Kronika

 

17 maja 2006. Wrocław, Oddział Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu podejmuje gościną 46 członków litewskiego związku szlacheckiego po drodze na Słowację. Wykład prof. Antoniego Kuczyńskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego

Spotkanie szlachty Oddziału Wrocławskiego ZSzP
z członkami
litewskiej Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga
Wrocław, 17 maja 2006 r.

 

Możliwość zorganizowania wspólnego spotkania z członkami litewskiej "Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga" po raz pierwszy w styczniu br. zasugerowała pani Ilona Sapińska z Kluczyńskich h. Jasieńczyk, członkini obu organizacji. Zdecydowano, że spotkanie przedstawicieli organizacji litewskiej szlachty może być okazją do lepszego poznania jej charakteru, celów i działalności. Od tego momentu zaczęło się ustalanie szczegółów.  Spotkanie odbyło się ostatecznie 17 maja, zaś jego miejscem była sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Jaworami” przy ul. Sudeckiej na wrocławskich Krzykach.

Z ramienia Związku Szlachty Polskiej przy stole prezydialnym zasiedli pp.: Mieczysław Kopeć (Prezes Oddziału we Wrocławiu), Jan Saryusz-Wolski (Członek Zarządu) oraz Adam Biliński (Sekretarz). Zaprosiliśmy ponadto świeżo upieczonego Prezesa Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, pana Ryszarda Kwiatkiewicza, oraz historyka, profesora Antoniego Kuczyńskiego. Organizacja litewska była reprezentowana przez Kanclerza, pana Donatasa Baikstysa. W tym gronie znalazła się wreszcie pani Ilona Sapińska, która przez cały czas dzielnie pełniła rolę tłumacza.


Obrady rozpoczęły się kilka minut po godz. 18:00 od powitania wszystkich uczestników przez Prezesa Kopcia, który pozwolił sobie dokonać krótkiej prezentacji naszej organizacji. Warto nadmienić, że jeśli chodzi o Oddział Wrocławski dla zobrazowania działalności świetnie przyczyniła się kronika, która do końca spotkania krążyła po całej sali!... Kończąc swoje wystąpienie Prezes Kopeć poprosił o dalsze prowadzenie obrad przez pana Saryusz-Wolskiego, który z kolei poprosił o zabranie głosu przez pana Kanclerza.

Pan Donatas Baikstys powitał nas po polsku, w dalszej części jednak mówił w języku ojczystym. Po podziękowaniu za zaproszenie podkreślił, że obie organizacje mają podobne cele. Przedstawił dzieje szlachty na Litwie: jej udział w życiu społecznym oraz ciężką dolę po II wojnie światowej. Przypomniał, że podobnie jak w Polsce założenie LBKS było możliwe dopiero po odzyskaniu niepodległości.

"Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga" (LBKS) to w tłumaczeniu na polski: "Królewski Związek Szlachty Litewskiej". Goście opowiadali, że na pierwszym zebraniu LBKS było ok. 240 osób (w tym wiele, które jedynie „czuły” się szlachtą). Obecnie jest ok. 2300 członków, z tym że członkostwo obejmuje nie tylko szlachtę, ale również potomków szlachty w liniach żeńskich i powinowatych. Wystarczy, że kandydat wykaże, że wśród przodków do czwartego pokolenia wstecz ma chociaż jednego szlachcica. Organizacja posiada archiwum. Przyjęcie do organizacji ma uroczysty charakter. Odbywa się tylko kilka razy w roku. Państwo litewskie zapewniło bardzo dobre warunki organizacji, która otrzymała m.in. wspaniałą siedzibę (były Pałac Tyszkiewiczów ok. 15 km od Wilna). Początkowo działalność skupiała się na wzajemnym poznawaniu historii i genealogii rodzin. Obecnie jest o wiele szersza, bowiem obejmuje działania na polu kulturalnym, charytatywnym, a nawet gospodarczym. LBKS wydaje swoje pismo (1 numer na rok). Na początku społeczeństwo litewskie patrzyło „z uśmiechem” na szlachecką organizację. Obecnie, jak zapewniają przedstawiciele - organizacja cieszy się poważaniem, zaś jej przedstawiciele mają często okazję wyrażać swoje zdanie zarówno w sprawach politycznych jak i gospodarczych. LBKS nie zamierza jednak przekształcać się w partię polityczną. Nawiązał  kontakty z CILANE, federacją organizacji szlacheckich w Europie.

Po prezentacji organizacji litewskiej, przewodniczący spotkania, p. Saryusz-Wolski poprosił Pana prof. Kuczyńskiego o wygłoszenie przygotowanego wykładu. Pan Profesor [Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego] opowiedział o zasłużonym badaczu Syberii oraz wielkim przyjacielu Litwy, Bronisławie Piłsudskim (brat Marszałka), którego osoba szczególnie go interesuje jako badacza. Zaczynając, przypomniał o swoich osobistych związkach z Litwą i Wilnem, w tym o swoich narodzinach w 500-setną rocznicę Unii Polski z Litwą ! W przygotowanej prezentacji skupił się na kolejach życia Piłsudskiego, jego litewskich przyjaciołach a przede wszystkim niegasnącej miłości do Litwy, którą żywił aż do tragicznej śmierci w 1918 r. Słuchacze byli chyba pod wrażeniem jego aktywności w działaniach na rzecz wypracowania nowej koncepcji wspólnoty polsko-litewskiej w założonym w Szwajcarii Stowarzyszeniu Polsko-Litewskim. Wykład zakończył się bardzo miłym gestem, bowiem prof. Antoni Kuczyński podarował Kanclerzowi Baikstys’owi dwie książki (polskie i rosyjskie wydanie) o życiu Bronisława Piłsudskiego.

Po pasjonującym wykładzie i półgodzinnej przerwie nastąpił czas na rozmowy i wymianę informacji o obu organizacjach w której wzięli udział również przedstawiciele wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego zaprzyjaźnionego ze oddziałem Związku we Wrocławiu. Atmosferę można określić jako przyjazną, wręcz rodzinną. Było już dobrze po 21:00, kiedy p. Saryusz-Wolski podziękował za wspólne spotkanie oraz życzył zagranicznym gościom miłego pobytu w Polsce i w Czechach dokąd prowadziła trasa ich wycieczki. Pomimo formalnego zakończenia spotkania niewielka grupka osób jeszcze pozostała na miejscu, prowadząc dyskusję na różne tematy. Z ZSzP byli to pp.: Kopeć, Wolski, Smolnicki oraz Biliński. Z LBKS spośród 6 osób można wymienić: Kanclerza (Donatas Baikstys), Dyrektora Pałacu Szlachty (Kazys Tracevskis) oraz członkinię Komisji Genealogicznej (Sigita Gasparaviciene). Obok nich jeszcze nieoceniona pani Ilona Sapińska z Kluczyńskich. I tak w miłej, kameralnej atmosferze po polsku, litewsku oraz rosyjsku upłynęła kolejna godzina wspólnego przebywania ze sobą.

 

Adam Biliński h. Sas
Sekretarz
Oddziału ZSzP we Wrocławiu
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com