Kronika

 

19-21 maja 2006 r., Gdańsk, II Spotkanie Zarządu Głównego, Prezesów Oddziałów i Reprezentantów Regionalnych Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku.

Jedną z inicjatyw Zarządu Głównego III kadencji było zainicjowanie regularnych spotkań z przedstawicielami Zarządów Oddziałów Związku i Reprezentantów Regionalnych. Zgodnie z praktyką rozpoczętą przed rokiem, w maju 2006 r. odbyło się drugie z kolei spotkanie, w siedzibie Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięli Państwo:

Marcin Michał Wiszowaty (Prezes Związku), Marcin Forkiewicz (Sekretarz Związku), Jadwiga Kopeć (Skarbnik Związku), Witold Forkiewicz (Członek Zarządu Głównego), Waldemar Malinowski (Członek Zarządu Głównego), Andrzej Bogucki (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku i Przedstawiciel Regionalny Związku w Bydgoszczy), Edmund Dobrowolski (Członek Komisji Rewizyjnej), Łukasz Lubicz-Łapiński (Prezes Oddziału w Białymstoku), Roman Podoski (Prezes Oddziału w Gdańsku), Andrzej Kopeć (Sekretarz Oddziału w Gdańsku), Barbara Thun (Skarbnik Oddziału w Gdańsku), Paweł Jelec (Prezes Oddziału w Płocku), Adam Pszczółkowski (Członek Zarządu Oddziału w Płocku), Krzysztof Orłowski (Prezes Oddziału w Warszawie), Adam Biliński (Sekretarz Oddziału we Wrocławiu), Sławomir Nieciecki (Przedstawiciel Regionalny Związku w Olsztynie).


DZIEŃ PIERWSZY: 20 maja 2006 (sobota)

Zebranie otworzył Sekretarz Związku Pan Marcin Forkiewicz, który przedstawił program spotkania wręczony w formie pisemnej uczestnikom.

Zebranie rozpoczęto od komunikatu dotyczącego spraw organizacyjnych podanego przez p. Skarbnik. Następnie, zebrani pozostawili pamiątkowe podpisy na ozdobnym druku - jako pamiątkę spotkania.

Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie, które zebrani zaaprobowali. Skarbnik Pani J. Kopeć przedstawiła informację o przychodach i wydatkach roku 2005 oraz o stopniu opłacenia składek ze rok 2006. Sekretarz przedstawił zarys planu pracy Zarządu Głównego na najbliższy czas oraz w oczekiwaniu na przyjazd Prezesa zaproponował dyskusję „Cele, rozwój i przyszłość organizacji”. Po przerwie ok. godz. 11:00 prowadzenie obrad przejął przybyły Prezes Pan Marcin M. Wiszowaty. Na wniosek Pana A. Boguckiego dokonano oficjalnego otwarcia spotkania i wzajemnej prezentacji zebranych uczestników.

Prezes Związku przedstawił szczegółowo cele Związku i kierunki działania dla ich osiągnięcia. Wśród nich uruchomienie kolejnych oddziałów Związku, wydanie po dłuższej przerwie kolejnego numeru "Verbum Nobile" oraz od nowego roku kontynuacja regularnych rocznych wydań. Związek i jego pismo wymaga odpowiedniej promocji, a członkowie Związku integracji. W tym celu zostaną przygotowane materiały promocyjne (gadżety) a także adresownik Członków Związku wydawany co roku, do użytku wewnątrzorganizacyjnego. W adresowniku znajdą się adresy członków Związku (w tym telefony, adresy e-mail, ewentualnie: GG, Skype etc. – w zależności od tego, co poda członek). Należy kontynuować ideę wydawania "Biuletynów Zarządu Głównego" informujących o inicjatywach Związku. W adresowniku docelowo znajdą się również stałe imprezy Związku.

Wśród kolejnych kwestii, w dyskusji, pojawiły się m.in.
następujące tematy:

 • promocja Związku i pozyskiwanie Członków
 • obsługa coraz liczniejszej korespondencji Związku, szczególnie e-mailowej, której obsługa przerasta możliwości jednej osoby
 • ustanowienie stałego Święta Związku Szlachty Polskiej
 • dodatkowo - impreza o charakterze promocyjno-charytatywnym
 • współpraca z organizacjami pokrewnymi ideowo, muzeami kultury szlacheckiej, stowarzyszeniami ziemiańskimi i rodzinnymi, etc.
 • utworzenie archiwum Związku Szlachty Polskiej, depozyt dla genealogii rodzin szlacheckich oraz dokumentów historycznych
 • utworzenie Czytelni Związku Szlachty Polskiej przy oddziałach, wyposażonej w podstawowy zbiór pozycji heraldyczno-genealogicznych oraz pozycje regionalne
 • działalność wydawnicza - reprinty, spisy szlachty, pamiętniki
 • pozyskanie dofinansowania na działalność z licznych funduszy grantowych, również europejskich, co wymaga stworzenia zespołu fachowców z tej dziedziny

Po przerwie, ok. godz. 13:00 Prezes Związku poprosił wszystkich gości o skrótowe zaprezentowanie działalności bieżącej Oddziału z uwzględnieniem następujących kwestii:

 • Bolączki bieżącej działalności,
 • Praktyka pozyskiwania członków w terenie,
 • Szanse na otwarcie stałej placówki w terenie – np. salon dyskusyjny, klub szlachecki,
 • Kontakty z władzami miejscowymi,
 • Kontakty z lokalnymi organizacjami jak np. Polskim Towarzystwem Ziemiańskim (PTZ),
 • Współpraca między oddziałami
 • opinia na temat form promocji Związku, np. gadżety promujące Związek.


O godzinie 15.15 udano się na obiad do Restauracji "U Kubickiego” kontynuującej przedwojenne tradycje polskiej restauracji w Wolnym Mieście Gdańsku.

Po przerwie ok. 17:30 kontynuowano prezentację działalności Oddziałów. Szczególnie żywa dyskusja dotyczyła bolączek i sukcesów Oddziałów.

Pierwszy dzień obrad zakończono ok. godz. 21.00.


DZIEŃ DRUGI: 21 maja 2006 (niedziela)

Spotkanie otwarto o godz. 10.00.

Skarbnik Pani J. Kopeć przedstawiła wstępną informację o możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność Związku i oddziałów. Samorząd lokalny na poziomie gminy, miasta, województwa, przeznacza zwykle pulę środków na wspomaganie działalności organizacji pozarządowych. Często z uwzględnieniem lokalnych preferencji. Oddziały powinny te preferencje rozpoznać
i odpowiednio sformułować projekt przewidziany do finansowania.

Zaprezentowano również dalsze pomysły na promocję Związku i kontynuowano rozmowę przerwaną dnia poprzedniego (sukcesy i bolączki Oddziałów).

Ustalono również, że spotkania Władz centralnych i lokalnych Związku są potrzebne i korzystne dla rozwoju Związku wobec czego od tego roku będą odbywać się dwa spotkania rocznie. Letnie - w siedzibie Zarządu Głównego i jesienno-zimowe - w siedzibie jednego z Oddziałów, który będzie gospodarzem spotkania. Prezes Oddziału Związku w Białymstoku Pan Łukasz Lubicz-Łapiński zadeklarował gotowość organizacji pierwszego spotkania jesiennego.

Zebranie zakończono o godz. 13.00. Większość gości powracała do domów korzystając z połączeń kolejowych. W mieszkaniu Pana W. Forkiewicza kontynuowano do godziny 16:00 spotkanie w mniejszym gronie gości, którzy mogli przełożyć powrót do domu na późniejszą godzinę.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com