Kronika

 

18 marca 2006 r., Wrocław, Spotkanie Wrocławskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Pomimo, że pierwotnie planowany odczyt na temat Rodu Książąt Czartoryskich, którego miał dokonać jego Członek, ks. Juliusz, nie doszedł do skutku z przyczyn obiektywnych – udało się zaprosić równie wspaniałego gościa, który przygotował naprawdę interesującą prezentację!... Była nim pani Jadwiga Bartków-Domagała, dyrektor jedynego w Polsce Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Udział w opisywanym zebraniu wzięły ponadto następujące osoby, pp.: Mieczysław Kopeć herbu Kroje (Prezes), Henryk Orłowski h. Jastrzębiec (Wiceprezes), Henryk Smolnicki h. Sas (Skarbnik), Adam Biliński h. Sas (Sekretarz), Jan Saryusz-Wolski h. Jelita (Członek Zarządu), Wanda Lewicka z Gawrońskich h. Rawicz, Ilona Sapińska z Kluczyńskich h. Jasieńczyk, Stefania Downarowicz z Narkiewiczów h. Wieniawa, prof. Jerzy Winkler h. własnego [Winkler], Paweł Kopeć h. Kroje, Ryszard Lubicz-Woyciechowski h. Lubicz, a także nowy członek Związku, p. Piotr Malewicz h. Szeliga z bratem Stanisławem oraz p. Ryszard J. B. Adamowicz.


 

Głównym punktem programu był referat pani dyrektor Bartków-Domagały pt. „Szlachta w Poczcie”. Mogliśmy się m. in. dowiedzieć, że jej twórcą w Polsce był król Zygmunt II August, rozwój nastąpił za panowania króla Augusta II Mocnego, pełen rozkwit osiągnęła zaś w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po 1795 r. urządzenia pocztowe zostały przejęte przez władze państw zaborczych. Samo Muzeum powstało po odzyskaniu niepodległości w Warszawie, w 1921 r. Przeniesienie go zaś do Wrocławia nastąpiło w 1956 r., dzięki pochodzącemu z Kowna panu Śnieżko, który w stolicy Dolnego Śląska został jego pierwszym dyrektorem.

W drugiej części zebrania znowu powrócił temat spotkania z gośćmi z Litwy. Termin ostatecznie ustalono na 17 maja, godz. 19:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Jaworami” – tej samej, w której w październiku ub. roku zorganizowaliśmy otwarte spotkanie dyskusyjne pt. „Wybory a dobro Polski”. W tym miejscu trzeba podkreślić duże zaangażowanie p. Saryusz-Wolskiego oraz p. Sapińskiej w organizacją wspólnego wieczoru.

 

Adam Biliński h. Sas
Sekretarz 
Oddziału ZSzP we Wrocławiu
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com