Kronika

 

27 kwietnia 2006 r., Gdańsk, Najstarsza korporacja akademicka "Konwent Polonia" gościem Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku

27 kwietnia 2006 r. gościem Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku była delegacja najstarszej korporacji akademickiej w Polsce i Europie Wschodniej - "Konwentu Polonia".

 

Konwent Polonia jest najstarszą polską korporacją akademicką. Powstał w 1828 r. na Uniwersytecie w Dorpacie (dziś Tartu w Estonii), zrzeszając studentów przybywających z obszarów dawnej Rzeczypospolitej bez względu na narodowość, religię i stan społeczny oraz kontynuując tradycje Filaretów i Filomatów po zamknięciu przez władze carskie Uniwersytetu Wileńskiego. Po odzyskaniu niepodległości korporacja przeniosła się w 1919 roku do Wilna, gdzie funkcjonowała do 1939 r. Z chwilą wybuchu II Wojny Światowej Konwent zmuszony był do ograniczenia działalności, a ci Polonusi, którzy w wyniku wojny znaleźli się na emigracji, chociaż w rozproszeniu, pozostali wierni tradycji Konwentu, którą pielęgnowali, a centrum ich aktywności stał się Londyn. Część Polonusów została w kraju mimo ogromnych trudności kultywując konwentowe tradycje i utrzymując kontakt z filistrami w Londynie.

 

 


 

Po odzyskaniu przez Polskę pełni suwerenności i przywróceniu wolności stowarzyszeń Konwent za zgodą i poparciem przedwojennych członków powrócił do pełnej aktywności przyjmując pierwsze od dziesięcioleci pokolenie młodych studentów - fuksów, czyli kandydatów. Nastąpiło to w 1998 r. Obecnie siedzibą K! Polonia jest Trójmiasto. Kwatera Konwentu - serce korporacyjnego życia znajduje się w Sopocie. Konwent zrzesza on studentów szkół wyższych Trójmiasta.

Przez 178 lat w szeregach K!Polonia znalazło się wielu wybitnych Polaków - w gronie konwentowiczów można znaleźć tak wybitne postaci jak: Aleksander Czekanowski, Benedykt Dybowski, Tytus Chałubiński, Józef Weysenhoff, Marian Zdziechowski, Stanisław Thugutt, Bolesław Limanowski, Juliusz Bursche, Bronisław Kader, Wincenty Lutosławski, Bohdan Wydżga, Józef Siemiradzki, Bronisław Wróblewski oraz wielu innych znakomitych  przedstawicieli życia politycznego, lekarzy, przyrodników, teologów i naukowców, których nie sposób tu wyliczyć... Także w dniu dzisiejszym K!Polonia hołduje tym samym tradycjom, które przyświecały jego członkom w czasie zaborów i w dwudziestoleciu międzywojennym. Z jednej strony jest to rozwój intelektualny - rozwijanie własnych zainteresowań oraz poznawanie ojczystej historii i kultury w duchu patriotycznym, z drugiej strony jest to kultywowanie tradycji burszowskich i umacnianie więzi koleżeńskich - członkiem Konwentu Polonia zostaje się raz na całe życie... 

Spotkanie ZSzP z Konwentem jest wyrazem faktu odwiecznych związków Konwentu z rodzinami szlacheckimi, z których pochodziła duża część Konwentowiczów. Były to głównie rodziny kresowe - od szlachty ziemiańskiej po arystokrację.

W Konwencie obowiązuje hierarchia. Kandydatem do korporacji noszącym granatowe elementy ubiory ze srebrnymi emblematami są fuksi. Pierwszym, studenckim stopniem konwentowym jest barwiarz czyli colorarius. Pełnoprawny członek Konwentu to comiliton. Po zakończeniu studiów wyższych comilitoni przechodzą w stan filisterski. Filistrzy nadal uczestniczą aktywnie w życiu Konwentu wspierając młodzież radą, doświadczeniem oraz finansując ich działalność.

Gośćmi Związku byli: com. Maciej Klonowski (Wiceprezes Wewnętrzny), com. Wojtek Dowgiałło herbu Zadora, fil. Michał kniaź Woroniecki herbu własnego, fil. Janusz kniaź Puzyna herbu własnego, a także łączący członkostwo obu organizacji: fil. Andrzej Kopeć herbu Kroje - Sekretarz Oddziału Gdańskiego i Prezes Gdańskiego Koła Filistrów Konwentu oraz com. Marcin Michał Wiszowaty herbu Pirzchała - Prezes Związku i olderman K!Polonia. Wśród obecnych gości znalazły się też filistrowe - żony i córki Filistrów - fil. Jadwiga Kopeć (Skarbnik ZG ZSzP) i fil. Regina Szachno-Klima (były Skarbnik ZG ZSzP) - obie członkinie Związku.

Wykład o Konwencie spotkał się ze sporym zainteresowaniem zebranych. Fil. Michał kn. Woroniecki przyjął zaproszenie do wygłoszenia wykładu o swoim Rodzie na następnym spotkaniu Oddziału Związku w Gdańsku.

Podczas spotkania Oddziału miała miejsce jeszcze jedna miła uroczystość. Pan Mieczysław de Ziemblice Bogusz herbu Półkozic otrzymał legitymację członkowską.

 

Marcin Michał Wiszowaty
zdjęcia: Andrzej Kopeć

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com