Kronika

 

25 listopada - 22 grudnia 2005 r., Bydgoszcz, Obchody 150. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza z aktywnym udziałem Regionalnego Przedstawiciela Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy, p. Andrzeja Boguckiego h. Awdaniec.

150. rocznica śmierci Adama Mickiewicza, przypadająca w 2005 r. była okazją do przypomnienia i utrwalenia uczniom i mieszkańcom Bydgoszczy postaci i twórczości , tego wielkiego Wieszcza narodowego. Z inicjatywy dr. Andrzeja Boguckiego – dyrektora Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy, jednocześnie Reprezentanta Regionalnego Związku Szlachty Polskiej, powstał pomysł i program uroczystości. Powołano Komitet Organizacyjny. Uroczystość przygotowywana była od początku roku szkolnego.

25 listopada 2005 r. w 150. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza w Gimnazjum 3 odbyły się główne uroczystości. Uczniowie poprzez słowo, muzykę i stroje zaprezentowali czytanie fragmentów „Pana Tadeusza”, parafrazę „Dziadów” cz. II, ballady „Świtezianka” i „Romantyczność”, „Odę do Młodości”i „Redutę Ordona”. Śpiewano liryki Mickiewicza. Połączono tradycję i nowoczesność. W bibliotece otwarto wystawę dzieł Adama Mickiewicza i zbiorów kolekcjonerskich dokumentujących epokę. Polonezem w strojach, wypożyczonych z Teatru Polskiego w Bydgoszczy z epoki Romantyzmu rozpoczęli uczniowie prowadzeni przez dyr. Andrzeja Boguckiego, Poranek „Młodzi Bydgoszczanie Czytają Adama Mickiewicza”, z okazji 150. Rocznicy Śmierci Adama Mickiewicza (24.12.1798 - 26.11.1855).


Dyrektor Andrzej Bogucki ubrany w kontuszu szlacheckim, jako Podkomorzy, w swoim słowie i przemowie zacytował słowa Z. Krasińskiego „My wszyscy z Niego”. Adam Mickiewicz wśród Polaków nadal jest popularny. Podał też cele i przebieg uroczystości. Zaznaczył, że uroczystości zakończą się 22 grudnia 2005 r. w przeddzień imienin i urodzin tego największego Wieszcza narodowego. Serdecznie powitał uczniów gimnazjalistów reprezentantów wszystkich klas przybyłych w strojach szkolnych, w biretach ze swoimi nauczycielami. Następnie dyrektor i występujący uczniowie – aktorzy powitali gości. Na uroczystość przybyli m. in. pani Mirosława Glaza, która reprezentowała Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza oraz Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Edukacji i Sportu, kpt. Pitr Pubanz – Pomorski Okręg Wojskowy, Zbigniew Kolczyński – Komenda Policji – Bydgoszcz, Wojciech Sobolewski – Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Franciszek Świerczyński i Jerzy Boniecki – Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Jarosław Walenciak – Straż Miejska, Romuald Kromplewski – Związek Szlachty Polskiej, Michał Sypniewski i Tadeusz Nitka – Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Wiesław Trzeciakowski – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Beata Laskowska-Łepek – Zespół Szkół nr 20, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków.

