Kronika

 

26 listopada 2005 r., Warszawa, Pałac Sapiehów, Walne Zebranie Członków Związku Szlachty Polskiej z kraju i ze świata

W sobotę, 26 listopada 2005 r. w głównej sali dawnego Pałacu Sapiehów, przy ul. Zakroczymskiej, na warszawskim Nowym Mieście odbyło się kolejne, IV Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej.

Powodem zwołania Walnego Zebrania była konieczność wprowadzenia zmian w statucie Związku. Po latach praktycznych doświadczeń nadszedł czas, by udoskonalić, doprecyzować i uaktualnić przepisy statutu. Nowelizacje prawa o stowarzyszeniach nałożyły ponadto na statuty stowarzyszeń nowe wymogi treściowe.

W statucie Związku Szlachty Polskiej nie przewidziano instytucji delegatów, wobec czego wszelkie decyzje dotyczące zmian statutu wymagały obecności co najmniej połowy wszystkich członków Związku. W zimowy, listopadowy weekend, w środku sezonu przeziębień spełnienie tego wymogu było nie lada wyzwaniem. A jednak, po raz kolejny szlachta dała się poznać z jak najlepszej strony. Uczestnicy Walnego Zebrania dopisali w liczbie przekraczającej minimum frekwencyjne - tak, że przestronna, dawna sala balowa Pałacu z trudem wszystkim pomieściła. Szczególnie wzruszający był fakt licznego udziału Członków z miejscowości oddalonych od głównych traktów komunikacyjnych, Seniorów Związku oraz Członków z zagranicy - licznej delegacji z Niemiec, ale również z Kanady!


Tuż po godzinie 12 w południe Prezes Związku obwieścił zebranym radosną wieść - "Spełniliśmy wymóg frekwencji", nagrodzoną oklaskami. Do rozpoczęcia Zebrania o godzinie 12:30 trwały rozmowy przy kawie, w korytarzach pałacowych. Początek zebrania obwieszczono w oryginalny sposób. Pan Bogusław Obrocki odegrał na rogu sygnał myśliwski. Ten oryginalny pomysł zawdzięczamy Panu Tadeuszowi Obrockiemu herbu Rudnica - Członkowi Związku 
i ojcu p. Bogusława, który zabrał swą latorośl na zebranie Związku i postanowił ubarwić je w tak piękny sposób. Sygnały myśliwskie rozbrzmiewały jeszcze kilkukrotnie - aby obwieścić przerwę w posiedzeniu, zwołać szlachtę na obrady i ogłosić koniec Walnego Zebrania.

Walne Zebranie otworzył Prezes Związku, p. Marcin Michał Wiszowaty herbu Pirzchała, który powitał Zebranych i podziękował za ofiarne przybycie tak licznego grona Członków Związku, dzięki czemu zebranie będzie prawomocne i spełni wymogi prawa. Następnie przekazał prowadzenie obrad p. Marcinowi Witoldowi Forkiewiczowi herbu Sas, Sekretarzowi Związku. Zaprezentowano porządek obrad, dokonano wyboru Protokolanta (p. Barbara Thun herbu Thun - Skarbnik Oddziału Związku w Gdańsku) oraz Komisji Skrutacyjnej (p. Edmund Dobrowolski herbu Świeńczyc - Członek Komisji Rewizyjnej Związku, p. Henryk Grocholski h. Syrokomla odm. - Sekretarz Oddziału Związku w Warszawie i p. Henryk Smolnicki herbu Sas - Skarbnik Oddziału Związku we Wrocławiu).Następnie przystąpiono do zaprezentowania zebranym propozycji Zarządu Głównego odnośnie zmian w statucie Związku. Wszyscy Członkowie Związku otrzymali tekst proponowanych poprawek wraz z uzasadnieniem w specjalnym wydaniu Biuletynu Zarządu Głównego Związku, kilkanaście dni przed Walnym Zebraniem. Z tego powodu prezentacja dokonana przez Prezesa Związku, jako prawnika, miała charakter skrótowy. Wśród kilkudziesięciu zmian znalazły się m.in.: nowa redakcja celów i środków działania Związku, dokładny opis zmodyfikowanego znaku Związku Szlachty Polskiej, dokładne określenie procedury przyjmowania członków Związku (wokół tej kwestii narosło wiele plotek i nieporozumień - stąd pomysł jednoznacznej i szczegółowej regulacji w statucie), powody i procedura wydalenia z szeregów Związku, dokładna charakterystyka organizacji i kompetencji oraz władz oddziałów Związku, wreszcie - wyeliminowanie ze statutu instytucji członka wspierającego - o nieszlacheckim pochodzeniu, jako wprowadzonej na próbę w 2001 r., która okazała się być przepisem martwym i nigdy nie użytym.

Zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami Zarząd Główny zapytał czy Walne Zebranie Członków - najwyższa władza Związku pragnie zgłosić własne poprawki. Zgłoszono trzy takie poprawki, które naniesiono na tekst zbiorczy wszystkich poprawek. Zgodnie z wolą Walnego Zebrania i wobec faktu spójności wszystkich poprawek i zmian w statucie - zdecydowano o głosowaniu łącznym wszystkich zmian. Zmiany przyjęto przez aklamację.

Po głosowaniu zarządzono przerwę, aby w drugiej części zebrania przejść do kwestii mniej formalnych - dyskusji o przyszłości i inicjatywach Związku oraz  bardziej uroczystych jak wręczenie legitymacji i nominacji.

Przyjęcie nowych Członków to w życiu każdej organizacji moment ważny i wzruszający. Walne Zebrania Związku są zawsze okazją do wręczenia legitymacji członkowskich nowym Członkom. I tym razem tak się stało. Szczególnie radosny był fakt, że grono nowych członków stale się powiększa i na kolejnych Walnych Zebraniach stanowią oni coraz liczniejszą grupę. Legitymacje członkowskie przeszło 30. nowym Członkom wręczyli Prezes i Sekretarz Związku. Wśród Członków znalazła się spora grupa ludzi młodych, co jest dla nas szczególnie ważnym faktem i powodem do zadowolenia.

Po wykonaniu wspólnego zdjęcia i serdecznych rozmowach nadszedł czas na nominacje, które Zarząd Główny wręcza "oficerom" Związku.

Pan Paweł Albert Jelec herbu Leliwa odm. otrzymał z rąk Prezesa i Sekretarza Związku nominację na Prezesa Oddziału Związku w Płocku. To już siódmy oddział terenowy Związku. Powstanie Oddziału zawdzięczamy entuzjazmowi i wytężonej, ofiarnej pracy p. Pawła Jelca, który od dawna zabiegał o powołanie oddziału w dawnej stolicy Mazowsza.

Pan Tomasz Jaszczołt herbu Awdaniec otrzymał nominację na Konsultanta Genealogicznego Związku Szlachty. Pan Jaszczołt jest znawcą i badaczem genealogii i heraldyki szlachty południowego Podlasia, autorem wielu publikacji na ten temat. Związek był bardzo rad, gdy p. Tomasz Jaszczołt przyjął propozycję objęcia funkcji konsultanta.

Po tych miłych uroczystościach otwarto dyskusję. Przebiegała w atmosferze twórczej debaty, miejscami żywiołowej, ale przy zachowaniu pełnej kultury dyskusji - jakże rzadki to widok w polskich warunkach. Pojawiło się wiele cennych propozycji. Pan Tadeusz Obrocki zaproponował zorganizowanie form rekreacyjnego wypoczynku dla Członków Związku - jako wieloletni organizator spływów kajakowych zaofiarował się z przygotowaniem podobnej imprezy, z czego zamierzamy skorzystać latem. Zaproponowano również organizowanie przez Oddziały Związku różnych form edukacji społeczeństwa. Wśród nich pojawiły się kursy tańca, savoir-vivre'u, popularyzacja takich sportów jak jazda konna, tenis, czy szermierka. Po raz kolejny pojawiła się propozycja organizacji ogólnopolskiego balu szlacheckiego jako imprezy towarzysko-charytatywnej. Wszystkie Oddziały przedstawiły swoje działania na polu dobroczynności wzbudzając zasłużony aplauz zebranych.

Tradycyjnie już, na zakończenie Zebrania wykonano pamiątkowe zdjęcie. Tym razem, na propozycję p. Łukasza Lubicz-Łapińskiego, Prezesa Oddziału Związku w Białymstoku - zdjęcia wykonały sobie również poszczególne Oddziały Związku - to świetny pomysł i miła pamiątka.

Około godziny 16:00 zakończyło się IV Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej.

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Władzom Oddziałów Związku, Członkom Zarządu Głównego Związku oraz wszystkim Członkom Związku, których ofiarna postawa i pomoc przyczyniły się do niewątpliwego sukcesu Walnego Zebrania. Wierzymy, że następne zebrania pomimo wprowadzenia instytucji Delegatów będą gromadzić jeszcze liczniejszą delegację Członków, którzy podkreślali potrzebę podobnych, ogólnopolskich spotkań.

Marcin Michał Wiszowaty
Prezes Związku Szlachty Polskiej


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com