Kronika

 

28 października 2006 r., Wrocław, Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu z przedstawicielami Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Członkowie Oddziału Wrocławskiego ZSzP byli zaszczyceni mogąc gościć na zebraniu w dniu 28 października 2006 r. kilka niezwykłych osób. Byli to pp.: Paweł Peter z Zawady oraz Mieczysław Lewandowski – obaj ze Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, red. Jan Skowera (Prezes Klubu Polskiego „Korona” w Niemczech) oraz Jan Kopeć z Torunia. Spośród członków Związku swój udział w opisywanym spotkaniu wzięli pp.:
- Mieczysław Kopeć herbu Kroje (Prezes), Henryk Orłowski herbu Jastrzębiec (Wiceprezes), Henryk Smolnicki herbu Sas (Skarbnik), Adam Biliński herbu Sas (Sekretarz), Andrzej Kożuchowski herbu Doliwa (Członek Zarządu), książę Juliusz Czartoryski herbu Pogoń (Członek Zarządu), Jan Saryusz-Wolski herbu Jelita (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Stefania Downarowicz z Narkiewiczów herbu Wieniawa oraz Kazimierz Romanowski herbu Bożawola.

Zebranie rozpoczęło się od powitania wszystkich przez Pana Prezesa M. Kopcia, który przedstawił również zaproszonych gości. Jako pierwszemu głos został przekazany panu Pawłowi Peterowi z ŚTG, który przedstawił pokrótce historię Towarzystwa oraz jego cele. W związku z tym, że wielu członków Związku interesuje się genealogią – zaprosił do współpracy, którą mogłyby prowadzić obie organizacje. Na zakończenie swojego wystąpienia wyrecytował zaś wiersz Stanisława Pieniążka pod tytułem „Na apel genealogów”.
Poproszony o zabranie głosu p. Mieczysław Lewandowski opowiedział o Polskim Towarzystwie Genealogicznym i jego pozycji względem ŚTG oraz innych podobnych organizacji, działających w Warszawie (Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne) czy Krakowie (Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne). Jednocześnie zaprosił do odwiedzenia strony internetowej, kryjącej się pod adresem: www.genealodzy.pl . Obaj Panowie zaprosili ponadto członków Oddziału Wrocławskiego ZSzP na najbliższe spotkanie ŚTG, które ma się odbyć dnia 9 listopada 2006 r. w Instytucie Historycznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49.

W drugiej części spotkania głos został udzielony red. Janowi Skowerze, który przedstawił wydawane przez siebie czasopismo „Herald” oraz współtworzony, a działający na terenie Niemiec, Klub Polski "Korona". Głównym jednak tematem, któremu poświęcił uwagę, była „Konfederacja Spiska” – organizacja powstała latem 2006, która stawia sobie za cel doprowadzenie do przywrócenia w Polsce monarchii z seniorem saksońskiej dynastii Wettynów na tronie. Pan Skowera tworząc wrocławskie struktury Konfederacji zaprosił wszystkich zainteresowanych do współpracy. Zasygnalizował jednocześnie, że jest w trakcie przygotowań do otwartego spotkania z jej liderem, panem Adamem Orzechowskim z Nowego Sącza - człowiekiem, który zasłynął z odtworzenia insygniów koronacyjnych królów polskich.

Na zakończenie Prezes Kopeć poinformował o planowanym przyjeździe kuzyna z Niemiec, pana Jerzego Kopcia herbu Kroje - członka Związku – oraz o możliwości przesunięcia terminu listopadowego zebrania członków Oddziału Wrocławskiego ZSzP w celu spotkania się z nim, na co wszyscy chętnie przystali. Zebranie zakończył wiersz Stanisława Pieniążka o zbrataniu szlachecko-chłopskim, który został wyrecytowany przez pana Pawła Petera.


Adam Biliński h. Sas
Sekretarz 
Oddziału ZSzP we Wrocławiu
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com