całą pewnością prelekcja Pana Adama A. Pszczółkowskiego stanowiła cenny wkład w kształtowanie prawidłowej świadomości historycznej oraz w ukazywanie pełnego, rzeczywistego wizerunku szlachty.

Istnieje potrzeba, by jak najczęściej mówić o historii Polski i o szlachcie we właściwym, prawdziwym wymiarze, odkłamującym negatywne stereotypy ukształtowane w okresie komunizmu. W poprzednich dziesięcioleciach o szlachcie mówiło się najchętniej w kontekście porażek. Wypaczano historię, odbierając w ten sposób Polakom pełnię naturalnej, przynależnej dumy narodowej. Z mozołem zakorzeniano nieuzasadnione kompleksy, które tkwią do dziś w świadomości Narodu. Polacy mogą poszczycić się jednak najlepiej rozwiniętą demokracją szlachecką oraz długotrwałą, najdoskonalszą tradycją tolerancji w Europie. Toteż poprzez pryzmat losów rodzin, pielęgnujących przez wieki swe korzenie i tradycję, bez wątpienia wystąpienie wpisuje się w dzisiejszą potrzebę mówienia prawdy historycznej, odbudowy moralności i postaw obywatelskich, których szlachta od zawsze z założenia miała bronić. Tę informacyjną rolę prelekcja Pana Adama A. Pszczółkowskiego doskonale spełniła.

Po zakończeniu spotkania Prelegent został zaproszony przez Honorowego Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego Pana dr. inż. Jakuba Chojnackiego do dokonania wpisu w Księdze Pamiątkowej Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Jeszcze po zakończeniu spotkania goście spotkania długo rozmawiali z Gościem. Spotkanie było niezwykle udane i cenne. Po prelekcji w Towarzystwie Naukowym Płockim odbyło się dodatkowe kameralne spotkanie dla zainteresowanych w kafejce na Starym Rynku, które przeciągnęło się aż do późnego wieczoru.

Prelekcja Pana Adama A. Pszczółkowskiego stanowiła istotny wkład w przybliżenie tematyki szlachty mazowieckiej mieszkańcom regionu płockiego. Zorganizowana z inicjatywy Regionalnego Przedstawiciela Związku Szlachty Polskiej w Płocku, zaowocowała wzrostem zainteresowania działalnością Związku Szlachty Polskiej wśród płocczan.

Ponadtysiącletni Płock, posiadający oficjalny statut Miasta Stołecznego Książęcego, to dawna stolica Polski, siedziba Książąt Mazowieckich i miejsce odwiecznego spoczynku władców Polski: króla Władysława Hermana i księcia Bolesława Krzywoustego. Prelekcji Związku Szlachty Polskiej nie mogło więc zabraknąć w najstarszym Towarzystwie Naukowym w Rzeczypospolitej jak i samego Związku nie może zabraknąć we współczesnym obrazie tego tak ważnego dla historii Ojczyzny miasta.


Opracował: Paweł Albert Jelec
Regionalny Reprezentant
Związku Szlachty Polskiej

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com