„O gdybym dożył tej chwili, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy” – taki tytuł miała wystawa w bibliotece upamiętniająca 150. Rocznicę śmierci Adama Mickiewicza. Na wystawie w bibliotece szkolnej zwiedzający mogli obejrzeć: 1.Różne publikacje na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza, np. zdjęcia polskich i litewskich pomników poety, zdjęcia z filmowej adaptacji „Pana Tadeusza” w reżyserii Andrzeja Wajdy, rycinę przedstawiającą stronę tytułową paryskiego wydania „Pana Tadeusza” z 1834 r. 2. Dzieła poety, w tym 17 wydań „Pana Tadeusza” np. wydanie Rady Polonii Amerykańskiej z 1945 r., czy piękne wydanie „Książki i Wiedzy” z rozkładanymi ilustracjami. Książki te pochodziły ze zbiorów biblioteki oraz były wypożyczone od nauczycieli i uczniów. 3. Patriotyczne pocztówki z okresu międzywojennego przedstawiające ilustracje „Pana Tadeusza”. 4. Kolekcję rycin przedstawiającą bohaterów „Pana Tadeusza” w wykonaniu Michała Andriollego. Cennym eksponatem było wydanie „Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd Na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812, We dwunastu Księgach Wierszem przez Adama Mickiewicza”, Paryż 1834 (reprint). Ponadto Koło Przyjaciół Biblioteki zaprezentowało społeczności szkolnej montaż słowno-muzyczny pt. „Miej serce i patrzaj w serce”. Celem programu było przybliżenie młodzieży poezji Adama Mickiewicza i pogłębienie wrażliwości na piękno języka poety. Oprawę plastyczną stanowiła wystawa pokonkursowa prac uczniów.

Nauczyciele – wychowawcy z klubu gimnazjalisty czynnie uczestniczyli w zorganizowaniu szkolnych obchodów 150. rocznicy śmierci wielkiego Wieszcza Adama Mickiewicza. W klubie przygotowano dwie gazetki poświęcone twórcom epoki romantyzmu, w kąciku muzycznym – Fryderykowi Chopinowi, w kąciku „to warto wiedzieć” – Adamowi Mickiewiczowi. Wykonano również okolicznościowy wystrój gabloty klubowej, w holu na parterze. Współpracowano z Markiem Ronowskim przy wykonaniu tablicy głównej pt. „Młodzi Bydgoszczanie Adamowi Mickiewiczowi”. Zaprojektowano i wykonano tablice wystawy prac uczniów (zakupiono materiały, ustalono z woźnymi kształt tablic wystawienniczych, przygotowano litery napisów, ustawiono całą ekspozycję wystawy). Przygotowano pięć tablic: wystawa prac uczniów, plakaty, projekty okładek i książek, zaproszenia Przygotowano osobną ekspozycję albumów poświęconych życiu i twórczości Adama Mickiewicza, wybrane plakaty umieszczono na drzwiach i listwach wzdłuż korytarza, aby podtrzymać ciąg wystawienniczy. Przygotowano w klubie wystawę prac, aby umożliwić zwiedzenie jej wszystkim uczniom Gimnazjum 3 (w dniach 28.11.- 2.12.2005 r.).

22 grudnia 2005 r. ponownie przedstawiono program „Młodzi Bydgoszczanie Czytają Adama Mickiewicza”. Dokonano podsumowania obchodów. Warto zaznaczyć, że uroczystości były zorganizowane z wielkim rozmachem i była to główna uroczystość bydgoska. Trzeba dodać, że miejską wystawę zorganizowała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. O uroczystościach informowały lokalne gazety.

Uroczystość przygotowało i zorganizowało 68 osób, tj. nauczycieli, uczniów oraz pracowników administracji i obsługi. Wszyscy otrzymali od Prezydenta Bydgoszczy – Konstantego Dombrowicza „Listy Gratulacyjne” z następującym wpisem: „W związku z zorganizowaniem w Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera obchodów 150. Rocznicy Śmierci Adama Mickiewicza, a szczególnie Poranku „Młodzi Bydgoszczanie Czytają Adama Mickiewicza”, gratulujemy Szanownej Pani/Panu wzorowego zaangażowania i pełnego poświęcenia organizacyjnego w realizację celów patriotyczno-wychowawczych i narodowych. Dzięki wspólnej pracy zespołu, młodzi mieszkańcy Bydgoszczy uczcili pamięć naszego wybitnego Wieszcza, którego twórczość jest bliska sercu każdemu kochającemu swoją Ojczyznę Polakowi ”.

Mariola Szmyt

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com